Hankintavastaava ja korjuuvastaava

Nykyisten toimihenkilöiden siirtyessä uusiin tehtäviin haemme osaksi korjuupalvelutiimiä

HANKINTAVASTAAVAA JA KORJUUVASTAAVAA

Hankintavastaavan työnkuvaan kuuluvat alueensa leimikoiden hankinta, puumaksujen teko sekä toimitussopimusten neuvottelu ja määräseuranta. Toimialueena on yhdistyksemme eteläinen alue.

Korjuuvastaava jatkaa toimintaketjua hankintavastaavan jälkeen eli huolehtii oman alueensa leimikoiden korjuutuksesta, urakoitsijatilityksistä sekä leimikkotietojen tallennuksesta toiminnanohjausjärjestelmäämme. Toimialueena on yhdistyksemme pohjoinen alue.

Molempien tehtäviin kuuluu korjuupalvelutoiminnan aktiivinen kehittäminen yhdessä muun korjuupalveluhenkilöstön ja mhy:n johdon kanssa.

Molempien toimien toimistopaikka on Jyväskylän toimistomme. Hankintavastaavan paikka pyritään täyttämään mahdollisimman pian ja korjuuvastaavan toimi puolestaan helmi-/maaliskuussa 2021.
Edellytämme sinulta soveltuvaa koulutusta, kokemusta monipuolisista puunkorjuun ja -hankinnan työtehtävistä sekä hyvää tietojärjestelmien hallintaa. Piimegan ForestoPro -ohjelmiston osaaminen katsotaan eduksesi.
Työskentelyotteeltasi olet tarkka, järjestelmällinen ja pidät kiinni annetuista aikatauluista.
Arvostamme tuloshakuista ja toimintaa kehittävää otetta sekä itsenäisesti että osana tiimiä.

Tarjoamme sinulle monipuolisen työtehtävän mielenkiintoisessa yrityksessä, hyvät työtilat ja työskentelyvälineet sekä mukavan työtäsi tukevan työyhteisön. Palkkaus YT-METO TES:n mukaan.

Hakemukset ansioluetteloineen 23.10.2020 klo 16.00 mennessä petri.takalo@mhy.fi

Lisätietoja toiminnanjohtaja Petri Takalolta 0400 340063, petri.takalo@mhy.fi sekä myyntipäällikkö Henri Mommolta 0447359262, henri.mommo@mhy.fi

www.paijannemhy.fi

Työnantajan kuvaus

Päijänteen Metsänhoitoyhdistys on moderni kahdeksan kunnan alueella, eteläisessä Keski-Suomessa toimiva yhdistys. Toiminnoiltamme ja puustoltamme olemme maan johtavia metsänhoitoyhdistyksiä. Toimialueemme on n. 270 000 ha ja hakkuusuunnite n. 1,6 milj. m³. Metsänomistajajäseniämme on noin 4800 ja toimihenkilöitä 35. Liikevaihtomme on noin 11 milj. €, lisäksi korjuupalvelun puumaksuvirta on 12-18 milj. €/v. Tuotamme metsänomistajille lisäarvoa tarjoamalla heille monipuolisia metsätalouden palveluita.

Lisätietoja antaa

toiminnanjohtaja Petri Takalo
petri.takalo@mhy.fi
0400340063