Keskustelut Metsänhoito Uutta tutkimustietoa suometsistä

Esillä 10 vastausta, 21 - 30 (kaikkiaan 38)
 • Uutta tutkimustietoa suometsistä

  Kuuntelin Yle areenan Tiedeykkösestä uutta tutkimustietoa ojitetuista suometsistä.

  Minkälainen vedenkäyttö eri puulajeilla on? En tarkistanut vielä.  Onko luonto siinäkin viisas, että koivu pioneeripuuna hoitaa vesitaloudenkin oikealla tavalla?

 • Gla Gla

  ”Toistaiseksi kertyneiden tulosten perusteella voidaan kuitenkin sanoa, että kivennäismailla jatkuvapeitteiset menetelmät, kuten poimintahakkuu, soveltuvat parhaiten kuusikoille.”

  Tarvitaanko tällaiseen perusasiaan tutkimusta, kun lapsetkin tietää ettei koivu tai mänty pärjää alikasvoksena peitteisessä maastossa ja että poimintahakkuut johtaa kuusettumiseen.

   

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  MTK Hanasaaressa 1.11.23. Annamari Laurénilla jälleen kehuttu esitys.

  https://www.youtube.com/watch?v=rI7x_S0Kz8Y

  Kurki

  Matti Kärkkäisen kolumni Metsälehdessä kertoo vähän samaa kuin Annamari Laurenkin, että turpeen nopea häviäminen lisää metsän kasvua vapauttamalla enemmän ravinteita puiden käyttöön.

  Muhoksella rämeiden koeojituksilla ojasyvyydellä 90 cm 10m välein antoi männyillä pituuskasvuksi 25 cm vuosina 1977-1995 ja ojavälillä 20m 16 cm ja 40m ojavälillä 10 cm. Kun suo lannoitettiin kalilla ja fosforilla, niin vain 20 ja 40 m ojavälillä pituskasvu lisääntyi, mutta ei saavuttanut 10 m ojavälin kasvua eikä lisännyt pituuskasvua 10 m ojavälillä juurikaan.

  Tuo oli mukava kuulla, että turvemaiden metsät kestävät ilmaston lämpenemistä paremmin kuin kivennäismaat ja kasvavat myös paremmin nykyiseen varrattuna. Myös turvepellot antavat paremmat sadot kuivina kesinä kuin kivennäismaat.

  Lisäksi Lauren sanoo, että tuhkalannoituksen vaikutus kestää 30..50 vuotta ja antaa lisäkasvua 2..4 m3/ha/v.

  Lokis

  Suoprofessori on puhunut asiaa Hanasaaressa 1.11. Suometsät voivat olla metsätalouden syömähämmas tulevaisuudessa.

  Ruotsissa teoretisoitiin asiaa jo viime vuosisadan alussa, eivät siellä ojituksesta kuitenkaan innostuneet.

  Neuvostoliitossa havaittiin 1980-luvulla, että toinen puusukupolvi suolla kasvaa ensimmäistä paremmin.

  Professori kuvasi, miten metsäojituksella, tuolla mutaisella lapsella, on monenlaisia vaikutuksia.

  Visakallo Visakallo

  Itselläni on ehtinyt myös tulla havaintoja, että toisen puusukupolven kasvut ojitetuilla turvemailla ovat ensimmäisiä parempia. Erityisesti kuusien kasvu ohittaa jopa vastaavien kivennäismaiden tulokset.

  mehtäukko

  Onko neuvostoliiton ”havainnoilla” edes vitsin arvoa missään asiassa?

  Visakallo Visakallo

  Hollanti on maailman johtava elintarvikkeiden tuottaja, ja lähes kaikki tuotanto on siellä peräisin turvepelloista. Siellä turvemaat ovat maan vaurauden perusta, mutta meillä niistä halutaan tehdä ongelma. – Miksi?

  suorittava porras suorittava porras

  Kuuluu tiiviisti kategoriaan hybridivaikuttaminen. Tähän koukkuun vihreä aate on valitettavasti tarttunut. Tarkoitus on aiheuttaa ristiriitoja ja  häiriöitä tuotantoon ja heikentää maan omavaraisuutta . Näin pyritään lisäämään riippuvuutta siihen tahoon ,joka näitä häiriöitä aiheuttaa.

  Rukopiikki

  Kun turve maatuu niin se paranee monille kasveille. Tämän varmasti kaikki suopeltoja viljelleet ovat huomanneet. Ja kyllä se on suometsissäkin huomattu jo kauan.

  Neuvostoliitossa on tehty varsin hyvää metsätutkimusta. Neuvostoliiton kaltainen maahan on tutkijalle mitä mainioin paikka. Ei ole läntisen markkinatalouden ja byrokratian asettamia rajoituksia tutkimustyölle.

  Olen tässä lueskellut Neuvostoliitossa tehdyistä visakoivutukimuksista. Visakoivua on Venäjällä luontaisesti ja sen tutkimukseen ja viljelyyn on  Neuvostoliiton loppuaikoina panostettu.

  mehtäukko

  ”..Neuvostoliitossa on tehty varsin hyvää metsätutkimusta..” Mikä riippumaton länsi-taho sen on siksi todennut? (muu kuin r-piikki)

  Kun parit serkut 90-luvulla olivat suomalaisella savotalla töissä Karjalassa, ja näkivät ryssien ”kehittyneen” puunkorjuun Torakoineen naapurilohkolla, eivät kertomukset oikein vakuuttaneet millään muotoa…

Esillä 10 vastausta, 21 - 30 (kaikkiaan 38)