Metsäneuvojia metsätieto- ja tarkastuspalveluihin

Haemme Metsäkeskukseen

10 kpl METSÄNEUVOJAA metsätieto- ja tarkastuspalveluihin

Tehtäviin kuuluu
• metsänkäyttöilmoitusten ja rahoituslain mukaisten hankkeiden käsittely
• julkisen vallan käyttö tarkastustehtävissä erikseen sovittavan tehtäväjaon mukaisesti
• metsävaratiedon keruuseen ja ylläpitoon liittyvät toimisto- ja maastotehtävät
• metsänomistajien neuvonta.

Tehtävään valitulta edellytetään
• soveltuvaa metsäalan koulutusta
• perehtyneisyyttä metsätalouteen ja sitä koskevaan lainsäädäntöön sekä julkishallinnon tuntemusta
• kykyä hyödyntää paikkatietojärjestelmää metsätieto- ja tarkastustehtävissä
• maastotyötaitoja
• halukkuutta osaamisen kehittämiseen
• palveluhenkisyyttä ja asiakaspalvelutaitoja.

Tehtävistä yhdeksän on määräaikaisia työsuhteita. Tehtävät sijaitsevat Enontekiöllä, Muoniossa, Sallassa (2 kpl), Kiteellä, Kuopiossa, Nilsiässä, Pieksämäellä ja Mikkelissä (vuorotteluvapaan sijaisuus). Kemijärven tehtävä on toistaiseksi voimassa oleva.

Palkkaus määräytyy Suomen metsäkeskuksen työehtosopimuksen palkkaryhmän 7 mukaan.

Lisätietoja ja sähköinen haku 10.4.2018 mennessä osoitteessa www.metsakeskus.fi/avoimet-tyopaikat.

Työnantajan kuvaus

Suomen metsäkeskuksen tehtävänä on metsiin perustuvien elinkeinojen edistäminen, metsiä koskevan lainsäädännön toimeenpano ja metsätietoihin liittyvien tehtävien hoitaminen.