Metsäneuvojia kaakkoiselle palvelualueelle

Haemme Metsäkeskukseen METSÄNEUVOJAA ja määräaikaista METSÄNEUVOJAA metsätieto- ja tarkastuspalveluihin kaakkoiselle palvelualueelle Savonlinnaan

Tehtäviin kuuluu

  • metsävaratiedon keruuseen liittyvät toimisto- ja maastotehtävät
  • metsän kaukokartoitusinventoinnin koealamittaus
  • metsävaratiedon ajantasaistustehtävät
  • julkisen vallan käyttö tarkastustehtävissä erikseen sovittavan tehtäväjaon mukaisesti

Tehtävään valitulta edellytetään

  • soveltuvaa metsäalan koulutusta
  • perehtyneisyyttä metsätalouteen ja sitä koskevaan lainsäädäntöön sekä julkishallinnon tuntemusta
  • kykyä hyödyntää paikkatietojärjestelmää metsätieto- ja tarkastustehtävissä
  • maastotyötaitoja
  • halukkuutta osaamisen kehittämiseen
  • palveluhenkisyyttä ja asiakaspalvelutaitoja

Toinen tehtävistä on vakituinen alkaen 1.6.2017. Määräaikainen tehtävä alkaa 1.6.2017 ja päättyy 31.10.2017.

Molempien tehtävien palkkaus määräytyy Suomen metsäkeskuksen työehtosopimuksen palkkaryhmän 7 mukaan. Tehtävät sijoittuvat Savonlinnaan.

Jätä sähköinen hakemuksesi viimeistään 15.5.2017 osoitteessa:

www.metsakeskus.fi/avoimet-tyopaikat

Työnantajan kuvaus

Suomen metsäkeskuksen tehtävänä on metsiin perustuvien elinkeinojen edistäminen, metsiä koskevan lainsäädännön toimeenpano ja metsätietoihin liittyvien tehtävien hoitaminen

Lisätietoja antaa

Metsätietopäällikkö Jussi Lappalainen
puh. 029 432 5016