Käyttöehdot

Päivitetty 20.10.2020

1.    Yleistä

Käyttämällä Tapio Palvelut Oy:n (Tapio Palvelut) ylläpitämää verkkopalvelua käyttäjä sitoutuu noudattamaan jäljempänä esitettyjä ehtoja sekä hyväksyy Tapio Palvelut Oy:n tietosuojalausekkeen.

2.    Palvelun käyttö ja tekijänoikeudet

Tapio Palvelut ylläpitämän verkkopalvelun sisältö on suojattu tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Tapio Palvelut pidättää itsellään kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti ole tässä myönnetty.

Käyttäjällä on lupa hyödyntää palvelua ja sen osia yksityiseen käyttöön, tallentaa tietokoneelleen tai tulostaa yksityistä käyttöä varten sivuja tai otteita sivuista. Palvelusta saa ottaa otteita käytettäväksi muistioissa, lausunnoissa, selvityksissä, esitelmissä ja muissa vastaavissa teksteissä. Aineistoa lainattaessa on lähde mainittava muun tekijänoikeudellisen viittauksen lisäksi. Metsälehden juttuarkiston viittauksissa on mainittava Metsälehti. Palvelussa saa jakaa yksittäisiä sisältöjä sosiaalisessa mediassa tavalla, jonka Tapio Palvelut palvelussa mahdollistaa.

3.    Palvelun sisältö

Tapio Palvelut vastaa palvelun toimituksellisen sisällön lainmukaisuudesta ja hyvän tavan mukaisuudesta. Tapio Palvelut ei vastaa palvelussa olevilla keskustelu- tai muilla vastaavilla palstoilla esitetyistä näkemyksistä tai mielipiteistä. Tapio Palvelut ei vastaa palvelussa olevan virheellisen, puutteellisen tai tulkinnanvaraisen tiedon käyttämisestä asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

Tapio Palvelut varaa oikeuden koska tahansa muuttaa ylläpitämiään verkkopalveluja ja näitä käyttöehtoja sekä estää pääsy verkkopalvelun sivuille tai lopettaa niiden ylläpito. Käyttäjä nimenomaisesti ymmärtää ja hyväksyy sen, että verkkopalvelu hyödyntäminen tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla. Yllä oleva ei rajoita käyttäjän lakisääteisiä oikeuksia.

Tapio Palvelut ei vastaa niiden sivujen sisällöstä ja aineistosta, joihin Tapio Palveluiden ylläpitämältä verkkopalvelulta on linkkiyhteys ja jotka on tehty tai julkaistu jonkun muun kuin Tapio Palveluiden toimesta. Käyttäjä on velvollinen perehtymään ja noudattamaan niitä käyttöehtoja ja muita ehtoja, jotka on julkaistu näillä kolmannen osapuolen verkkosivustoilla.

Yksittäisiin Tapio Palveluiden ylläpitämän verkkopalvelun osiin tai sivuihin saattaa liittyä muita ehtoja, jotka on määritelty kyseisellä sivulla ja jotka käyttäjän tulee hyväksyä ennen sivujen käyttöä.

4.    Rekisteröityminen ja henkilötiedot

Tiettyjen verkkopalvelujen käyttö on mahdollista vain rekisteröitymällä palvelun käyttäjäksi. Rekisteröinti edellyttää, että käyttäjä hyväksyy palveluun soveltuvat käyttöehdot. Käyttäjä on vastuussa mahdollisen käyttäjäkohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan salassapidosta sekä sillä tapahtuneesta kaikesta käytöstä.

Rekisteröitymällä verkkopalvelun käyttäjäksi käyttäjä tulee Tapio Palveluiden asiakkaaksi ja käyttäjän antamat henkilötiedot tallennetaan Tapio Palveluiden asiakasrekisteriin. Käyttäjä antaa nimenomaisen suostumuksensa siihen, että asiakasrekisterin nimi- ja osoitetietoja voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin sovellettavan tietosuojalain mukaisesti. Käytön ja/tai luovuttamisen voi milloin tahansa estää ilmoittamalla siitä Tapio Palveluiden asiakaspalveluun.

Sovellettavan tietosuojalain tarkoittama tilaajarekisteriseloste on nähtävissä Metsälehden verkkopalvelussa sekä Metsälehden asiakaspalvelussa osoitteessa Maistraatinportti 4 A, Helsinki. Lisää käyttäjän tietosuojaa ja henkilötietojen käsittelyä koskevaa tietoa on Tapio Palveluiden Tietosuojalausekkeessa.

5.    Palvelusta perittävät hinnat

Tiettyjen verkkopalvelujen käyttö on maksullista. Maksullisten palvelujen yhteydessä ilmoitetaan palvelun maksullisuudesta ja palveluun liittyvistä muista ehdoista.

6.    Ostaminen verkossa

Verkko-ostoksen maksujenvälityksen toteuttaa Svea Payments Oy (y-tunnus 2121703-0) yhteistyössä pankkien ja luottolaitosten kanssa. Palvelun käyttö ei vaadi rekisteröitymistä tai lisämaksujen suorittamista. Svea Payments Oy:llä on Finanssivalvonnan myöntämä maksulaitoksen toimilupa. Kaikki tiedonsiirto ja rahaliikenne on SSL-suojattu, eli kukaan ulkopuolinen voi nähdä tietojasi. Maksunsaajana näkyy Svea Payments Oy (tai aputoiminimemme Maksuturva Group Oy). Lue lisää Svea Paymentsin maksupalvelun käytöstä. Svea Payments Oy välittää maksut Metsälehdelle/Tapio Palvelut Oy:lle, ja kauppa syntyy tilaaja-asiakkaan ja Tapio Palvelut Oy:n välille. Tapio Palvelut Oy vastaa kaikista kauppaan liittyvistä velvoitteista. Metsälehti eikä Tapio Palvelut Oy tallenna, eikä lue luottokorttinumeroita vaan tiedot tallentaa verkkokaupan maksuvälittäjämme.

7.    Toistuva korttimaksu

Toistuva korttimaksu on mahdollinen vain verkossa tehdyissä verkkotuotteen tilauksissa Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla.

Toistuvassa korttimaksussa veloitus tehdään tilaajan kortilta etukäteen kerran kuukaudessa. Tilaajan tulee varata tilille riittävä kate, jotta veloitus voidaan tehdä. Jos asiakkaan kortilla ei ole katetta/kortti vanhentunut, tilaajalle lähetetään tästä viesti. Mikäli maksu viivästyy tästä huolimatta, tilaus katkeaa maksetun jakson loppuun.

8.    Asiakkaan palveluun toimittama aineisto

Käyttäjä on velvollinen käyttämään verkkopalvelua käyttöehtojen, lain ja hyvän tavan mukaisesti. Käyttäjä vastaa siitä, että lähetetty aineisto on julkaisukelpoista eikä loukkaa kolmannen tekijän- tai muita suojattuja oikeuksia. Käyttäjä vastaa Tapio Palveluille (www.metsalehti.fi) kaikista kuluista, jotka aiheutuvat Tapio Palveluille (www.metsalehti.fi) lähetetyn aineiston johdosta syntyneistä vaatimuksista Tapio Palveluita (www.metsalehti.fi) kohtaan. Käyttäjä sitoutuu olemaan esittämättä vaatimuksia Tapio Palveluita (www.metsalehti.fi) kohtaan lähettämäänsä aineistoon liittyen.

Lähettämällä aineistoa mihin tahansa Tapio Palveluiden ylläpitämään verkkopalveluun, esimerkiksi sähköpostitse tai osallistumalla keskusteluun, käyttäjä sitoutuu seuraaviin ehtoihin: Tapio Palveluilla (www.metsalehti.fi) on oikeus käyttää, muokata ja julkaista lähetetty aineisto ilman korvausta.

9.    Ylivoimainen este

Lakko, työnsulku, tulipalo, viranomaisen määräys, ulkopuolisen aiheuttama kaapeli- tai tietoliikennehäiriö tai jokin muu vastaava ylivoimainen este joka ei ole ollut tiedossa ja johon ei kohtuudella voitu varautua ennalta, vapauttaa Tapio Palvelut metsälehti.fi -palveluun liittyvistä velvoitteista, mikäli se estää palveluun liittyvän suorituksen tai kohtuuttomasti haittaa sitä.

10.    Sovellettava laki

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset riidat ratkaistaan suomalaisessa tuomioistuimessa.