Keskustelut Metsänhoito Moton taksat?

Esillä 3 vastausta, 21 - 23 (kaikkiaan 23)
 • Moton taksat?

  Mistä saisin taksatiedot esim. seuraaville:

  -Kuusi, rungon keskitilavuus 60l, ensiharvennus.

  -Kuusi, rungon keskitilavuus 100l, harvennus

  -Kuusi, rungon keskitilavuus 200l , harvennus.

  -Kuusi, rungon keskitilavuus 350l päätehakkuu.

  -Kuusi, rungona keskitilavuus 420l, päätehakkuu

 • Puuki

  Ko avohakkuuleimikko oli tavallista järeämpää  . Alikasvos vanhan kuusikon tapaan harvaa mutta seassa melko paljon yhden kuitupuun kalikoita.  Korjuun hinnoittelu oli varmaan sääntöjen mukainen motoyrittäjällä.  Mutta sitä koetin kertoa, että ei mene suhteessa oikein yksikkötaksat aina .  Kun on paljon isoja puita ja sitten niitä n. 10 sek. työn vaativia , niin puiden keskikoko voi jäädä suht. pieneksi , ja koska taksaa ei lasketa kuutiomäärillä painotettuna, niin korjuu tulee kalliiksi.    Tuossa kohteessa keskikoko jäi  330 l :aan .  Puuta pystyssä keskimäärin  300 m³/ha .  Lyhyt lähikuljetusmatka ym. tekijät helpot.   Ne rankapuuthan kannattaisi jättää kaikki pystyyn, niin lopputulos olisi paljon parempi.  Melkein 2000 mottia ja korjuutaksa esim. n. 2 euroa kalliimpi , se tietää miltei turhasta työstä n.  4 k€ lisäkustannusta myyjälle.  Murto-osalla siitä hinnasta ne kalikat vois korjata erikseen ja vaikka höylätä aidan seipäiksi, jos ei muuta keksi. Myhistyshän oli  ennen ainakin olevinaan mo:n puolella , liekö muuttunut suhtautuminen , kun rahan keruu tuli heillekin entistä tärkemmäksi.  Siinä olis kuulunut neuvojan neuvoa kokematonta mo:aa eikä vain €uron kiilto silmissä tehdä kauppaa oman firman piikkiin.

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  Pystykaupassa yksikköhinta sovitaan etukäteen, jolloin moton taksa ei periaatteessa vaikuta lopputulokseen, ainoastaan katkonta. Käytännössä se vaikuttaa siihen millaisen tarjouksen pystyhinnaksi saa, joten joissain tapauksissa saattaa kannattaa taktikoida juuri kuten Puuki edellä kuvasi, eli jättää kuitupuukoon tikut hakkaamatta.

  Sen sijaan hankintakaupassa  lopputulos myyjän kannalta riippuu paljonkin moton taksasta. Tarkkana Jovain! Lisäksi hankintakaupassa on hyvä sopia etukäteen korjuun jälkien siistimisestä, muun muassa kenen kuuluu huolehtia metsätien sorastuksesta jos uria muodostuu. Leimikkokeskitys auttaa saamaan tienpitokulut ja tulot järkevään suhteeseen toistensa kanssa.

  metsä-masa metsä-masa

  Totta on, että tavallista järeämmän leimikon seassa olevat yhden minimi kuidun kokoiset rungot näyttävät siltä, ettei niistä tule ainestavaraa. Jos moto jättää ne hakkaamatta, eikä asiasta ole sovittu niin tehtäväksi silloin palstan hakkuu  on jäänyt kesken.

  Kyllä korjuupalvelua vetävillä tulisi olla aikaa ja kiinnostusta toimia korjuussa maanomistajan parhaaksi. Tämä ilmiö oli vallalla täällä Väli-Suomessakin vuosikymmen sitten, mutta Mhy:n hallinto teki siinä ryhtiliikkeen ja nyt korjuupalvelu tuottaa hyvää työnjälkeä.

Esillä 3 vastausta, 21 - 23 (kaikkiaan 23)