Lehtori, ammatilliset aineet, metsäala (virka, toistaiseksi voimassa oleva)

Tehtävänä on metsätalouden, erityisesti koneellisen puunkorjuun ja metsäkoneiden huoltokorjauksen opetus metsäalan tutkintokoulutuksessa. Tehtävänä on tukea opiskelijan taitojen, tietojen ja yhteiskuntavastuun kehittymistä sekä ammatillista kasvua. Osa opetuksesta voi sijoittua ilta-aikaan. Lisäksi tehtävään voi kuulua ryhmänohjaajana toimimista sekä mm. työelämäyhteistyöhön liittyviä tehtäviä.

Tehtävään valittavalta edellytämme opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukaista ammatillisen opettajan kelpoisuutta. Edellytämme erityisesti laaja-alaista koneellisen puunkorjuun osaamista. Arvostamme myös metsäkoneiden huoltokorjausosaamista, hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, oma-aloitteisuutta ja joustavuutta, ammatillisen koulutuksen tuntemusta sekä kykyä tulla toimeen erilaisten opiskelijaryhmien kanssa.

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES:sin mukaan; sovellettava osio on C liite 1.

Valitun henkilön on esitettävä selvitys terveydentilastaan sekä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote. Tehtävässä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

Hakuaika päättyy 29.8.2019 klo 15:00.

Linkki työpaikkailmoitukseen: https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/lehtori-ammatilliset-aineet-metsaala-219706-1/

Työ alkaa 30.9.2019.

Työnantajan kuvaus

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä Osekk vastaa opiskelijoiden ja työelämän osaamistarpeisiin Pohjois-Suomessa järjestämällä työelämälähtöisiä koulutuspalveluja tulevaisuuden haasteita ennakoiden. Osekkin koulutuspalvelut toteuttaa Oulun seudun ammattiopisto OSAO.

OSAO on monialainen ammattiopisto, jossa opiskelee 10 000 nuorta ja aikuista. Koulutusyksiköt sijaitsevat Kempeleessä, Limingassa, Muhoksella, Oulussa, Pudasjärvellä ja Taivalkoskella.

OSAOn Muhoksen yksikkö tarjoaa autoalan, maatalous- ja metsäalan sekä ravintola- ja cateringalan ammatillisia opintoja. Yksikössä on opiskelijoita 300 ja henkilökuntaa 50.

Lisätietoja antaa

Koulutuspäällikkö Vesa Vanhamäki / Yksikönjohtaja Kirsti Joki-Tokola
etunimi.sukunimi@osao.fi
Vanhamäki p. 050 537 5057 / Joki-Tokola p. 040 648 3861