Suoramarkkinointirekisteri

25.9.2023

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Tapio Palvelut Oy
Maistraatinportti 4 A
00240 HELSINKI

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Asiakaspalveluvastaava Annika Andersson
puh. 09 315 49805
sähköposti: annika.andersson@metsalehti.fi

3. Rekisterin nimi

Metsälehden suoramarkkinointirekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittely sovellettavan tietosuojalain mukaisesti Metsälehden suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen taikka muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään seuraavia henkilötietoja:

 • nimi
 • osoite
 • postinumero
 • postitoimipaikka
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • syntymävuosi
 • suoramarkkinoinnin suostumukset ja kiellot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan tiedot kerätään asiakkaalta itseltään, kun asiakas

 • on yhteydessä asiakaspalveluun
 • tilaa tuotteen tai palvelun asiakaspalvelun, tilauslomakkeen tai verkkokaupan kautta
 • käyttää rekisteröityneen käyttäjän palveluja verkkosivustolla ja verkkokaupassa
 • osallistuu kilpailuun, arvontaan tai asiakastapahtumaan

Rekisterissä olevia henkilötietoja voidaan päivittää väestötietojärjestelmästä, Suomen Metsäkeskuksen ylläpitämästä metsänomistajarekisteristä, Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry:n ylläpitämästä Robinson-kieltorekisteristä tai muista vastaavista ulkoisista tietolähteistä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Suoramarkkinointirekisterin tietoja käsitellään ainoastaan Metsälehden tai Metsälehden lukuun toimivien markkinointitoimenpiteisiin osallistuvien yhteistyökumppaneiden toimesta. Henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ainoastaan, jos kyseisessä maassa taataan tietosuojan riittävä taso. Tietoja luovutetaan viranomaisille lain edellyttämissä tapauksissa, kuten väärinkäytösten ehkäisemisessä ja selvittämisessä.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoaineisto, sen käsittely ja rekisterin tarkoituksen mukaiset luovutukset on suojattu käyttäjätunnuksin, salasanoin, palomuurein ja muin teknisin ja hallinnollisin tietoturvatoimin.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus oikaista virheellinen tieto

Sinulla on oikeus tarkastaa henkilötietosi. Voit milloin tahansa myös pyytää henkilötietojesi oikaisemista, päivittämistä tai poistamista. Huomaa kuitenkin, että sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi, tai joiden säilyttämistä laki edellyttää, ei voida poistaa.

Lähetä meille allekirjoitettu tarkastuspyyntö seuraavaan osoitteeseen:

Tapio Palvelut Oy
Asiakasrekisteri
Maistraatinportti 4 A
00240 HELSINKI

Voit myös käydä toimistollamme pyytämässä tai korjaamassa tietosi yllä mainitussa osoitteessa, tai olla yhteydessä asiakaspalveluumme arkisin klo 9-15, p. 09-315 49 840.

10. Suostumukset ja kiellot

Sinulla on oikeus kieltää tietojesi luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten ottamalla yhteyttä Metsälehden asiakaspalveluun: p. 09-315 49 840 (ma-pe klo 9-15), sähköposti: asiakaspalvelu@metsalehti.fi

Voimme lähettää sinulle tärkeitä tiedotteita voimassa olevaan tilaukseesi tai palveluusi liittyen suoramarkkinointikiellosta huolimatta.

Asiakas voi antaa suostumuksensa suoramarkkinointiin:

 • verkkolomakkeissa
 • sähköpostitse
 • puhelimitse