Keskustelut Metsänomistus Yhteisesti omistetun metsätilan metsävähennys verotuksessa

Esillä 8 vastausta, 1 - 8 (kaikkiaan 8)
 • Yhteisesti omistetun metsätilan metsävähennys verotuksessa

  Merkitty: 

  Hei,

  Omistamme viisi osakasta yhteisesti metsätilan yhteensä noin 200 ha. Yhteisesti omistetusta metsätilasta tehdään yhteinen veroilmoitus ja osakkaille jaetaan yhteiseltä pankkitililtä voitot osuuksien mukaan. Jokaisen osakkaan verotus on erillinen.

  Osakkaiden omistukset:

  A omistaa 60 %

  B omistaa 10 %

  C omistaa 10 %

  D omistaa 10 %

  E omistaa 10 %.

  Kolmella osakkaalla (A, B ja C) on oikeus metsävähennykseen ja kahdella (D ja E) ei. Kun metsätilan yhteiseen veroilmoitukseen ilmoitetaan kolmen osakkaan omat metsävähennykset niin miten tämä metsävähennyksen hyöty tuloutetaan yhteiseltä pankkitililtä?

  Esim:

  Metsätulo kalenterivuoden aikana: 50.000 e

  Menot kalenterivuoden aikana: 10.000 e

  Osakkaan A metsävähennys 30.000 e * 60%= 12.000 e

  Osakkaan B metsävähennys 5.000 e * 60%= 3.000 e

  Osakkaan C metsävähennys 5.000 e * 60%= 3.000 e

  Osakkailla D ja E ei ole metsävähennystä.

  Yhteiseen veroilmoitukseen ilmoitetaan yhteensä 18.000 e metsävähennys. Yhteismetsän veroprosentti on 26,5 %.

  Mitä osakkaille A, B ja C pitää maksaa metsävähennys hyödystä yhteiseltä pankkitililtä? Oman käsitykseni mukaan jos tätä ei huomioida maksuissa niin metsävähennys hyödyn saa kaikki osakkaat A, B, C, D ja E vaikka vain kolmella ensimmäisellä on oikeus hyötyyn.?

   

  Kysyy metsätilan osakas.

 • Panu Panu

  Metsävähennysoikeus on siirtynyt yhteismetsälle, eikai sitä enää eritellä osakkaittain?

  Juke

  Tarkensin tuota terminologiaa tuossa kysymyksessä eli kyseessä on sittenkin yhteisesti omistettu metsätila eikä yhteismetsä. Katsoin tuolta Maanmittauslaitoksen tiedoista eikä kyseinen metsätila löydy heidän yhteismetsä listalta.

  https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2022/01/Suomen-yhteismetsat-10012022.pdf

  Metsätilalla on kuitenkin oma Y-tunnus ja sen mukaisesti tehdään yhteinen veroilmoitus. Tähän malliin on menty perintöjen, osuuksien oston ja sukupolven vaihdosten kautta.

  Katsotaanko metsätilalla vain olevan tällöin metsävähennys eikä osakkailla vaikka jokaisen osakkaan metsävähennys lasketaan erikseen? Onko tilanne eri tällöin kuin yhteismetsä tapauksessa vai onko sillä merkitystä mikä tuo omistusmuoto on?

  Timppa

  Yhteismetsä on oma verotuskohde, joten siihen liitettyjen tilojen metsävähennys tulee yhteismetsälle ei suoraan osakkaille, jotka siis hyötyvät osuuksiensa mukaisessa suhteessa.  Sama koskee myös tilannetta, että jollakin yhteismetsään liitettävällä tilalla on poistamatonta hankintamenoa teistä tai ojituksista.  Nämä lisätään kirjanpitoon ja poistoista hyötyvät kaikki osakkaat.  Miten tuollaiset edut käsitellään yhteismetsään liityttäessä ratkaistaan liitymissopimuksessa.

  Metsäyhtymä on siis eri tapaus. koska se ei ole ole verotuskohde.  Oikeudenmukaisin ratkaisu olisi tietysti, että metsävähennys jaettaisiin vain niille, jotka ovat rahaa käyttäneet.  Miten tämä on mahdollista joku viisasampi varmaan tietää tai sitten verottaja.

  Timppa

  Täsmennän vielä, ettei metsäyhtymän osakkaan veroprosentti voi olla 26,5 vaan 30 tai 34 (kaiketi -yrittäjävähennys) riippuen siitä onko osakkaalla pääomatuloa alle vai yli 30000 euroa.   Rahat jaetaan kaikille osakkaille samalla perusteella ja sitten vastaavat kukin oman prosenttinsa mukaan veroistaan.

  Yhteismetsän 26,5 %:n vero on lopullinen.  Yhteismetsän osakkailleen maksamat jako-osuudet eivät lisää osakkaiden pääomatulon määrää.

  Tämä löytyi verottajan sivulta:

  Metsävähennys tehdään yhtymässä (TVL 55 §) eikä osakas voi tehdä sitä omasta tulo-osuudestaan (KHO 2001:54). Yhtymän metsävähennysoikeus muodostuu osakkaiden metsävähennysoikeudesta. Se perustuu osakkaiden omistamien yhtymään kuuluvien metsäkiinteistöjen hankintamenoihin Verohallinnon ohjeessa Metsävähennys kuvatulla tavalla.

  Esimerkki 2: Yhtymän metsävähennyspohjan muodostuminen eri tilanteissa.

  A ja B ostavat yhdessä metsätilan. Yhtymän A ja B metsävähennyspohja on 60 prosenttia metsän ostohinnasta ja muista hankintamenoon luettavista eristä.

  C on omistanut metsätilan yksin, myynyt puuta ja tehnyt metsävähennyksiä. C myy puolet metsästä D:lle. Yhtymän C ja D metsävähennyspohja muodostuu C:llä luovutuksen jälkeen jäljellä olevasta metsävähennysoikeudesta, johon lisätään 60 prosenttia D:n ostohinnasta ja muista hänen hankintamenoonsa luettavista eristä. 

  E on omistanut metsätilan yksin vuodesta 1990 alkaen eikä hänellä siten ole metsävähennysoikeutta. E myy puolet metsästä F:lle. Yhtymän E ja F metsävähennyspohjaksi muodostuu 60 prosenttia F:n ostohinnasta ja muista hänen hankintamenoonsa luettavista eristä.

  G on omistanut metsätilan yksin vuodesta 1990 alkaen eikä hänellä siten ole metsävähennysoikeutta. G lahjoittaa puolet metsästä H:lle. Yhtymälle G ja H ei muodostu lainkaan metsävähennyspohjaa eikä tämä metsä kuulu metsävähennysjärjestelmän piiriin.

  Vaikka yhtymän metsävähennyspohja voi muodostua osakkaiden erisuuruisista metsävähennysoikeuksista, ei sitä yhtymän metsätulon laskennassa erotella eri osakkaiden osuuksiin, vaan yhtymä käyttää metsävähennyspohjaansa jakamattomana kokonaisuutena. Silloinkin kun vain osa osakkaista on tuonut metsävähennyspohjaa, yhtymä voi tehdä metsävähennyksiä koko yhteisomistetun metsän tuloista. Yhtymä ei kuitenkaan voi tehdä metsävähennystä sellaisesta metsästä saadusta metsätulosta, joka ei ole lainkaan metsävähennysjärjestelmän piirissä.

  Ymmärsin tuon niin, että metsävähennys menee yhteiseen pottiin.

  Juke

  Oletin alunperin että olisi kyseessä yhteismetsä jolloin päättelin että kyseessä olisi 26,5 % verotus kunnes selvisi itselleni että on sittenkin metsäyhtymä eli verotusprosentti ei ollutkaan tuo.

  Ymmärrän tuon verottajan sivun myös että metsävähennys lasketaan aina yhteiseen pottiin verottajan kannalta. Verottajahan haluaa muutenkin vain yhden veroilmoituksen (yksi y-tunnus) niin siihen on laskettu kaikkien osakkaiden metsävähennykset yhteen mitä kelläkin on.

  Tarkoittaako teistä tuo verottajan sivu samalla että tilikauden tulos jaetaan sen jälkeen suoraan pelkästään osuuksien mukaan? Ymmärrättekö tuon verottajan sivun tuolla tavalla?

  Jos joku on tietoinen tai on omaa kokemusta että jossakin metsäyhtymässä osakkaat ovat kuitenkin laskeneet/jakaneet metsävähennyksestä saadun arvon erikseen rahana ensin osakkaille. Siis ennen kun voitonjako osuudet on laskettu/jaettu sekä onko siitä ollut sitten kysymyksiä sitten verottajan suunnalta? Verottajalle oletettavasti tämä kysymys on esitetty aiemminkin.

  Tilley

  Kuten aiemmista vastauksista kävi ilmi, lain mukaan metsävähennystä käsitellään metsäyhtymässä yhtenä könttänä riippumatta siitä kuka metsävähennyksen yhtymään on tuonut. On siis täysin metsävähennyksettömien osakkaiden (D ja E) hyväntahtoisuudesta kiinni, haluavatko he kompensoida tämän heille ansiotta lankeavan edun metsävähennyksellisille osakkaille (A, B ja C).

  Jos asian haluaisi olevan kiinni muuta kuin hyväntahtoisuudesta, olisi yhtymää perustettaessa pitänyt kauppakirjoissa/perinnönjakosopimuksessa määritellä, että jos metsävähennyksestä saadaan taloudellista hyötyä, se kohdistetaan vain niille jotka ovat metsävähennystä yhtymään tuottaneet.

   

   

  Juke

  Kiitokset kaikille kommentoijille.  Tuon mukaisesti on itselläni tieto nyt tästä ja täytyy sitten toimia näin.

  Tämä oleellinen tieto kun vastaavia metsäyhtymiä Suomessa on lukuisia määriä niin on tietoisuutta toimintaperiaatteesta.

  Juke

  Kun on sovittu että metsäyhtymässä metsävähennykseen oikeutetut A, B ja C saavat verohyödyn itsellensä niin onko se veroilmoituksessa olevan metsävähenenyksen mukainen verohyöty summa mikä heille maksetaan? Osakkaille D ja E ei makseta tässä vaiheessa kun heillä ei ole metsävähennystä.

   

  Osakkaan A metsävähennys kalenterivuonna 30.000 e * 60%= 12.000 e

  Osakkaan B metsävähennys kalenterivuonna 5.000 e * 60%= 3.000 e

  Osakkaan C metsävähennys kalenterivuonna 5.000 e * 60%= 3.000 e.

   

  Osakkaan A metsävähennyksen verohyöty 12.000 e * 30% = 3.600 e

  Osakkaan B metsävähennyksen verohyöty 3.000 e * 30%=900 e

  Osakkaan C metsävähennyksen verohyöty 3.000 e * 30%=900 e.

   

  Osakkaalle A maksetaan 3.600 e

  Osakkaalle B maksetaan 900 e

  Osakkaalle C maksetaan 900 e.

   

  Vasta tämän jälkeen kaikille osakkaille A, B, C, D ja E maksetaan osuuksien mukaisesti metsäyhtymän jäljelle jäävä voitto.

Esillä 8 vastausta, 1 - 8 (kaikkiaan 8)