Metsätietoasiantuntija

Haemme Metsäkeskukseen kaakkoisen ja eteläisen palvelualueen metsätietoasiantuntijaa

Tehtävät
• vastaa metsävaratiedon tuottamisen eri työvaiheista, tuesta ja laadunseurannasta
• prosessoi metsätietoa tiedonkeruun eri vaiheissa
• vastaa metsätietojärjestelmien toimivuudesta sekä käytön tuesta palvelualueella
• tukee paikkatiedon käyttöä rahoitus- ja tarkastustoiminnassa
• tukee metsävaratiedon ajantasaistusprosessia
• valvoo metsävaratiedon laatua ja ajantasaisuutta
• tekee metsätietoanalyyseja ja siirtää metsätietoa asiakkaille
• osallistuu prosessin valtakunnalliseen kehittämiseen
• osallistuu koulutustehtäviin oman osaamisalansa osalta
• toimii tiimissä palvelualueen metsätietoasiantuntijoiden kanssa sovitun työnjaon mukaisesti
• hoitaa tarvittaessa koko palvelun metsätietotehtäviä valtakunnallisen työnjaon mukaisesti

Odotamme hakijalta
• paikkatietojärjestelmien hyvää hallintaa (erityisesti ArcGIS)
• soveltuvaa koulutusta
• halukkuutta osaamisensa ja toiminnan kehittämiseen
• palveluhenkisyyttä ja asiakaspalvelutaitoja
• kielitaitolain vaatimaa ja riittävää työtehtävien edellyttämää kielitaitoa
• kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja tiimityötaitoja

Lisäksi arvostamme
• julkishallinnon tuntemusta
• perehtyneisyyttä metsätalouteen ja sitä koskevaan lainsäädäntöön

Työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva. Tehtävän palkkaus määräytyy Metsäkeskuksen työehtosopimuksen palkkaryhmän 9 mukaan, jonka peruspalkka on 3351,20 euroa. Lisäksi voidaan maksaa mahdollista henkilökohtaista palkanosaa.

Tehtävä tulee ottaa vastaan 18.11.2019 tai sopimuksen mukaan. Toimipaikka on jokin Metsäkeskuksen kaakkoisen tai eteläisen palvelualueiden toimistoista sopimuksen mukaan.

Jätä sähköinen hakemuksesi viimeistään 31.10.2019 osoitteessa https://www.metsakeskus.fi/avoimet-tyopaikat

Työnantajan kuvaus

Suomen metsäkeskuksen tehtävänä on metsiin perustuvien elinkeinojen edistäminen, metsiä koskevan lainsäädännön toimeenpano ja metsätietoihin liittyvien tehtävien hoitaminen

Lisätietoja antaa

Metsätietopäällikkö Magnus Nilsson
029 432 4102