Metsänomistajan tärkeimmät käsikirjat ja oppaat

Hyvät perustiedot auttavat metsänomistajaa uuden oppimisessa. Kirjoista löytyy vastauksia, olipa ajankohtainen aihe taimikonhoito, puukauppa, sukupolvenvaihdos, metsäverotus tai juurikääpä.

Tietoa metsänomistajalle – apuvälineenä tietokirjat

Jokaisella metsänomistajalla on omat yksilölliset tarpeensa ja tapansa hankkia metsätietoa. Tutkimusten mukaan monelle tietokirjat ovat mieluisin tapa perusteelliseen tiedonhankintaan ja uusien asioiden opiskeluun ja kokonaisuuksien hahmottamiseen. Metsäkustannuksen verkkokauppa, Metsäkirjakauppa on metsänomistajan ja metsäammattilaisen monipuolinen kirjakauppa netissä. Tiedonhankintaan ja opintoihin on saatavilla laadukkaita tietokirjoja, käytännöllisiä oppaita ja ajantasaisia kurssikirjoja. Tietoa löytyy erilaisiin tilanteisiin ja tarpeisiin. Metsäkirjakaupan tietokirjojen tekijät ovat alansa erityisasiantuntijoita, suomalaisia metsäntutkijoita, kasvitieteilijöitä, selkeäsanaisia opettajia ja käytännön huippuosaajia.

Oikean ja ajantasaisen tiedon avulla metsätalous on aina vakaammalla pohjalla, riskit pienempiä ja tuotto-odotukset suurempia.

Riippumatta siitä, tekeekö metsätöitä omatoimisesti vai hankkiiko ostopalveluita, on päätöksenteko varmempaa, kun ratkaisuissa voi tukeutua asiantuntevaan tietoon. Ammattikirjallisuuden hankinnasta koituvat kulut ovat metsänomistajalle verotuksessa tulonhankkimismenoina vähennyskelpoisia. Tiedon avulla oma asiantuntemus syvenee ja metsänomistaja pystyy hyödyntämään metsäänsä kestävästi, monipuolisesti ja omien tavoitteidensa mukaisesti. Metsäkirjakaupasta löytyy sopivaa luettavaa niin aloittelijalle kuin konkarillekin.

Metsänomistajan tietokirjat esittelyssä:

1. Kirjat metsänomistuksen ensialkeisiin ja metsäperinnön siirtoon

Uuden metsänomistajan kirjan avulla tuleva metsänomistaja saa hyvän kokonaiskuvan metsänomistamisesta. Kirja antaa eväitä metsäasioista vasta kiinnostuvalle tai juuri tilanpidon aloittaneelle. Helppotajuinen teos ei vaadi lukijaltaan pohjatietoa metsäasioista. Kirja tutustuttaa metsään ja metsätalouteen sekä yhteistyötahoihin.

Uuden metsänomistajan kirja

Sujuvasti seuraavalle on sukupolvenvaihdostilanteiden käsikirja. Monipuolinen, asiantunteva, ajantasainen ja inhimillinen kirja auttaa suunnittelemaan metsän omistajanvaihdoksen. Oikea tieto auttaa löytämään toimivimmat ratkaisut. Kirja on suunnattu nykyisille ja tuleville metsänomistajille sekä heitä erilaisissa omistajanvaihdostilanteissa neuvoville. Kirja kokoaa selkeästi ne asiat, joista tarvitaan tietoa ja ratkaisuja, kun halutaan tehdä hallittu omistajanvaihdos, niin että huomioon otetaan niin juridiikka, verotus kuin myös perhesopu ja tasapuolisuus sekä metsän ja sen hoidon tulevaisuus.

Sujuvasti seuraavalle

 

Yhteismetsä on opas  yhteismetsän jäsenille ja toimijoille. Yhteismetsien määrä on vahvassa kasvussa. Yhä useampi on kiinnostunut yhteismetsäosuuden omistamisesta tai suvun oman yhteismetsän perustamisesta. Kirja kokoaa tiedon yhteismetsän toiminnasta, hallinnosta sekä laajentumistilanteista.  Kirjassa esitellään selkeästi yhteismetsän edut ja verotus.  Pätevät sopimukset  tekevät toiminnasta sujuvaa.

 

2. Metsänomistajan kattavat käsikirjat

Metsäkoulu on todellinen metsänomistajan käsikirja. Se on kattava käsikirja oman metsän hoidosta. Kirja käsittelee metsää monipuolisesti sekä kasvupaikkana, elinympäristönä että työmaana. Kirjaa käytetään metsäalan kouluissa ja metsänomistajakursseilla. Kirja sopii erinomaisesti myös omatoimiseen tiedonhankintaan. Jos metsänomistaja haluaa käsikirjastoonsa vain yhden kirjan, on ajantasainen Metsäkoulu ehdoton valinta.

Mukana metsässä kulkevat monikäyttöiset ja säänkestävät Maastotaulukot, jotka kokoavat Hyvän metsänhoidon suositusten keskeisimmät taulukot. Maastotaulukoista voi tarkistaa viljely- ja harvennustiheydet sekä maanmuokkaus- ja lannoitusohjeet eri tilanteisiin. Relaskoopin ja relaskooppitaulukoiden avulla voi opetella arvioimaan puuston määrää metsässä.

 

 

3. Täsmätietoa

Metsäsijoittaminen on pitkäjänteinen sijoitusmuoto ja voi tuntua aluksi vaikealta lajilta. Viimeisimmät vinkit ja ohjeet järkevään metsätiloihin sijoittamiseen löytyvät Metsäsijoittajan kirjasta. Kirja käy perusteellisesti läpi ne keskeiset tekijät, jotka metsäsijoittajan tulee ottaa huomioon määrittäessään tilakaupassa sopivaa hintaa. Kirjan kirjoittanut Hannu Liljeroos on metsänhoitaja ja kokenut asiantuntija metsätilojen arvon määrittämisessä. Hannun hintaseuranta Metsälehden verkkosivuilla on suosittu tilasto toteutuneiden metsätilakauppojen hinnoista.

Metsäsijoittajan kirja

 

Metsänomistajan tärkeimpiin työvälineisiin ja kalleimpiin työvälinehankintoihin lukeutuu moottorisaha ja raivaussaha. Kuinka sitä käytetään ja mitä ominaisuuksia sahamallin valinnassa kannattaa huomioida? Sahaamaan -kirja opastaa moottori- ja raivaussahan turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Se auttaa niin kokenutta kuin aloittelevaakin sahaajaa valitsemaan omaan käyttöön sopivimmat välineet, neuvoo oikeaan työtekniikkaan ja kuinka saha saadaan toimimaan häiriöttä. Kirjassa on selkeä kuvitus josta selviää mm. teräketjun viilaaminen sekä raivaussahan terien käyttö ja huolto. Kirja neuvoo sahaustyön tekoa metsässä, pihapiirissä ja polttopuusavotoilla.

 

Jokaisen metsänomistajan tulee huolehtia, että metsäveroilmoitus tulee tehdyksi. Vuosittain päivitettävä Metsäverokirja auttaa kirjaamaan puukauppatulot ja muut metsätalouden tulot sekä vähennykset oikein, tekemään metsävähennykset ja poistot ajallaan ja huolehtimaan myös arvonlisäverojen maksamisesta. Verottaja pitää pääosin huolta siitä, että tulot kirjautuvat verolomakkeelle. Mutta jos kuluja ei itse merkitse veroilmoitukseen, jäävät ne vähentämättä. Veroilmoituksen teolla on iso taloudellinen merkitys. Uusi Metsäverokirja tulossa tammi-helmikuun vaihteessa.

Metsäverokirja 2018

Monenlaiset taudit ja tuholaiset voivat uhata metsäomaisuutta. Tunnistamalla tuhonaiheuttajan ja ymmärtämällä sen elinkiertoa voi erilaisin tavoin torjua tuhoja ja vähentää niiden vakavuutta. Olipa kyse kirjanpainajasta tai muista tuhohyönteisistä, juurikäävän kaltaisista sienitaudeista, hirvituhosta, myrskystä, lumesta tai uusista metsiämme uhkaavista tuhoista, löytyy tietoa kirjasta Metsätuhot.

 

Metsän eri kehitysvaiheissa tarvitaan tietoa eri tilanteissa toimivimmista ratkaisuista. Perusteellista tutkittua, mutta käytännönläheistä, tietoa uudistamisvaiheeseen sekä taimikon ja nuoren metsän hoitoon löytyy kirjoista  Metsänuudistaminen ja Taimikonhoito.

 

 

 

 

 

 

 

Kattava teos metsänkasvatuksen eri menetelmistä ja erilaisten toiminpideketjujen kannattavuudesta on Metsänkasvatus. Tutkimustietoon perustuva teos vertailee myös jaksollista ja jatkuvaa kasvatusta.

Jatkuva kasvatus eli metsän kasvattaminen eri-ikäisrakenteisena ja jatkuvasti peitteisenä on nykyisessä metsälaissamme sallittu tapa kasvattaa ja hoitaa metsää. Tuoretta tietoa tästä menetelmästä ja sen mahdollisuuksista erilaisilla kasvupaikoilla ja erityyppisissä metsissä löytyy teoksesta Metsän jatkuvasta kasvatuksesta.

Raivaamaan-kirjan avulla oppii taimikonhoidon ja varhaisperkauksen niksit ja saa käytännön neuvot ja ohjeet raivaussahan käyttöön sekä kunnossapitoon. Hyvät ohjeet myös terän viilaukseen ja haritukseen jokaiselle omatoimiselle metsänomistajalle.

 

Tilaa kirjat kätevästi netistä:

  1. Tilaa tuotteet Metsäkirjakaupasta, tästä pääset verkkokauppaan!
  2. Tee tilaus sähköpostitse asiakaspalvelu@metsalehti.fi
  3. Soita asiakaspalveluun Puh. 09-315 49 840

 

Tervetuloa Metsäkirjakaupan asiakkaaksi. Toimitusaika on 3–5 työpäivää, tuotteet toimittetaan postitse kaikkialle Suomeen. Toimituskulut ovat 5,00 € / toimitus.

Lisätietoja.