Lehtori

Hämeen ammattikorkeakoulun biotalouden yksikkö hakee

LEHTORIA

määräaikaiseen palvelussuhteeseen.

Työhön kuuluvat opetustehtävät metsätalousinsinööri (AMK) koulutuksessa, osallistuminen koulutusalan tutkimus- ja kehittämistoimintaan sekä erilaisiin työelämän kanssa toteutettaviin projekteihin. Työn keskeisimmät osaamisalueet ovat puunhankinta ja -korjuu sekä metsäalan tietojärjestelmien hyvä hallinta. Kokemus käytännön puunhankinnasta on työssä tärkeää. Pidämme tärkeänä markkinointi- ja myyntityöosaamista, yleistä työelämän tuntemusta ja hyviä työelämäverkostoja. Evolla opetus tehdään opettajatiimeittäin, joten arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja ja käytännön näyttöjä hyvistä tiimityötaidoista. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus.

Kelpoisuusvaatimuksena metsäalan soveltuva koulutus ja työkokemus. Sen lisäksi, mitä asetuksessa ammattikorkeakouluista (1129 / 2014) 17 §:ssä on säädetty ammattikorkeakoulun opettajien kelpoisuusvaatimuksista, vaaditaan lehtorilta, että hänellä on suoritettuna vähintään 60 opintopisteen tai vähintään 35 opintoviikon laajuiset opettajan pedagogiset opinnot. Tämän estämättä lehtorin työsuhteeseen voidaan ottaa henkilö ehdolla, että hän kolmen vuoden kuluessa työsuhteen alkamisesta suorittaa vaaditut opettajan pedagogiset opinnot. Tehtävä edellyttää englannin kielen taitoa. Työ alkaa 1.1.2018. Palkka: AVAINOTES mukaisesti.

Yhteystiedot
Lisätietoja tehtävästä antaa koulutuspäällikkö Antti Sipilä, puh. 050 592 7051.

Hakemukset sähköisesti Kuntarekry.fi:n kautta viimeistään 30.11.2017. Muussa tapauksessa katso lisäohjeet www.hamk.fi.
Alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

www.hamk.fi

Työnantajan kuvaus

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy (HAMK) on 7000 opiskelijan ja 600 asiantuntijan osaajaorganisaatio, jolla on keskeinen asema toiminta-alueensa osaamisen kehittämisessä. Tavoitteenamme on rakentaa arvostettu kansainvälinen korkeakoulu, joka on toiminta-alueensa johtava innovaatioiden ja yrittäjyyden edistäjä, väestön osaamistason kohottaja ja joustava työelämän yhteistyökumppani. Evon kampusta ympäröi laaja opetusmetsäalue, jota hyödynnetään monipuolisesti opetuksessa.