Keskustelut Luonto Miten luonto huomioon omissa metsissä

 • Tämä aihe sisältää 70 vastausta, 23 ääntä, ja päivitettiin viimeksi , sitten Avatarisaskar keturi toimesta.
Esillä 10 vastausta, 1 - 10 (kaikkiaan 70)
 • Miten luonto huomioon omissa metsissä

  Merkitty: 

  Tehdäänpä niin, että vaihteeksi toisten tyhmyyden todistelun sijaan keskustellaan siitä, miten itse kukin ottaa luonnon monimuotoisuuden huomioon omissa metsissään? Ei mitään ”ympäristöoppaan” korupuheita, vaan niitä todellisia tekoja, joita tekee…tai edes yrittää. Toisinaan hakkaaja tuhoaa hyvän aikeen 🙁

  Minulla muutama kohta:

  – järeät ”jättiläispuut” jätetään – näitä joskus konemies menee kaikesta huolimatta kaatamaan…

  – taimikonhoidossa jätän pienialaisia lepikoita pystyyn taimikon sekaan

  – jos pieni ”rytömetsän” läntti, annan se olla luonnontilassa

  – jo edellisten sukupolvien säästämät ”kirveenkoskemattomat” jatkavat matkaansa; nämä ovat järeitä mäen-/kallionlaen metsiä

  – kaikkia tuulenkaatoja ei korjata, varsinkin ellei kuusia

 • Metsuri motokuski

  Laita isaskar niihin jätettäviin puihin suojelunauha niin niihin ei koske kukaan. Suojelunauha on sitä varten että sillä merkitään suojeltavat alueet ja erikois puut.

  Timppa

  Kerran kiersin suuren haavan ympäri nauhan ”suojele säästä”.  Ensimmäinen tuuli kaatoi sen.  Ei kai osannut lukea.

  Metsuri motokuski

  Ei sitä kuitenkaan kaatanut konemies kuten isaskarilla on käynyt.

  Puuki

  Jätin viimeksi leimikolle 20-30 isoa haapaa pystyyn. Lisäksi nauhotin ison tikankolomännyn; s e meni silti lahopuupinoon (kai vahingossa).   Ekologisia käytäviä suunnittelen myös leimikonteon yhteydessä.   Eli kulkureittejä eläimille esim. säästöpuuryhmien avulla.   Leimikon rajauksissa myös mielestäni otan huomioon näköalat ja eläimille (ja harvennusmetsille) suojat reunoille alikasvossäästöpuina,  ja tuulen kaadot jää pääosin metsään.   Lahokoivupölkkyjä olen asetellut hakuuaukkojen pusikoihin myös muutamia.    Ojien penkat jätän yleensä raivaamatta taimikoissa.

  <iframe id=”fskey-iframe” class=”fskey-autofill-dlg” style=”display: none;” sandbox=”allow-same-origin allow-scripts”></iframe>
  <div id=”fskey-tooltip” class=”fskey-tooltip” style=”display: none;”></div>

  <iframe id=”fskey-iframe” class=”fskey-autofill-dlg” style=”display: none;” sandbox=”allow-same-origin allow-scripts”></iframe>
  <div id=”fskey-tooltip” class=”fskey-tooltip” style=”display: none;”></div>

  Nuakka

  -Tekopökkelöitä tehdään kaikissa hakkuissa

  -Kolopuita merkitty hakkuun ulkopuolelle

  -Tuulenkaatoja jätetty keräämättä

  -Puustosta neljäsosa koivua, osalla kaksivaiheista kasvatusta.

  -4 ha karulta suopalstalta tukittu ojat ja jätetty käsittelyjen ulkopuolelle.

  -sekametsiin pyritään jatkossa enemmän

   

  Tolopainen

  Metsosuojelussa on yksi kohde. Lisäksi rämeitä jätetty metsätalouden ulkopuolelle.

  Visakallo Visakallo

  Ajoissa tehdyt aavistushakkuut antavat luonnolle mahdollisuuden uudistua ja sopeutua muuttuviin olosuhteisiin. Näin päästään kohti kestävämpää tulevaisuutta.

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  On pari monimuotokuviota jätetty, vesiensuojelukuvio järven rantaan, samoin rannat peitteiset, ja kytkeytyneisyysvyöhyke ojan varteen. Normaalit säästöpuut.

  Rane

  Järven ja lampienrantaa sekä puronvarsia noin 4 km.Säästöpuuryhmiä ovat jättäneet hakkuissa.Yksittäisiä tuulenkaatoja tietysti jää myös.

  isaskar keturi

  Yhden jättimäisen kuusen ajattelin leimikon reunassa jyrkänteen juurella jäävän ilman nauhoja pystyyn. Mutta oli kuski sen sahalla kaatanut, karsinut ja pätkinyt kuitupuupinoon. Piti vain ihailla paneutumista, kun siihen yhteen puuhun on mennyt sahan kanssa hyvä tovi hyvää työaikaa. Mutta tulihan siitä kolmatta kuutiota tavaraa pinoon.

  Joku mainitsi tuon kytkeytyneisyyden. Siihen liittyen viivästytän tarvittaessa hakkuita, että aukeat ja nuoret metsät eivät muodosta liian isoa yhtenäistä alaa.

  Myös pienet aukeat alat ovat mielestäni metsässä tärkeitä. Siksi en täydennä uudistusaloilla vähäisiä huonosti lähteneitä alueita. Pyrin säilyttämään metsän sisäistä vaihtelua.

Esillä 10 vastausta, 1 - 10 (kaikkiaan 70)