Keskustelut Metsänomistus Puunmyyntitulot metsäyhtymäosakkaalle Ruotsiin

Esillä 2 vastausta, 1 - 2 (kaikkiaan 2)
 • Puunmyyntitulot metsäyhtymäosakkaalle Ruotsiin

  Merkitty: 

  Onko jollakin kokemusta, miten tällainen asia hoituu ja miten verot maksetaan?

  Suomeen tai  Ruotsiin vai molempiin? Miten samalla metsäyhtymän tappiot Ruotsin verotuksessa ilmoitetaan ja hyyödennetään.

   

   

   

 • A.Jalkanen A.Jalkanen

  Yhtymähän tekee veroilmoituksen ensin Suomeen. Ylijäämän eli puhtaan pääomatulon ruotsalainen yhtymäosakas ilmoittaa omalla veroilmoituksellaan pääomatulona ulkomailta. Verottavat sitten miten verottavat. Kannattaisi tutustua Ruotsin verottajan antamiin ohjeisiin.

  tilia cordata

  Voitollisesta tuloksesta maksetaan 30-34 prosentin vero Suomeen.

  Hallituksen esityksen mukaan ”Tuloon kohdistuu ennakkoperintälain mukainen ennakonpidätysmenettely, jos puun myyjänä on suomalainen yhtymä, jossa on rajoitetusti verovelvollisia osakkaita. Yhtymä antaa metsätalouden veroilmoituksen. Rajoitetusti verovelvolliselle osakkaalle hänen omistusosuutensa mukaisesti tulevan jako-osuuden verotus tapahtuu verotusmenettelylain mukaisessa järjestyksessä ja veron määrä on pääomatulona verotettavasta tulo-osuudesta 28 prosenttia. Nykyiselläänkin niitä rajoitetusti verovelvollisia, jotka omistavat metsää yhtymän osakkaana, verotetaan samalla tavoin kuin Suomessa yleisesti verovelvollisia puun myyntitulon saajia eli he voivat saada tuloverolaissa säädetyt vähennykset.”

  https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2009/20090173#idp447642320

Esillä 2 vastausta, 1 - 2 (kaikkiaan 2)