Keskustelut Metsänomistus Voiko metsä olla sittenkin edullista?

Esillä 10 vastausta, 11 - 20 (kaikkiaan 53)
 • Voiko metsä olla sittenkin edullista?

  Maailmassa on tällä hetkellä reippaasti ns. rahaa. Sijoittajat luovuttavat esimerkiksi Saksan valtion säilytettäväksi 30 vuodeksi miljoonansa ilman säilytyspalkkiota. Vähän päivästä riippuen, mutta keskimäärin viime aikoina noin 0, 00% tuotolla.

  Voisiko ajatella, että rahat sijoitettaisiin suomalaiseen metsään samoilla ehdoilla?

  Minun ei tietysti kannattaisi asiasta kirjoitella, koska olen itsekin metsässä ostolaidalla. Asia on kuitenkin äärimmäisen mielenkiintoinen ja olisi mukava kuulla mielipiteitänne.

  Tarkoitan suunnilleen seuraavaa. Otetaan vaikkapa keskinen, eteläinen Lappi, mistä kohtuullisesti vielä voi ostaa metsätiloja. 40 vuotiasta ensiharvennettua männikköa, puustoa 70 kuutiota hehtaarilla. Puusto kasvaa metsämaalla tuolla alueella ja tuossa iässä noin 3 kuutiota hehtaarilla. Eli Saksan bondin eräpäivänä 30 vuoden kuluttua hehtaarilla voisi olla 160 kuutiota puuta (voi olla, että olisi ollut järkevä harventaa…). Joka tapauksessa lähdettäessä hakkaamaan (tai myymään tilana) tuota puustoa hakkuutulo olisi nykyhinnoilla (!) noin 5000 euroa/ha. Käytetään tästä 500 euroa hulppeasti uudistamiseen (tämäkin tietysti nykyrahaa).

  Jos tuolla Saksan bondilogiikalla mennään, niin hehtaarin hinta nyt pitäisi olla myös tuo 4500 euroa!  Puuston kuutiohinta 64 euroa/kuutio! Ei ole.

  Ehkä riskitasot eivät ole aivan samat, mutta eivät hyvin erilaisetkaan. Tuossa metsälaskelmassa on merkittävin riski positiivinen eli puun hinnannousu.

  Saksan bondilla voi tienata 30 vuoden jaksolla vain, jos korot edelleen laskee.

 • ollikolli

  Mielenkiinnolla seuraan keskustelua tuleeko hiilinielu kompensoida metsänomistajalle. Siinä olisi kohtalainen lisä metsän tuotto-odotukseen, jos näin tulisi tapahtumaan. Arvioita keski-euroopassa metsän sitomasta hiilestä 8-10t/v/ha eli esim päästöoikeuden hinnalla 35€/t hehtaarille korvausta 280-350€/vuosi. Miltä kuullostaa?

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  Teollisuus jää nuolemaan näppejään, mikä on aluksi hyvä metsänomistajalle mutta huono yhteiskunnalle. Jos metsää jätetään enenevästi ja pitemmällä aikavälillä hiilinieluiksi ja varastoiksi, maamme metsien kasvu hiipuu, mutta se ei ole hiilensidonnasta rahaa saavan ongelma se.

  ollikolli

  Näen metsänomistajan kannalta hiilinielukorvauksen positiivisena, eihän se tarkoita että metsiä ei voisi hakata vaan tulee puunmyyntitulon lisäksi siltä ajalta kun metsien annetaan kasvaa. Ei se ole teollisuuden puunkäytöltä pois.

  Puuki

  Norm.kasvun lisäksi tuhkalannoituksella turvemailla ja muuallakin terv. lannoituksella kasvun parantaminen olisi helpoiten todennetttavissa.  Jos kiertoaikaa jatketaan,niin se vähentää kasvua ja nielua jossain vaiheessa.   Jos varasto lahoaa pystyyn,niin ei se juuri hiilitasetta paranna .  Jos taas tukkipuista valmistetaan rakennussahatavaraa ja uusi metsä sitoo entistä enemmän hiiltä kasvuun ja maaperään,niin sen luulisi olevan optimivaihtoehto hiilitaseen kannaltakin.

  Rukopiikki

  Minä en usko tällä syönnillä sitä satua, että metsien kasvu olisi ilmastonmuutoksen takia merkittävästi lisääntynyt. Kasvun lisäys johtuu avohakkuista, maanmuokkauksesta, jalostuksesta ja metsien paremmasta hoidosta. Olen tarkkailut puiden pituuskasvua vanhoista puista ja vanhoista hirsistä niin, että käsitystä puiden pituuskasvusta on jo 1500 luvulta. Ja harsimalla hakattu metsä kasvaa nykyään ihan yhtä huonosti kuin sata vuotta sitten. Kotitilalla on pystyssä ennen sotia harsittuja metsiä, joista näkee mikä on ollut kasvureaktio hakkuun jälkeen.  Olematon. 200 vuotiasta kuusikkoa, josta ei koon puolesta kunnolla tukkia saa. Sama näkyy toistuu uusissa kokeiluissa. Oulun ja Lapin lääneissä pohjoisrinteet kunttaantuu jatkuvassa kasvatuksessa/harsinnassa. Pahin on kuivahkon kankaan kuusikko pohjoisrinteellä. Rehevämpi maa ei niin paha kunttaantumaan.

   

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  Minäkään en usko ilmaston muutoksen vaikuttaneen vielä merkittävästi; kasvukausi on tosin jo jonkin verran pitempi.

  Rukopiikillä mielenkiintoisia havaintoja pohjoisen kunttaantuvista metsistä. Tulee mieleen professori Gustaf Siren ja ”itsemurhakuusikot”. Niillä tarkoitettiin kai paksusammalkuusikoita joiden uudistuminen oli loppunut. Lääkkeeksi tulivat auraukset ja männyn istutus. Myöhemmin huomattiin että joillakin hienojakoisempaa maan alueilla mänty ei ole paras vaihtoehto. Puhuttiin ”absoluuttisista kuusimaista”. Joku pohjoisessa voisi valistaa mistä nyt puhutaan. Näkyisi varmaan metsänhoitosuosituksista…

  Tukisin mieluummin hiilen varastointia puurakenteisiin kuin metsään, jonka käyttö pelkästään  hiilinieluna on meillä monin tavoin haitallista. Eri asia niisssä maissa, joissa kompensaatioilla voidaan istuttaa paljon uutta metsää.

  R.Ranta

  Teoreettisesti ajateltuna korko on hinnanmuodostuksessa ratkaisevassa asemassa. Kun lukee käsityksiä täällä, niin hyvin ymmärtää suuretkin erilaiset käsitykset metsän hinnoittelussa. Yleisesti on täällä myös havaittavissa, että investoitaessa metsän hoitoon, korko nähdään aivan eri tavalla kuin investoitaessa metsän ostoon. Hoitoon ollaan valmiit investoimaan hyvinkin pienellä korolla, melkeimpä jopa negatiivisella. Uuden metsän ostamista samalla korolla pidetään puolestaan jo aivan  liian kalliina.

  Itse ajattelen mieluummin päinvastoin. Ostan mieluummin pienemmällä korkovaatimuksella uutta metsää, kuin investoin metsänhoitoon.

  Kun pinta-alavero päättyi 2005, niin oletus tietysti oli, että runsaasti hakkuumahdollisuuksia sisältävien metsien hinta olisi pitänyt pudota, koska hakkuut menivät verolle – näin ei tapahtunut. Vero on kuitenkin huomattava tekijä tulonmuodostuksessa, joka ilman muuta on otettava huomioon. Kuten olen aiemminkin kirjoittanut, verotuksen muutoksen seurauksena toinen maksoi tulosta 100 % veroa ja toiselle prosentti saattoi olla jopa negatiivinen.

  Metsävähennyksen muutos kaikkia tiloja koskevaksi, vaikuttaa myös omalla tavallaan. Toisaalta se vaikeuttaa myyntiä lähipiirin ulkopuolelle ja toisaalta lisää ostohalukkuutta metsävähennyksen saamiseksi jo omistettavien metsien hakkuisiin.

  Poikkeuksellinen rahan hinta on kuitenkin ilmeisesti merkittävin tekijä hintojen kohoamiselle.

  Myös lainsäädännön vapautuminen on parantanut useissa tapauksissa kannattavuuden edellytyksiä ja nostanut metsän hintaa.

  Oma lukunsa on tietysti rahastot, joiden hintoja nostava vaikutus on myös ilmeinen – löysä raha on saatava sijoitettua metsään.

  Esim. 90-luvun laman aikana metsän hinta ei läheskään seurannut puun hintakehitystä. Puun reaalihintojen muutokset ovat yllättävänkin vähän vaikuttaneet metsän hintaan.

  Vastaus aloittajan kysymykseen on kyllä. Edellyttää korkotason pysymistä seuraavat 50 vuotta nykytasolla. 3 % reaalituottoa ei ole huono.

  Oma käsitykseni on, että se, mitä nettona viimeisen viivan alle jää eri metsänomistajille, on huomattavan suuria eroja.

   

   

  Kuitupuunkasvattaja

  Anneli kirjoitti:

  ”Tukisin mieluummin hiilen varastointia puurakenteisiin kuin metsään, jonka käyttö pelkästään hiilinieluna on meillä monin tavoin haitallista.”

  Saataisiinpa tätä näkemystä enemmän metsäalalle. Alan asiantuntijoista paistaa yleensä suuri kuilu metsän ja puunjalostuksen välissä. Tietenkin iso osa puunjalostuksen hiilestä päätyy lyhytkiertoisiin puutuotteisiin, mutta osuus määrä kohti pitkäkestoisia puutuotteita olisi nostettavissa.

  Ovatkohan palstalaiset käyneet tutustumassa sahoihin vaikkapa Baltian eteläpuolella? Sahanteriin menee aivan uskomattoman huonoa raaka-ainetta. Meillä tuo huono raaka-aine menee suoraan sellutehtaalle. Mutta jos maailmassa todella tarvitaan paljon hiilensidontaa, niin raaka-ainetta kyllä on vaikka kuinka paljon. Ideat ja insinööriosaaminen ratkaisevat kyllä pienet laatuhaasteet.

   

  Visakallo Visakallo

  Eiköhän merkittävin osuus puun hintaan kuitenkin ole sen kysynnällä. Suomessa on hyvät metsät ja hyvät korjuuolosuhteet, mutta olemme syrjässä maailman kasvavista talous- ja asutuskeskittymistä, jotka ovat pääsääntöisesti meistä katsoen toisella puolella maapalloa. Kemin jälkeen uusia sellutehtaita tuskin Suomeen tulee, ja uusilla sahoillakin korvataan vain vanhenpia lakkautettavia laitoksia. Kun tähän lisätään nykypoliitikkojen sisäsyntyinen tahtotila ajaa perinteinen teollisuus pois Suomesta, en näe metsänomistukselle kovin hyviä näkymiä jatkossa, vaikka sitä koko ajan täysillä haluankin. Poliittisen yleisilmapiirin muutos vaatisi hyvin syvän talousromahduksen, mutta sitä tuskin kannattaa monenkaan toivoa.

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  Minä pitelen lippua korkealla Kemijärven tehtaan puolesta. Lapin nuoret metsät pitäisi harventaa. Syövätkö Oulun alueen tehtaat tarpeeksi puuta kun ilmastonmuutos kiihdyttää kasvua.

  Kemijärvelle pitäisi saada jokin iso uskottava sellualan toimija mukaan niin rahoitus tulisi perässä. Pohjoisen metsänomistajat voisivat rahoittaa sen itsekin – kukin pienellä panoksella – jos annettaisiin mahdollisuus. Kyseessähän ei ole mikään riskisijoitus vaan melko varma tuotto.

  Lisäksi Koillisväylän avauduttua kuljetusmatka Aasiaan lyhenee oleellisesti.

   

Esillä 10 vastausta, 11 - 20 (kaikkiaan 53)