Keskustelut Metsänhoito Sanomalehtikatsaus

Esillä 10 vastausta, 1 - 10 (kaikkiaan 22)
 • Sanomalehtikatsaus

  Sattui silmään merkillisiä lehtien otsikoita viime päivinä

  esim Kaleva

  >Met­sän­is­tu­tus on ra­han­huk­kaa poh­joi­ses­sa – Is­tut­ta­mi­nen ja tai­mi­kon hoito on liian kal­lis­ta ver­rat­tu­na niiden tuot­toon, sanoo met­sä­pro­fes­so­ri Timo Pukkala

  toinen

  >Raivaus on met­sän­omis­ta­jan pahin virhe – ali­kas­vun muo­dos­tu­mi­nen vii­väs­tyy kym­me­niä vuosia

  Helsingin sanomat

  Metsätalouden mallimaa karistaa neulasiaan.

  Metsämaan hiilinielun selvä pieneneminen ja maankäytön muuttuminen ensimmäistä kertaa päästölähteeksi sopivat huonosti Suomen imagoon kestävän metsätalouden ja metsäteollisuuden mallimaasta.

 • Visakallo Visakallo

  Tuon kaltainen lehtien metsäkirjoittelu on Suomea vahingoittavaa hybridivaikuttamista.

  pihkatappi pihkatappi

  Lapin kansassa oli noita samoja tarinoita. Lisäksi sain lukukokemuksesta sellaisen käsityksen, että Suomen korpikuusikoiden avohakkuut pilaavat maapallon ilmaston.

  Petkeles Petkeles

  Näinpä. Kalevan jutun pohjalta voidaan toisaalta kysyä, mihin perustuu metsänviljelyn kannattavuus Pohjois-Suomessa, kun odotettavissa oleva tuottoprosentti on koko kiertoajalla inflaatiota pienempi.

  Metsäkupsa Metsäkupsa

  Odotellaan pakkastalvea, niin Suomi, kuin EU alkaa karistaa neulasiaan. Toimittajat eräissä tiedotusvälineissä eivät näe maamme teiden varsilla kuin hakkuuaukkoja ja raiskioita. Itse kun olen katsellut, niin metsää Suomessa piisaa, asutus sitä  vastoin harvan puoleista. Autiorötisköt maalla  lisääntyy ja lehmät laitumilta kadonneet lähes tyystin. Lupiinit voivat hyvin teiden varsilla kyllä.

  Puuki

  Raivaus ei ole virhe.  Sitähän joutuu tekemään myös Pukkalan firman mainostamilla jk:n leimikoillakin yleensä jotta korjuu onnistuu.

  Jos jätetään taimikot hoitamatta , ei tule tulevaisuudessa juuri puunmyyntitulojakaan.   Uudistaminen pitää tehdä aina tilanteen mukaan kokonaisedullisimmalla menetelmällä.     Jk ei ole muuttunut edelleenkään jokapaikan parhaaksi menetelmäksi vaikka inflaatio  ja korko% onkin ainakin toistaiseksi kohonnut pitkäaikaista keskiarvoa korkeammalle.

  Per Ä Reikäs

  Sanomalehti katsaukseni

  Maanantai ei mitää, Tiistai ei mitää ja Keskiviikkonakaan ei mittää, no saati sitten Torstainakaan mittää, Per perjantaina senkään vertaa, saati Lauantaina mittää ja Sunnuntaina onkin jo pyhä, eli ei silloinkaan yhtään mittää. 🤠

  Tomperi

  Raivauksestahan todettiin se että se hävittää aliskasvoksen jiopa vuosikymmeniksi, ei siinä otetuu kantaa siihen onko se virhe vai ei maanomistajan kannalta. Taloudellisia laskelmia jutussa ei esitelty, mutta jos metsänomistajalle  raivaus yms ovat kannattavia toimenpiteiotä niin miksi niitä yhteiskunnan pitää tukea?  Sellutehtaiden omistajoia tuetaan muullaisin tavoin.

  Itse eniten ihmettelen miten metsät säilyivät Suomessa jos niitä vuosisatoja on hävittämällä hävitetty ja nyt noin sata vuotta hoidettu ja ja hoidettu niin metäst eivät selviä ellei niitä hoideta jatkuvasti entistä enemmässä määrin…. jonnekkin  on syntynyt metsät aikoinaan ihan luontaisesti ja sitä on hakattu ja sitten lipastaan avohakkuu niin uutta metsä ei synny ellei sitä kaivinkoneella kaivella ja sitten syntyykin niin hirvee metsä että sitä kutsutaankin pusikoksi ja siihen pitää yhteiskunnan antaa rahhoo jotta se ee tuhhoouts vai tuhhootuks jos sille ee tekis muittään?… yksinkertaisella riittää ihmeteltävää….

  Puuki

  Raivausta ei tueta.   Taimikonhoitoja tuetaan, koska ne tuet kannattaa kansantaloudellisesti .  Kun puuta saadaan esim. 1/3-osa enemmän/ha , niin se on paljon mm. verotuloissa .   Kantoraha-arvo (verotulot)  + sen 10x:stuminen jalostuksessa.  Keskikasvuisessa metsässä se tietää n. 100 mottia/ha käyttöpuuta/kiertoaika  lisää. Arviolta n. 30 000 € lisää kansantalouden rattaisiin; suuri osa siitä on erilaisia verotuloja.

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  Eihän jatkuvaan kasvatukseen pyrkivän metsänomistajan kannata tehdä alikasvoksen täysraivausta vaan pyrkiä säästämään sekapuustoa isojen puiden alla. Älyn käyttö on edelleen sallittua metsänhoidossakin.

  Per Ä Reikäs

  Saas vaan nähdä Suomen metsilläkö taas maksetaan Fortum sotkut Saksassa

Esillä 10 vastausta, 1 - 10 (kaikkiaan 22)