Metsänomistajapalveluiden päällikkö, Lahti tai muu maakuntakeskus

Suomen metsäkeskuksen tehtävänä on metsiin perustuvien elinkeinojen edistäminen, metsiä koskevan lainsäädännön toimeenpano ja metsätietoihin liittyvien tehtävien hoitaminen. Metsäkeskuksen budjetti on 48 milj. euroa ja henkilöstön määrä 570.

Haemme nyt Metsäkeskuksen elinkeinopalveluihin osaavaan joukkoomme

METSÄNOMISTAJAPALVELUIDEN PÄÄLLIKKÖÄ

vastaamaan Metsäkeskuksen asiakkuudenhallintajärjestelmän, Metsään.fi-palvelun sekä luonnonhoitopalveluiden tietojärjestelmien sisällöstä yhdessä kuuden hengen tiimisi kanssa. Toimit myös metsänomistaja-asiakastyön ja asiakastuen prosessien omistajana ja vastaat niiden kehittämisestä sekä ohjaat Metsäkeskuksen asiakaspalveluiden, kuten automaattisten metsänomistajapalveluiden ja luonnonhoidon yrityspalveluiden kehittämistä.

Edellytämme sinulta:

– soveltuvaa koulutusta
– käytännön kokemusta sähköisten- ja muiden asiakaspalveluiden kehittämisestä
– metsätalouden ja metsäpoliittisen toimintaympäristön, metsäalan verkostojen sekä sidosryhmien tuntemusta
– kokemusta asiantuntijoiden johtamisesta
– asiakaspalveluhenkisyyttä
– itsenäistä työskentelyotetta

Arvostamme lisäksi:

– metsätalouden osaamista mukaan lukien metsien merkitys ilmastonmuutoksen hillinnässä ja monimuotoisuuden lisäämisessä
– kokonaisuuksien hahmottamista sekä verkostoissa toimimisen kokemusta
– paineensieto- ja päätöksentekokykyä
– hyviä yhteistyö-, vuorovaikutus- ja verkostoitumistaitoja

Tarjoamme sinulle viihtyisän työympäristön, joustavat työajat sekä haasteellisen tehtävän, jossa voit vaikuttaa metsäalan tulevaan kehitykseen Suomessa. Tehtävä on sopimuspalkkainen ja palkan suuruus sovitaan työhönoton yhteydessä.

Tehtävän toimipaikka on ensisijaisesti Lahti tai vaihtoehtoisesti jokin muu maakuntakeskuksiin sijoittuva toimisto. Tehtävä tulee ottaa vastaan sopimuksen mukaan.

Lisätietoja tehtävästä antavat elinkeinojohtaja Anssi Niskanen 19.8. klo 13:00-15:00, p. 040 350 3064 tai MPS-konsultti Hanna Ruohonen 17.8. klo: 14.30-16.00, puh. 020 746 9470.

Lähetä hakemuksesi ja CV:si palkkatoiveineen osoitteessa uratori.mps.fi (https://mps.rekrytointi.com/paikat/?o=A_A&jid=3174) viimeistään 25.8.2020 mennessä.

**********************

Finlands skogscentrals uppgift är att främja skogsbaserade näringar, verkställa lagstiftningen om skog och sköta uppgifter som hänför sig till skogliga data. Skogscentralen har en budget på 48 miljoner euro och en personal på 570 personer.

Vi söker nu en

CHEF FÖR SKOGSÄGARTJÄNSTER

till vår kunniga skara på Skogscentralens näringstjänster

Som chef för skogsägartjänster ansvarar du för innehållet i Skogscentralens kundsystem, i tjänsten MinSkog.fi och i naturvårdstjänsternas datasystem tillsammans med ditt team på sex personer. Du är också ägare till processerna för kundtjänsten och skogsägarkundarbetet, och ansvarar för utvecklingen av dem. Du leder utvecklingen av Skogscentralens kundtjänster, till exempel de automatiska skogsägartjänsterna och företagstjänsterna inom naturvård.

Vi förutsätter att du:

– har lämplig utbildning
– har praktisk erfarenhet av att utveckla digitala kundtjänster och andra kundtjänster
– är bekant med skogsbruk och den skogspolitiska miljön samt intressentgrupperna och nätverken inom skogsbranschen
– har erfarenhet av att leda experter
– är kundserviceinriktad
– har ett självständigt grepp i arbetet

Dessutom uppskattar vi:

– kunskap inom skogsbruk, inklusive skogens betydelse när det gäller att motverka klimatförändringen och öka den biologiska mångfalden
– förmåga att gestalta helheter och att agera i nätverk
– stresstålighet och förmåga att fatta beslut
– förmåga att samarbeta, interagera och nätverka

Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö, flexibla arbetstider och en utmanande uppgift, där du kan påverka skogsbranschens utveckling i Finland. Chefen för skogsägartjänsterna har avtalslön, och dess storlek kommer vi överens om vid anställningen.

Chefen för skogsägartjänsterna arbetar primärt i Lahtis eller alternativt på kontoret i någon annan landskapscentralort. Arbetet inleds enligt överenskommelse.

Mer information om arbetet ger näringsdirektör Anssi Niskanen 19.8 kl. 13:00-15:00, tfn 040 350 3064 eller MPS-konsulten Hanna Ruohonen 17.8 kl. 14.30-16.00, tfn 020 746 9470.

Skicka din ansökan och cv med löneanspråk via uratori.mps.fi (https://mps.rekrytointi.com/paikat/?o=A_A&jid=3174) senast 25.8.2020.