Keskustelut Metsänomistus Onko nykyinen hirvipolitiikka ”yhteiskunnallisesti hyväksyttävää”?

Esillä 10 vastausta, 1 - 10 (kaikkiaan 96)
 • Onko nykyinen hirvipolitiikka ”yhteiskunnallisesti hyväksyttävää”?

  Uuteen metsälakiin (Luonnos 8.2.2013) on tulossa 26 §:ään ”Kansallinen ja alueellinen metsäohjelma”. Ko. pykälän alussa lukee mm:
  ”Maa- ja metsätalousministeriö laatii kansallisen metsäohjelman yhteistyössä muiden ministeriöiden, metsäalaa edustavien ja muiden tarpeellisten tahojen kanssa. Ohjelman päämääränä on lisätä metsien monipuolista käyttöä ja niistä kertyvää hyvinvointia kestävän kehityksen periaatteita noudattaen”.

  Kansallisessa metsäohjelmassa (KMO) 2015 sivulla 47 ”Epävarmuustekijät”-otsikon alle kuuluvana lukee mm:
  ”Metsien eri käyttömuotojen yhteensovittaminen alueellisella ja paikallisella tasolla ratkaisee paljolti metsien käytön yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden ja hyvinvointivaikutusten kattavuuden. Epävarmuutta liittyy siihen, kuinka hyvin onnistutaan kehittämään toimiva vuorovaikutus eri osapuolten välille.”

  – Tarkoittaisikohan KMO:n lainauksen viimeinen virke sitä, että jos metsänomistajat eivät pysty kehittämään toimivaa vuorovaikutusta hirvenmetsästäjiin päin, alenee metsien käytön yhteiskunnallinen hyväksyttävyys ja hyvinvointivaikutukset eivät muodostu kattaviksi?

  Vai miten päin sen pitäisi mennä?

  – Onko nykyinen ”sorkkaeläinlaidunnus” yhteiskunnallisesti hyväksyttävää?

 • Gla Gla

  Voisiko MTK julkistaa sellaisenaan kommenttikierroksella jättämänsä lausunnon laista?

  mehänpoika

  Liekkö MTK:ssa nähty tarpeelliseksi lukea metsälakiluonnosta läpi. Muita muutoksia ja lievennyksiä on tiedotettu runsaasti, mutta ko. luonnoksen 26 § (Kansallinen metsäohjelma 2015) ja sen toteuttaminen on jätetty tarkoituksella selostamatta. Sen hyväksymisestä on olevinaan edellisen hallituksen maa- ja metsätalousministerin Sirkka-Liisa Anttilan allekirjoittama periaatepäätös.

  Kansallisen metsäohjelman tarkistuksen valmisteluun (27 jäsentä) ovat MTK:n puolesta osallistuneet: Juha Hakkarainen (Lea Jylhä).
  Sihteeristön (16 jäsentä) kokoonpano: MTK:n puolesta Lea Jylhä.
  Työryhmä 6. Kansainvälinen metsäpolitiikka (yli 27 jäsentä). MTK:n puolesta osallistuneet Lea Jylhä/Janne Näräkkä. Muissa työryhmissä (5 kpl) ei ole ollut MTK:n edustusta.

  Hyvinpä vaatimatonta on ollut metsänomistajien edustus!

  Lausunnolla ollut hirvikannan hoitosuunnitelma ei ilmeiseti tule parantamaan metsänhoidon harjoittamisen edellytyksiä. Vaikka päätösvaltaa siirrettäisiin enemmän paikalliselle tasolle, voi hirvenpyyntilupien luvanvaraisuus estää hirvikantojen leikkaamisen metsänhoidon ja liikenneturvallisuuden vaatimalle tasolle.

  Kansanedustuslaitos on tähän ästi seurannut metsästäjien toimia sivusta. Kuunnellaan susia, jotka kulkevat lammasten vaatteissa.

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  Kolumnissa Aarre-lehdessä 4/2013 Aaltoila kirjoittaa:

  ”ylitiheät hirvi- ja porokarjat muuttavat metsämaisemia rajummin kuin koskaan.” … ”Hirvenlihan tuotanto toisen maalla on maan tapa. Koivun ja haavan, paikoin männynkin kasvatus on liian hankalaa.” … ja tahti vain paranee:”Maiseman muutos on pieni pulma verrattuna ekologiseen tuhoon, jota tutkitaan mutta josta tiedeyhteisö ei uskalla keskustella.”

  Muuten samaa mieltä, mutta pitäisin ennemminkin ongelmana, en tiedeyhteisöä, vaan sitä miten heikosti tutkimustuloksia käytetään päätöksenteon apuna. Ei niin että tulokset sanelisivat päätöksen, vaan niin että ne olisivat aidosti poliittisen prosessin apuna.

  Tilattuja raportteja (tyyliin Himanen) ei tarvita, vaan toimivat jokapäiväiset yhteydet ministeriöistä sektoritutkimuslaitoksiin. Tietoa saa niistä ilmaiseksi kun vaivautuu kysymään!

  Metsuri motokuski

  Joko taas tämä jauhaminen alkaa….

  Anton Chigurh Anton Chigurh

  Holtittomasta, tuhoisasta sorkkaeläinlaidunnuksesta on puhuttava, sillä vaihtoehto on vaikeneminen, johon juuri nämä edellisen kommentoijan ( metsuri-motokuski) kaltaiset barbaarit tietoisesti ja järjestelmällisesti tähtäävät.

  Tälläkin palstalla tuo sakkakupin pohja on alkeispsykologisella manipuloinnillaan saanut muutamia joskus ihan järkevänoloisiakin kääntymään itseään vastaan.

  Muutama on jopa sepustellut neitimäisesti: ”Jokohan minä olen tuosta sorkkaeläinlaidunnuksesta liikaakin kirjoittanut”.

  Ottakaa reppanat vaarit ja muut tanelit ihan itse itseänne niskasta kiinni ja ryhdistäytykää.

  Der Steppenwolf

  Gla Gla

  Saman suuntaisia ajatuksia täällä. Nykytilaan liittyy niin paljon kestämättömiä piirteitä, ettei todellakaan ole jauhettu tarpeeksi. Joten, on ihan hyvä, että jauhaminen jatkuu.

  abietis

  Aiemmin avaamastani kekustelusta hirvenmetsästyksestä ja sen maksullisuudesta sain muutaman kipakan vastauksen.
  Pienen metsän omistajana ja kustannusten kantajana miunullakin on oikeus antaa vastineeni tähän yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden keskusteluun.

  Kritiikkini kohdistuu lähinnä niihin kustannuksiin joita hirven metsästyksen suosiminen minulle asettaa.
  Se vuoksi olen yleisesti sitä mieltä että metsänomistaja on oikeutettu korvaukseen tästä laidunnuksesta, tavalla tai toisella.

  Keinoja on useitakin.
  Eräs on se että sallitaan metsänomistajan vapaasti vuokrata kenelle hyvänsä
  Organisoidaan metsästyssafareita vaikkapa ulkomaalaisille ja vuokra-aika lytkin ja saalismaksu
  Sallitaan kaupallinen metsästys myyntiin ilman hyvävelikerhoja.
  Sallitaan metsänomistajan metsästää ja metsästyttää omilla maillaan.

  Jos olisin karjankasvattaja ja ajaisin karjani naapureiden metsiin siitä vasta älämölö noususi.
  Vai että pitäisi vielä lisää talousmetsiä rauhoittaa laidunnusta varten.
  Vaikka osa metsäpohjistani on soveltuvaa männyn koivun ja haavan kasvatukseen ei sitä voi vahinkoriskin vuoksi vakavasti ajatellakaan.

  Yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden piikkiin ajetaan myös kaupallista marjanpoimintaa.
  Samoin moottoriajoneuvoilla sallimiseen pakottamista.
  Palataan näihin kahteen myöhemmin.

  jees h-valta

  Useimmitenhan nämät, nimim:harrastelija esim. on joko perinyt tai ostanut metsästystarkoitusta varten metsäpalstansa.
  Näitä on aika paljon samanlaisia pienpalstalaisia jotka näin ovat tehneet harrastaakseen metsästystä. Näiden ajatusmaailma (kuten pitkäparta totesikin) ei ole puuntuotannollinen, ensisijaisesti.
  Tätä on metsästysjohtotroikkamme käyttänyt häikäilemättä omien intressien soluttamiseen muidenkin metsänomistajien tiluksille. Josta ääriesimerkki on tuhannen hehtaarin minimialan vaatimus.
  Hirvijahtihan ei tuollaista alaa tarvitse. Useimmiten porukka könyää läpi korkeintaan parinsadan hehtaarin alan kerrallaan. Jos mennään koirajahtiin siihen taas tuhannenkaan hehtaaria ei riitä.
  Se on vain tempaistu ettei kukaan vaadi pienelle ryhmälle kaatolupia ongelma-alueille.
  Joista saalis saattaisi kadota näiden ”järjestäytyneiden” nenun edestä.
  Josta samasta syystä alkoi tämä susien ja muidenkin petojen salametsästysvimma ja lupienkin hurja lisävaatimusrumba.
  Esim. pääkaupunkiseudun läheisyyden ilvekset pitäisi hävittää kun ne syövät metsästäjien ”yksinoikeusriistaa” peuroja liikaa.

  abietis

  Se että maaseudulla ajellessa saattaa luontasesti uudistuneena jokunen haavan raippa kasvaa on mahdollista. Männikot ovat turvassa vasta 5-8 metrin valtapituudella.

  Tieltä katsottuna saattaa harhakuva syntyä. Minulla on kohtuullisen vilkkaan tien varressä männikkö näennäisen hyvin onnistunut, mutta mesässä raiskio.
  8 hehtaarin alue on onnistuneesti laidunnettu siten ettei siitä tule kunnon tukkia missään vaiheessa.
  Sekö ei ole riittävä hintä hirvisopalle?

  Moottoriajoneuvoilla metsässä ajelua ajetaan myös metsänomistajien riesaksi. Sen pitäisi metsänomistajan puolelta olla ”yhteiskunnallisesti hyväksyttävää.”
  Aluksihan se on vain moottorikelkkareitti joka pakkomuutetaan pian ypärivuotiseksi mönkijä ja motokrossireitiksi.
  Itse en anna edes retkeilyreitille lupaa, sen vuoksi että niitä on sitten helppo laajentaa.

  Jos reitti kulkee maitten läpi kohta ollaan rajoittamassa metsän omistajan oikeutta metsän hakkuuseen ja uudistamiseen koska maisema muuttuu.

  Kaupallinen marjastus ja sienestys on mielestämi myöskin ulkona perinteisestä jokamiehenoikeus käsitteestä.
  Miksei meillä sitten olisi jokamiehen metsästys ja kalastusoikeuksiakin.

  suorittava porras suorittava porras

  ””Kaikista tärkein ja kiireellisin muutos hirvenmetsästyksessä olisi poistaa 1000 ha vaatimus ja hirvet siirtää maanomistajan omaisuudeksi. Hirvi voidaan ampua hyvinkin pieneen riistapeltoon, ja antaisi näin lisätuloja maanomistajalle. Tämä romuttaisi metsästysseurat, joka olisi myös positiivinen asia.””

  Mitä tapahtuisi , jos metsästysseurat todellakin romutettaisiin ?
  Kiistaton tosiasia on , että saalista saadaan parhaiten riittävän suurilta alueilta , joilla reviirien rajat eivät tule heti vastaan . Suuremman joukon onnistumismahdollisuudet jahdissa ovat myös monta kertaa paremmat, kuin yksittäisen yrittäjän . Tämän yksittäisen , pienille tiluksilleen hirven kaatoa himoitsevan , kansalaisen onnistumismahdollisuudet ovat varsin pienet. Kun onni ei ole myötä , intokin häviää. Kukas sitten pitää hirvikantaa aisoissa?

  Jotta turvataan metsästyksen jatkuvuus ja mahdollisuus hirvikannan hallintaan , tarvitaan metsästysseuroja . Nämä huolehtivat yhdessä paikallisten maanomistajien kanssa siitä , että hirvien määrä pysyy olosuhteisiin nähden sopivana .

  Paikallisia hirvien mahdollisesti aiheuttamia tuhoja voi jokainen puolestaan parhaiten vähentää tai estää pitämällä taimikot hyvässä kunnossa . Tämä ”veretön” keino on kaikkien metsänomistajien mahdollista toteuttaa. Todelliset puuntuottajat huolehtivat omaisuudestaan ja vahingot ovat peräti harvinaisia heidän metsissään.

Esillä 10 vastausta, 1 - 10 (kaikkiaan 96)