Metsien kätköissä on monia merkkejä eletystä elämästä

Oletko havainnut metsässä jälkiä kaskeamisesta, tervanpoltosta tai kalakellarista? Kiinnostaako vanhat rakennelmat, polut ja pyhät paikat? Metsien kätköissä -kirja kertoo suomalaisen metsän kulttuurihistoriasta.

Kuva Jouni Taivainen
Kuva Jouni Taivainen

Kirjaan on koottu monipuolisesti erilaisia ihmisen Suomen metsiin jälkeensä jättämiä merkkejä. Osa niistä on tuhansien vuosien takaa, osa lähes mei­dän päiviltämme. Lukija pääsee mukaan menneiden aikojen tunnelmaan ja kasvavan tiedon myötä omista retkistä metsien kätköihin tulee entistäkin antoisampia.

Suomen metsien kulttuuriperintö on rikas ja monipuolinen. Metsä on ollut asuinpaikka, vilja-aitta ja erämaa. Siellä on poltettu tervaa ja hiiltä, valmistettu rautaa, kaadettu ja uitettu puuta, on sodittu, kuljettu, palvottu jumalia ja haudattu vainajia. Tästä kaikesta on jäänyt metsiimme merkkejä ja muistoja, joista kuvapainotteinen ja tarinallinen teksti nostaa esiin kiinnostavat, inhimillisiä kytkentöjä sisältävät kohteet sekä faktoja historiastamme. Teos herättää lukijan kiinnostuksen metsien salattuihin aarteisiin ja antaa eväät kokea metsä uudesta näkökulmasta.

Metsissä näkee kaikenlaista. Etelän metsissä olen saattanut törmätä sammaloituneisiin kivikasoihin ja kiviaitoihin, Itä-Suomen melontaretkillä karhunkaatajan kallokokoelmaan ja tarinoihin, Lapin tuntureilla muinaisiin villipeuran pyyntikuoppiin, turvekammeihin tai pyhiin palvontapaikkoihin, kertoo kirjan tekijä Jouni Taivainen.

Vanhimmat kirjan kohteista ovat lähes 10 000 vuoden takaa. Nuorempi kulttuuriperintö sisältää pääasiassa 1900-luvulle ajoittuvia rakennusten jäännöksiä, uittoon ja metsätöihin liittyviä rakennelmia sekä toisen maailmansodan aikaisia kohteita. Nämä puusta tai kivestä tehdyt rakennelmat ovat katoamassa metsiin.

Suurin osa kirjan pohjana ole­vista kohteista on löydetty, valokuvattu ja muis­tiinpantu Metsähallituksen vuosina 2008–2015 tekemässä suururakassa, jossa talousmetsien kulttuuriperintö inventoitiin etelästä pohjoi­seen, etelän talousmetsistä Lapin tuntureille. Työssä oli mukana toistakymmentä arkeologia ja kymmeniä muita metsäalan ammattilaisia ja harjoittelijoita. Yli 10 000 dokumentoidun koh­teen ja kymmenientuhansien valokuvien joukosta on koottu kirjaan kiinnostava otos kaikesta, mitä metsissämme on. Hankkeessa kerättiin paikkatiedon lisäksi kohteisiin liittyviä tarinoita, joissa seikkailevat niin tietäjät kuin karhunmetsästäjätkin. Hanke on saanut Europa Nostran tuomariston myöntämän erityismaininnan. Sillä palkitaan hankkeita, jotka ovat edesauttaneet ja parantaneet eurooppalaisen kulttuuriperinnön säilymistä.

Kirjan kirjoittaja arkeologi Jouni Taivainen on toiminut valtion metsien kulttuuriperintökohteita inventoivan hankkeen projektipäällikkönä.

Tilaa Metsien kätköissä -kirja

Metsien kätkössä kirjan kuva