Tapion taskukirja – vanhempi kuin Suomi

Suomen suurruhtinaskunnassa, vuonna 1910, julkaistiin Tapion taskukirja, käsikirja metsänomistajille ja metsänhoitomiehille. Metsätiedon pikkujättiläinen on edelleen saatavilla kirjakaupoista.  

Tapion taskikirja, vanhin ja uusin
Tapion taskikirja, vanhin ja uusin

Tapion taskukirja on Suomen vanhimpia yhä uudelleen ilmestyviä kirjoja.

Vuonna 1910 ilmestyi Suomen suurruhtinaskunnassa Tapion taskukirja, käsikirja metsänomistajille ja metsänhoitomiehille. Kirjassa esiteltiin keisarillisen Suomen metsälait, vesioikeus ja sopimusoikeus.

”Metsämaata älköön autioksi hävitettäkö; ja tulee sen vuoksi maanomistajan, kun metsä hakataaan vähintään kymmenen tynnyrialan laajalta tahi saaresta, jonka läheisyydessä metsä ei kasva, pitää vaaria että maalle, ellei sitä viljellä puutarhaksi, pelloksi tahi niityksi taikka käytetä rakennustontiksi tahi muuhun semmoiseen tarkoitukseen, jätetään siemenpuita taikka myöskin ryhdytään muuhun toimenpiteeseen metsä uudestikasvamisen edistämiseksi….. ”

Tapion taskukirjoja 1910-1950 luvulta

Jokainen metsäammattilaispolvi tuntee oman ”Tapsansa – Tapion taikakirjan”

Tapion taskukirja on ollut metsäammattilaisen tärkein tiedonlähde ajankohtaisiin metsäoppeihin. Se on kertonut uusimmat tutkimustulokset ja käytännössä hyviksi havaitut metsien käsittelymenetelmät. Metsäammattiin opiskelleet tunnistavat oman ”Tapsansa” jo kaukaa: kansien väri ja materiaali on painunut muistiin ehkä sisältöäkin kirkkaammin. Yhä vielä Tapion taskukirja on monen mielestä se luotettavin teos, josta saa parhaan kokonaiskäsityksen asiasta kuin asiasta.

 

 

Tapion taskukirjoja viime vuosikymmeniltä

Kirjan julkaisija Tapio on toiminut metsäalan suomalaisena asiantuntijana 110 vuotta.  Tapio julkaisi toimintansa alusta alkaen Tapio-lehteä. Kuukausittain ilmestyvä Tapio-lehti alkoi ilmestyä viikoittain Metsälehden nimellä vuonna 1932. Metsälehti on toiminut puolueettomana metsäalan viestinviejänä ja metsätalouden edistäjänä jo 84 vuotta.

Tapion kädenjälki näkyy pitkän historian myötä vahvasti suomalaisissa metsissä. Metsäalan kehittäjänä ja metsätiedon tuottajana Tapiolla on ollut sen perustamisesta lähtien merkittävä rooli Suomen metsistä saatavan hyvinvoinnin edistämisessä.

Tänä päivänä Tapio-konserniin kuuluu valtion omistama emoyhtiö Tapio Oy sekä tytäryhtiöt Tapio Silva Oy ja Metsäkustannus Oy. Liiketoiminta-alueita ovat konsultointi, digitaaliset ratkaisut ja auditoinnit, siementuotanto sekä Metsäkustannuksen julkaisutoiminta – Metsälehden, kirjojen ja digituotteiden kustantamainen.

Uusin Tapion taskukirjan 26. uudistettu painos on ilmestynyt syyskuussa 2018.
Tilaa oma Tapion taskukirja verkkokaupasta!

Tapion taskukirjan 26. uudistettu painos ilmestyi syksyllä 2018.