Jäsenpalveluasiantuntija

Metsänhoitoyhdistys Keski-Savo hakee Jäsenpalveluasiantuntijaa.

 

Eläköitymisen ja toimenkuvan uudelleen organisoinnin johdosta haemme myynnin ja markkinoinnin tueksi Jäsenpalveluasiantuntijaa. Toimenkuvassa vastaat yksikön ”vääpelin” ominaisuudessa, että organisaation sisäiset ja ulkoiset tapahtumat sekä viestintä tapahtuvat oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa. Keskeinen osa toimenkuvaa on kokonaisvastuu markkinoinnin suunnittelusta ja toteutuksesta, mihin olennaisesti liittyy erilaisten jäsenpalvelua tukevien rekistereiden ylläpito ja jäsenviestintä. Joutoaikoina vastaat uusasiakas kontaktoinnista sekä erikseen nimettyjen asiakasryhmien yhteydenpidosta, tarjousten ja hankkeiden koostamisesta.

 

Toimessa menestymistä edesauttavat lujat hermot, hyvä organisointikyky ja reklamaatioiden kesto. Tietotekniikka tulee myös olla enemmän ystävä kuin vihollinen. Sujuva kirjallinen ja suullinen ulosanti, sekä markkinointivisuaalinen silmä, eivät ole myöskään haitaksi. Taloushallinnon, metsäverotuksen ja ylipäätänsä metsätalouden ymmärrys edesauttavat oleellisesti toimialan ja toimenkuvan sisäistämistä. Erityistä koulutusvaatimusta toimeen ei ole mutta esim. tradenomi, puukaupallinen metsätalousinsinööri tms. voisivat olla sopivia. Vaatimuksia on siis riittävästi ja ymmärtänet, että työhön ja etenkin työyhteisöön on osattava suhtautua myös huumorilla. Eikä kaikkia töitä tarvitse eikä pystykään yksin tekemään, vaikka todennäköisesti, ajoittain, niin haluaisitkin keskuudessamme menetellä. Tehtävä tulee ottaa vastaan joulukuun 2018 aikana tai sopimuksen mukaan. Palkkauksessa noudatamme YT/Meto Tes linjauksia ja kohtuullisen toiveenkin saa esittää. Otamme myös huomioon toimipaikkatoiveesi, kunhan se rajoittuu Mhy Keski-Savon omistamiin kiinteistöihin.

 

Hakemukset liitteineen tulee jättää 8.11. mennessä osoitteeseen jussi.hirvonen@mhy.fi.

 

Lisätietoja tehtävästä antavat toiminnanjohtaja Jussi Hirvonen 040 8349986 tai hallituksen pj. Timo Kukkonen 0400 484442.

Työnantajan kuvaus

Metsänhoitoyhdistys Keski-Savo on jäsenmetsänomistajiensa edunvalvontaorganisaatio. Toimimme Heinäveden, Joroisten, Leppävirran kuntien ja Varkauden kaupungin alueella Keski-Savossa. Yksityismetsien pinta-ala on n. 180 000 ha ja metsänomistajia on noin 5000. Pyöritämme metsänhoitoyhdistyksen toimintaa 18 toimihenkilön, kolmen tiimin voimin.