Keskustelut Metsänhoito Vanha metsälaki takaisin

Esillä 10 vastausta, 1 - 10 (kaikkiaan 68)
 • Vanha metsälaki takaisin

  Merkitty: 

   

  Metsien hiilensidonnan lisäämiseksi on ehdotettu niin lisäsuojelua kuin metsänomistajille maksettavaa korvausta hakkuiden lykkäämisestä. Molemmat vaihtoehdot ovat vaikeita toteuttaa ja aiheuttaisivat yhteiskunnallista eripuraa.

   

  Pöytälaatikosta kannattaisikin pelastaa Metsäkeskuksen muutosneuvotteluiden tuoksinassa vanhan metsälain mukaiset metsien uudistamisläpimitat ja -iät. Yksityisten metsänomistajien mielissä ne toimivat edelleen yleisesti päätehakkuun ajankohtaa määrittävänä tekijänä. Paluu vanhaan olisi siksi helppo hyväksyä ja valtion rahoja säästyisi.

  Kiertoaikojen määrittäminen palvelisi myös metsäluontoa. Valtion ja yhtiöiden metsissä hakataan parhaillaan aukoksi 1970-luvulla perustettuja männiköitä. Tämä hirvittää jopa leimikoita suunnittelevia metsäammattilaisia. Tauti tarttuu yksityismetsiin, sillä uuden sukupolven käsitys päätehakkuukypsyydestä on hämärtynyt.

  Vanhan lain mukaiset uudistamisrajat loisivat luontevan rajapyykin myös hiilensidontakorvauksille. Metsänomistajat sitoutuisivat lakirajoihin, mutta jos kiertoaikaa tästä jatkettaisiin, olisivat he oikeutettuja korvaukseen hiilivaraston ylläpidosta.

  Valtion ja yhtiöiden metsissä päätehakkuisiin saattaisi tosin tulla muutaman vuosikymmenen tauko.

  Artikkeli viimeisessä Metsälehdessä

 • isaskar keturi

  Olenpa tamperelaisen kanssa harvinaisen samaa mieltä ja ihmetellyt, ettei uudistamisikärajaa ole vielä otettu takaisin.

  tamperelainen tamperelainen

  Ei esim kuusikoita kannata eikä voi kasvattaa kovinkaan järeäksi.2-harvenuksen jälkeen iskee helposti kirjanpainaja tai maannousema-alueilla tyvitukit tuhoutuvat.Vanhan lain aikaan oli myös vajaatuottoisen metsän päätehakkuu,piti 20v pitäää väkisin pystyssä.Nykyiset taimi-ja siemenmateriaalit nopeuttavat puuston kiertoa.Itse kannatan metsänomistajan päätösvaltaa.Toimittaja lähtenyt selvästi luonnonsuojeluasenteella matkaan.

  Kalle Kehveli

  Tehköön jokainen omaisuudellaan mitä haluaa, siihen ei yhteiskunnan sääntöjä tarvita. Myyköön vaikka taimikkoja energiaksi, jos siltä tuntuu.

  mehtäukko

  Holhousta en sinällään kannata. Jos kierto-aikoja on jatkettava, yhteiskunnan on tietysti kompensoitava hiilipidätys mo:lle. Niille riskitoimijoille joille metsän uudistaminen on vaikeaa, pidätys tilistä vaikkapa 2-3 tonnia/ha.Etenkin niille, jotka ovat saaneet metsätukia.

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  Jos katsotaan että hiilinieluja pitää lähivuosina jäädä metsiin jokin tietty määrä, hakkuille voidaan asettaa määrällinen yläraja, vaikkapa päätehakkuiden ikä- tai järeysrajan muodossa. Tällöin teollisuus ei välttämättä saisi korkeasuhdanteessa tarvitsemaansa määrää puuta kotimaasta, ellei harvennushakkuiden määrää pystyttäisi kasvattamaan vastaavalla määrällä.

  Säädös voisi mutkistaa myös jonkin verran metsätilojen kauppaa, kun pitäisi arvioida mikä osuus puupääomasta ei ole heti hakattavissa kuten nyt.

  Mikä uudistamisrajauudistuksen vaikutus metsien ikärakenteeseen ja hiilinieluihin sitten olisi? Jos metsien kasvun äskettäisen hiipumisen yksi syy on vanheneva ikärakenne, niin pahentaisiko metsien kiertoaikojen pidentäminen tätä ongelmaa entisestään? On esitetty sellainenkin arvio että hakkuiden himmailu lähivuosina kyllä johtaisi heti suurempaan hiilinieluun ja positiiviseen ilmastovaikutukseen aivan lähivuosikymmeninä, mutta kostautuisi alempana kasvuna sitten myöhemmin.

  pitkät neulaset pitkät neulaset

  Mielestäni tulisi tarkastella kokonaisuutta. Metsiä on paljon joiden hoito on retuperällä. Hakkuista saatavat korvaukset,metsävähennykset,perintöverot,metsälaki…  Olisi mielestäni kiinnitettävä huomio siihen ,kuinka valtakunnan tasolla saadaan paras tulos metsistä ulos. Se että metsät ovat hoidettuna prikulleen esim. Tapion taulukoiden mukaan sataa yhteiseen laariin. Se että joku tai eräs metsänomistaja saa jonkun pikavoiton ja toimintatonnin sijoitukselleen ei liene saa olla kynnyskysymys metsien täysmittaiselle hyödyntämiselle? Kasvukierron nopeutumisen myötä se tulee moninkertaisena takaisin. Kateus vie kalat kattilasta.

   

  Metsuri motokuski

  Voisi olla ihan hyvä ajatus. Noilla perusteilla jotka oli lehdessä. Toisaalta pitää olla myös perusteet aikaisempaankin uudistamiseen jos on perusteita niin kuin ennenkin oli.

  Ola_Pallonivel

  Liipasimella, ostanko lisää metsää. Jos toteutuu, niin kyllä aukkoa syntyy ja etuajassa. Velka laitta kummasti ajattelemaan asioita uudella tavalla.

  Korpituvan Taneli Korpituvan Taneli

  Jotain tuollaista vanhaan lakiin päin siirtymää ilmeisesti tarvittaisiin.

  Nyt on turha huolehtia siitä että se toisi lisää holhousta. Viherpiiperöthän ovat ottamassa syleilyynsä koko metsäsektorin, siinä ei ole kyse enää holhouksesta vaan täydellisestä pakkopaidasta.

  Terveisin: Korpituvan Taneli

  Marjametsä

  Minkähänmoinen hiilivarasto siellä  amatsoonasissa  sitoutuu  tai  jää  sitoutumatta  kun joka  vuosi  vetävät 80x80km kokoisen aukon  sademetsään. Siellähän on  toki luontainen uudistaminen käytössä, eikä ojiakaan  kaiveta että vesistöt  pilaantuisi.

Esillä 10 vastausta, 1 - 10 (kaikkiaan 68)