Elinkeinopäällikkö

Haemme Metsäkeskukseen

ELINKEINOPÄÄLLIKKÖÄ

elinkeinopalveluihin kaakkoiselle palvelualueelle

 

Elinkeinopäällikkö

 • Vastaa toimialueellaan (Etelä-Karjala ja Kymenlaakso) tulostavoitteiden saavuttamisesta aluejohtajalle
 • Toimii esimiehenä asiantuntijoille, projektihenkilöstölle, koulutussuunnittelijalle sekä asiakasneuvojille (yritys- ja yhteisöasiakkaat)
 • Vastaa palvelualueen yritys- ja yhteisöasiakkuusohjelman toimeenpanosta
 • Vastaa alueellaan kehittämishankkeiden valmistelutyöstä sekä hankerahoituksen hakemisesta
 • Vastaa toimialueensa sidosryhmäsuhteista metsäalan toimijoihin ja julkisyhteisöihin sekä koulutustoiminnasta
 • Osallistuu toimialueensa ohjelma- ja kehittämistyöhön ml. kaavoitus ja on Metsäkeskuksen edustajana työryhmissä
 • Osallistuu sovittaessa elinkeinopalvelujen valtakunnalliseen kehittämistyöhön
 • On kaakkoisen palvelualueen yhteistyöryhmän jäsen

 

Tehtävässä menestyminen edellyttää

 • Soveltuvaa korkeakoulututkintoa
 • Itsenäistä, päättäväistä ja tavoitteellista työskentelyotetta
 • Aloitteellisuutta sidosryhmäsuhteiden ja toiminnan kehittämisessä sekä hanketoiminnan käynnistämisessä
 • Hyviä esimiesvalmiuksia
 • Kielitaitolain vaatimaa, ja riittävää työtehtävien edellyttämää kielitaitoa

 

Lisäksi valittavalta henkilöltä odotetaan

 • Kykyä verkostoitua toimijoihin ja sidosryhmiin
 • Kehittämishenkisyyttä ja organisoimiskykyä
 • Metsäkeskuksen strategian ja tavoitteiden tuntemista ja sitoutumista
 • Hyvää suullista ja kirjallista esitystaitoa

Työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva. Tehtävän palkkaus määräytyy Metsäkeskuksen työehtosopimuksen palkkaryhmän 12 mukaan.

Tehtävä tulee ottaa vastaan 1.9.2018 tai sopimuksen mukaan ja sen sijoituspaikkana tulevat kyseeseen Kotka, Kouvola tai Lappeenranta.

Jätä sähköinen hakemuksesi viimeistään 13.5.2018 osoitteessa https://www.metsakeskus.fi/avoimet-työpaikat.

Työnantajan kuvaus

Suomen metsäkeskuksen tehtävänä on metsiin perustuvien elinkeinojen edistäminen, metsiä koskevan lainsäädännön toimeenpano ja metsätietoihin liittyvien tehtävien hoitaminen

Lisätietoja antaa

Aluejohtaja Antti Heikkilä
029 432 4602