Lehtori metsätalous

Kiikarissa uudet haasteet ja kivat työkaverit? Etsimme nyt sinua joukkoomme Rovaniemelle metsätalouden koulutukseen.

Tehtävänäsi on

Opetus- ja ohjaustehtävät metsätalouden koulutuksessa sekä muut työnantajan osoittamat tehtävät.

Tehtävät edellyttävät työskentelyä sekä ammattikorkeakoulun tiloissa Rovaniemellä että etänä. 

Tarjoamme

 • mielenkiintoisia työtehtäviä
 • vakaan organisaation luomaa turvaa
 • Me-henkeä ja pohjoisen asennetta viihtyisässä työympäristössä
 • modernit työvälineet
 • mahdollisuuden ammatilliseen kehittymiseen
 • hyvän tasapainon työn ja vapaa-ajan välillä
 • kattavan­ työterveyshuollon
 • liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointietuja.

Mitä odotamme sinulta?

Meillä on vahva tekemisen kulttuuri, joten toivomme että sinusta löytyy tekemisen paloa ja näkemystä. Olemme ylpeitä hyvästä työyhteisöstämme, joten toivomme saavamme sinusta mainion työtoverin ja monipuolisen osaajan vahvistamaan joukkoamme. Pätevyysvaatimuksena on metsätalouden tai muun soveltuvan alan ylempi korkeakoulututkinto.

Pätevyyden arviointi perustuu valtioneuvoston ammattikorkeakouluasetuksen vaatimusten lisäksi opettajan pedagogisten opintojen suorittamiseen (vähintään 60 opintopisteen tai vähintään 35 opintoviikon laajuiset pedagogiset opinnot).

Sinulta löytyy innostunutta otetta ja monipuolista osaamista:

 • vahvaa työkokemusta ja osaamista metsäsuunnittelun ja puunhankinnan eri osa-alueilta
 • tuntemusta ja osaamista metsätietojärjestelmistä sekä kaukokartoituksen menetelmistä ja järjestelmistä
 • kykyä opiskelijoiden monipuoliseen ohjaamiseen ja oppimisen tukemiseen
 • perehtyneisyyttä osaamisperustaiseen oppimiseen
 • hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot
 • englanninkielen taito.

Hae työpaikkaan täällä:  https://ats.talentadore.com/apply/lehtori-metsatalous/m7wYzn

Työnantajan kuvaus

Lapin korkeakoulukonserni on kansallisesti ja kansainvälisesti johtava arktisen koulutuksen ja tutkimuksen toimija ja edelläkävijä. Olemme kahden korkeakoulun yhteisö, jonka erikoisosaaminen kohdistuu arktiseen globaaliin vastuullisuuteen, kestävään matkailuun sekä tulevaisuuden palveluihin ja etäisyyksien hallintaan. Luomme uutta tietoa ja osaamista pohjoisen hyvinvoinnille ja elinkeinojen toimintaedellytyksille. Kansalliset ja kansanväliset osaamisen verkostot edistävät strategisten tavoitteiden saavuttamista.

Lapin korkeakouluyhteisö toimii ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla jatkuvassa vuorovaikutuksessa sidosryhmien ja kumppaneiden kanssa. Tarjoamme opiskelijoille innostavan opiskeluympäristön, jossa digitaaliset ratkaisut, työ- ja elinkeinoelämän yhteydet sekä osallisuus koulutus- ja tutkimusverkostoihin ovat olennainen osa opintoja.

Lapin AMK on noin 500 aktiivisen ihmisen työyhteisö, jossa jokaisella on mahdollisuus onnistua ja kehittyä. Tervetuloa työyhteisöömme kouluttamaan metsäalan ammattilaisia. 

Lisätietoja antaa

Anne-Mari Väisänen
anne-mari.vaisanen@lapinamk.fi
040-775 1893