Keskustelut Puukauppa Tappaako KHO metsätalouden ja karkottaa metsäteollisuuden Suomesta?

Esillä 10 vastausta, 21 - 30 (kaikkiaan 119)
 • Tappaako KHO metsätalouden ja karkottaa metsäteollisuuden Suomesta?

  Onko näin , että kaikki metsää ja metsäteollisuutta koskevat valitukset menevät sukkana läpi KHO:ssa ja hankkeet raukeavat , kun joku vähänkin itkee hankkeita vastaan ? Laitoksen toiminta pitää  asettaa viipymättä tarkkaan syyniin , jotta lisää vahinkoja ei syntyisi.

 • Kalle Kehveli

  Vihreät ovat huomanneet, että parhaiten voi ajaa omaa asiaan valtaamalla toimittajien paikat, tuomareiden paikat ja ympäristöministeriön virkamiesten paikat. Näin toimittiin natsisaksan aikaankin.

  Apli

  Eikö KHO olisi voinut ”tulkita” lakeja niin että Kuopion sellutehdas olisi tullut? Varmasti olisi voinut mutta kun ei ollut siihen haluja… Mitä vielä sieltä tulee, voi vain pieni ihminen huolestuneena odottaa, hyviä uutisia tuskimpa..

  Scientist Scientist

  Ei ollut ihan selvä päätös KHO:lta, koska äänestettiin. Kielto voitti ehdellä äänellä. Kyse oli EU:n vesipuitedirektiivin tiukasta tulkinnasta, jossa ei sallittu minkäänlaista järven tilan heikentämistä. Kumma kyllä Tampereella saa rakentaa keinotekoisen saaren Näsijärven päälle ja liito-oravatkaan eivät haittaa kaupungin suunnitelmia.

  Planter Planter

  ”Onko näin , että kaikki metsää ja metsäteollisuutta koskevat valitukset menevät sukkana läpi KHO:ssa.”

  Mitkä kaikki? Ei nyt tule äkkiseltään mieleen kuin Finnpulp, jossa valitus on mennyt läpi, eikä sekään ”sukkana”. Onkohan tässä liioittelun makua.

  Toivottavasti kaikki ovat lukeneet Finnpulp valituksen ja KHO:n päätöksen ihan itse, eikä vain lehtien otsikoita.

  Finnpulp-hankkeen kaatumista on pidetty kansallisen edun vastaisena. KHO:ta on syytetty myös politikoinnista, jopa Arkadianmäellä.

  Pitää ymmärtää perusasiat. Ympäristönsuojelulakiin pohjautuvissa lupa-asioissa oikeus ei saa mitenkään arvioida hankkeiden merkitystä esimerkiksi työllisyydelle, investoinneille ja muille  kansantaloudelle  tekijöille.  On ihan sama työllistäisikö investointi yhden henkilön tai 5000, se ei saa vaikuttaa päätöksentekoon.

  KHO on tehnyt juuri sitä, mihin poliitikot ovat antaneet mandaatin. Tulkinnut hanketta eduskunnan säätämien lakien valossa ja pysynyt selkeästi eduskunnan antamien rajojen sisällä, eikä ottanut muita ulko-oikeudellisia tekijöitä huomioon. On äärimmäisen populistista, kun kansanedustaja syyttää KHO:ta ”politikoinnista”. Olisi reilumpaa esittää lakimuutosta ympäristölakiin, että jos investoinilla on merkittävät työllisyysvaikutukset ympäristöä saa pilata kohtuullisessa määrin.

  On aivan sama, onko tehdas maailman ensimmäiseksi vähäpäästöisin vai ei. Arviointi tehdään vain ympäristövaikutusten mukaan.

  Päätöstä tekemässä olivat myös asiantuntijatuomarit joilla on riittävästi luonnontieteellistä ja teknistä asiantuntemusta monimutkaisissa ympäristö- ja vesilupa-asioissa.

  Sellutehtaan koko (maailman suurin havusellutehdas), paikka (sisävesi, pienet virtaukset),  pitkä elinkaari järvivesistön kokonaisuus aiheuttivat niin suuria epävarmuuksia, että ympäristönsuojelulain varovaisuusperiaate nousi esiin.

  Liian suuri tehdas väärässä paikassa. Suomalaiset ovat valitsemiensa kansanedustajien kautta säädättäneet lait, joilla estetään järvivesien pilaaminen, sitä KHO vahtii.

   

  suorittava porras suorittava porras

  Viimeisimmäksi torpattiin saarihakkuut  ja tuulivoimalahanke. ”Pari lintua” esti sataman kehittämisen paremmin nykyaikaa vastaavaksi. Muualla nämä linnut poistetaan ,jos haittaavat elinkeinotoimintaa.  On havaittavissa aivan selvä halu näivettää Suomen elinkeinoja.  Kaikki prosessit ovat lähteneet valituksista päätöksten suhteen  , jotka luke ja alemmat oikeusasteet  ovat hyväksyneet. Kaiken lisäksi päätökset eivät ole olleet yksimielisiä KHO:ssakaan. Pieni epäilys ,joka voi olla täysin aiheeton, ei saisi tyrmätä suuria kansantaloudellisesti merkittäviä hankkeita.

  Apli

  Juuri näin kun suorittava kertoo.. Turha syyttää politiikkoja tai muita jos KHO ”tulkitsee” lakeja oman mielivallan mukaan ja takaa sen että yhteiskunnan etu ei merkkaa mitään…

  Planter Planter

  Älä hyvä mies laita KHO:n piikkiin sitä Rauman sataman kiistaa, nyt jäitä hattuun, jos jostain löytyy (aamulla +8).  Ei KHO:lta ole mitään päätöstä pyydetty eikä saatu. Elykeskus siinä tekee itseään tarpeelliseksi, tuskin onnistuu, merimetsot eivät ole suosittuja naapureita.

  Ely-keskus pyytää rakennusluvan haltijoilta eli Rauman kaupungilta ja satamayhtiöltä selvitystä siitä, miten pengertien toteuttamisessa aiotaan edetä niin, että luonnonsuojelulain ja lintudirektiivin säännökset otetaan huomioon.

   

  Visakallo Visakallo

  Teollisuus hakeutuu sinne, missä sillä on toimintaedellytyksiä:
  Valmet siirtää tuotantoa Tampereelta Portugaliin. Yhtiö aloitti sen takia tiistaina yt-neuvottelut. Merkittävin alustavissa suunnitelmissa oleva toimenpide on kuivatusviiratuotannon ja leveän suodatinkangastuotannon siirtäminen Tampereelta Valmetin Portugalin yksikköön. Mahdollisilla toimenpiteillä on yhtiön mukaan henkilöstövaikutuksia. Tarkastelun kohteena olevat toiminnot kuuluvat Valmet Technologies Oy:hyn.
  Yhtiö vetoaa yksikön kannattavuuden ja tulevaisuuden kilpailukyvyn varmistamiseen.
  Tehdas tunnettiin ennen Tamfeltina.
  Yt-neuvottelut kestävät arviolta kuusi viikkoa, ja ne koskevat Kudokset-yksikön Tampereen-tehtaan henkilöstöä. Yhteistoimintaneuvottelut voivat johtaa enintään 90 henkilön vähentämiseen pääasiassa ensi vuoden aikana ja mahdollisesti lomautuksiin sekä osa-aikaistamisiin tänä vuonna. Kudokset-liiketoimintayksikössä Tampereella työskentelee kokonaisuudessaan noin 500 henkilöä. Kudokset-liiketoiminta kehittää ja valmistaa Tampereella puristinhuopia, kenkäpuristinmattoja (belttejä), kuivatusviiroja sekä leveitä suodatinkankaita. Valmetin Portugalin yksikkö, jonne kuivatusviira- ja leveä suodatinkangastuotanto mahdollisesti siirretään, valmistaa ja kehittää suodatinkankaita sekä muita teollisia tekstiilejä.Valmet työllistää Suomessa kaiken kaikkiaan 5 100 henkilöä, joista 2 000 Tampereella. Avoimia työpaikkoja Valmetilla on Suomessa tällä hetkellä noin 160.
  YLE

   

  Visakallo Visakallo

  Olisi mielenkiintoista joskus kuulla, kuka elättää reva-Kertun ja risuparran. He kun heräävät kommentoimaan aina, kun joku kirjoittaa palstalla jotakin suomalaisten toimeentulon edellyksistä. Olen melko varma, ettei arvon leidit ole pystyneet itseään ainakaan työllään elättämään.

  Puuki

  Metsäteollisuuden toimintaedellytyksistä on koetettu Suomessa pitää huolta ainakin kuitupuun hinnoittelussa.  Palkkapuolella ei ole niinkään koska tilastojen mukaan työn tuottavuus työajan suhteen /palkka –  on kuiduttavissa tehtaissa huonompi maksajan kannalta kuin pääkilpailijamaissa .   KHO: n päätökset yhden tehtaan rakentamisen epäämisestä ei välttämättä ratkaise vielä  muiden hankkeiden kohtaloa. Niillä voi olla paremmat mahdollisuudet mm. korvatessaan entisiä laitoksia vähemmän saastuttavilla uusilla yksiköillä.  Eikös siellä EU:n ohjeissakin ollut jokin maininta, että hankkeen hyötyjä pitää suhteuttaa sen mahdollisesti aiheuttamiin haittoihin.  Jos saadaan vanhaa sastuttavampaa tuotantoa paremmin toimiva tehdas pystyyn, niin luulisi sen olevan melko painava argumentti.  Lisäksi uudet tehtaat tuottaa ympäristön kannaltakin parempia uusia tuotteita kuin vanhat  ja voivat korvata saatuttavampia fossiilista alkuperää olevia  tuotteita.

Esillä 10 vastausta, 21 - 30 (kaikkiaan 119)