Tunnista Suomen kasvit metsässä, suolla ja tunturissa

Kasviot ja tunnistusoppaat mökille, metsäretkille, opintoihin ja lahjaksi!

Mikä tuo kasvi on, entä tämä harvinaisen näköinen puu?

Suomen luonnon lajisto on runsas ja monipuolinen. Etelässä viihtyvät jopa lauhkean ilmaston vuokot ja jalot lehtipuut. Pohjoisen puuttomalla paljakalla esiintyvät kasvit ovat sopeutuneet erittäin ääreviin oloihin. Maantieteellisen sijainnin lisäksi lajistoon vaikuttavat mm. kasvupaikan ravinteisuus ja kosteus: erilaisissa metsissä, soilla, tuntureilla kasvaa oma lajistonsa.

 

Lehtotähtimö

 

Metsäkustannuksen kasvioiden tekijät, heistä tuotteliaimpina mm. Henry Väre, Jukka Laine, Rauni Partanen ja Heikki Kiuru, ovat suomalaisia huippuasiantuntijoita. He haluavat auttaa luonnonystävää tarjoamalla käyttöön jokaiselle retkelle toimivat oppaat. Metsäkustannuksen kasvioiden avulla voit tunnistaa kasvit selkeiden sanallisten kuvausten ja laadukkaiden valokuvien avulla.

 

 

Kesällä, kun luonto puhkeaa kukkaan, on lajintunnistus antoisinta ja retket luontoon monille erityisen mieluisia. Kesälomalla moni koululainen kerää kasveja ja kaipaa siihen apua vanhemmiltaan ja usein myös isovanhemmiltaan. Hyvän kasvikirjan avulla on mahdollista oppia tunnistamaan ja nimeämään kasveja ja painaa oppimaansa mieleen.

 

Luontosuhde syntyy luonnossa

Kasvien tutkiminen kaikin aistein synnyttää muistoja ja kehittää myös havainnointitaitoja. Kasveja etsiessä, tutkiessa ja kerätessä pääsee tarkkailemaan, tutkimaan, pohtimaan, käyttämään muistiaan, vertailemaan, luokittelemaan, lopulta tunnistamaan ja nimeämään kasvin. Luonnossa liikkuminen aktivoi monella tapaa ja on tutkitusti terveellistäkin. Luonnossa liikkuessa oppii myös ymmärtämään luonnon toimintaa kokonaisuudessaan.

Hyvän kasvion kuvat ja lajiston sanallinen kuvaus auttavat tunnistamisessa kiinnittämään huomion olennaiseen. Laadukkaissa kotimaisissa kasvioissamme on selkeät tunnistamista helpottavat valokuvat kasveista. Lajeista esitellään sanallisesti keskeiset tuntomerkit, kukkimisaika, elinympäristöt sekä levinneisyys Suomessa. Metsäkustannuksen kasviot auttavat niin aloittelevaa kuin jo pitempään kasveja tutkinutta lajintunnistuksen saloihin.

Tässä on kuusi suosituinta kasvikirjaamme: 

1. Suomen puut ja pensaat – koulujen perusopetukseen sekä harrastajalle

Suomen puut ja pensaat on laajin kotimaisin voimin tehty kuvitettu puulajiopas. Siinä esitellään kaikki Suomen alkuperäiset puu- ja pensaslajit perusteellisesti. Mukana ovat myös yleisimmät viljelykarkulaiset. Kirja kuvaa 70 lajia alalajeineen. Suomalaisen ja tieteellisen nimen lisäksi lajinimet myös ruotsiksi ja englanniksi ovat kirjassa. Havainnollisen kuvituksen ansiosta se soveltuu erinomaisesti koulujen perusopetukseen. Kirja avulla sujuu tutuimpien puidemme tunnistaminen metsissä ja puistoissa, mutta myös uppoutuminen pajujen runsaslajiseen sukuun on teoksen avulla mahdollista.

Lue lisää ja tilaa Suomen puut ja pensaat 

2. Tunnista puu ja puuaines –  paljaalla silmällä tai mikroskoopilla

Tunnista puu ja puuaine sopii heille, jotka haluavat nähdä pintaakin syvemmälle. Opas esittelee puut kesä- ja talviasussa. Tuntomerkkejä ovat lehtien ja neulasten lisäksi kaarna, tuohi, silmut, kukat, kävyt ja marjat. Tämän lisäksi kirjasta selviää, miten eri puulajien puuaineet eroavat toisistaan mm. värin, kuvioituksen ja kovuuden perusteella.

Lue lisää ja tilaa Tunnista puu ja puuaines
Tunnista puu ja puuaines

3. Metsäkasvio –  kokeneelle harrastajalle ja aloittelijan kestäväksi käsikirjaksi

Metsäkasvio vie retkelle metsään ja sen laidalle. Metsäkasvio esittelee havainnollisesti niin tutut ja yleiset kuin harvinaisetkin metsiemme kasvit. Kirja on erinomainen väline koulujen lajintuntemuksen opetukseen. Kattava teos sopii myös kokeneelle luontoharrastajalle. Kirjan noin kolmensadan lajin tunnistamista helpottavat laadukkaat valokuvat. Tyypillisimpiä ja kauneimpia metsiemme kasveja esittelevät myös taskuun mahtuvat Metsäkasvit-pelikortit, joiden avulla kasvit oppii vaikka puolivahingossa pelatessaan.

Lue lisää ja tilaa Metsäkasvio

 

4. Suokasvio –  metsäretkille ja pitkospuille

Suokasvio esittelee kattavasti Suomen soiden kasviston. 400 kasvivalokuvan ja tarkkojen tuntomerkkien avulla lukija voi perehtyä lähes 300 suokasviimme, joita esiintyy saaristosta tuntureille. Kirjan johdanto perehdyttää suoluontomme kasvillisuuteen, rämeisiin, nevoihin, korpiin ja lettoihin.

Lue lisää ja tilaa Suokasvio

 

5. Suomen tunturikasvio – retkeilijän perusvaruste tunturiluonnossa

Suomen tunturikasviossa esitellään puuttoman paljakan putkilokasvit. Yli 400 valokuvaa kasveista ja tunturiluonnosta perehdyttää lukijan kasvilajistoon, jota esiintyy aina Koillismaalta Enontekiön suurtuntureille. Näyttävien lapinvuokkojen, kulleroiden ja monien muiden ohella metsänrajan yläpuolella on lukuisia pienikokoisia mutta mielenkiintoisia kasveja, joiden kauneus ja viehätys avautuvat vain läheltä. Monet tunturikasvit, etenkin Enontekiön suurtuntureilla, elävät erittäin äärevissä ympäristöissä. Tunturikasvio innottaa retkille Suomen tunturiseuduille tarkkailemaan toinen toistaan viehättävämpiä tunturikasveja.

Lue lisää ja tilaa Suomen tunturikasvio

 

6. Sammalten kirjo – vihreän sammalmaton lajisto

Sammalet ovat tärkeä osa suomalaista luontoa. Suot saavat kellanruskean ja punakirjavan hohteensa juuri sammalista. Tuoreet kangasmetsätkään eivät olisi samoja ilman yhtenäistä metsäkerrossammalen mattoa. Ekosysteemin kannalta sammalet ovat soiden tärkein kasviryhmä. Selkeä ja havainnollinen kirja auttaa erottamaan lajeja ja lajiryhmiä toisistaan ja tunnistamaan tyypillisimmät lajit sekä luontoharvinaisuudet.  Kirja on antoisa niin biologian ammattilaiselle kuin kenelle tahansa luonnosta kiinnostuneelle.

Lue lisää ja tilaa Sammalten kirjo

Iloa ja hyötyä kasvioista

Kasvioista ja puiden tunnistusoppaista on paljon iloa luonnossa liikkuville. Kirjat kestävät aikaa ja niiden pariin voi palata monta kertaa.  Tilaa kasvio itsellesi tai vie hyödyllinen kirja lahjaksi!