Keskustelut Metsänhoito Miten energiaa, uusi Mera-ohjelma

Esillä 10 vastausta, 1 - 10 (kaikkiaan 21)
 • Miten energiaa, uusi Mera-ohjelma

  Nykytilanne on pistänyt miettimään energialähteitä ja niiden järkevyyttä.

  Nythän uudessa tuotannossa pääpaino on ollut tuulivoimassa.  On siinä ongelmia.   Valtavat alueet kasvullista metsää poistuu käytöstä teihin, kiviaineksen ottoalueisiin, voimala-alueisiin, sähkölinjoihin, muuntamokenttiin jne.   Fossiilista energiaa tarvitaan teräksen valmistamiseen.   Sitä tarvitaan niin voimaloihin kuin pylväisiinkin.  Siitä on puutetta ja hinta nousee.  Johtoihin, akustoihin ym menee myös hurjasti erilaisia raaka-aineita.  Rakennustamisvaihe ja ylläpito syövät paljon energiaa.  Maisema pilaantuu.  Ihmiset ahdistuvat.  Käytöstä poistuvien voimaloiden purku on kallista.  Energian saatavuus vaihtelee eikä sitä voi varastoida.  Ei siis erityisen suositeltava järjestelmä.

  Mitä tilalle?   Nykykeskustelua seuratessa tuntuu, ettei ole huomattu kuinka Suomen energiahuoltoa voitaisiin entistä enemmän hoitaa metsäenergialla.  Sitähän syntyy fotosynteesissä automaattisesti auringonvoimalla sadevedestä ja hiilidioksidista.  Ei ole maisema, ei meluhaittoja.  Henkilökuntana on maassa ruokapalkalla toivat eliöt. Lähtöinvestoinnit ovat pienet tuulivoimaan verrattuna.  Metsäenergian varastointi on helppoa ja voidaan siis käyttää kulutusta vastaavasti.  Jos keksitään joskus parempia tuotantotapoja, niin metsän voi jättää kasvamaan tai hyödyntää toisella tavoin.

  Siis sen sijaan, että yritetään kaikin keinoin estää metsän kasvua ja hyödyntämistä, kuten nyt tapahtuu, meidän pitäisi käynnistää uudenlainen Mera-ohjelma, jossa tehostettaisiin metsänkasvua ja metsäenergian hyödyntämistä niin, että tällä tavoin  saataisiin entistä suurempi osuus energiastamme.

 • A.Jalkanen A.Jalkanen

  Puuki ehdotti toisessa ketjussa 40 miljoonan lisähakkuita pohjoiseen puoliskoon maata. Hieman isolta kuulostaa, mutta ehkä kymmenys tuosta määrästä ainakin löytyisi eli noin yhden sellutehtaan verran? Kemijärven sellutehtaan toteutuminen lisäisi hakkuumääriä ja samalla sähkön tuotantoa ilman tuulivoimaloita.

  Tuulivoimaa voitaisiin rakentaa olemassa olevien käyttökohteiden ja voimalinjojen lähelle eikä tiettömien taipaleiden taakse jonne rakentaminen aiheuttaa metsäkatoa. Tuulivoimaloiden osia opittanee valmistamaan kierrätettäviksi. Ihmiset oppivat hyväksymään ne kun niistä saadaan kunnon tuloja – tästä on kokemusta Tanskasta. Merituulivoimaa lisää sinne missä tutka-asemat eivät estä sijoittelua. Tuulivoimaa voidaan varastoida vetyyn silloin kun suoraa sähkön tarvetta on vähemmän eli kesällä (ja silloin saadaan aurinkovoimaakin).

  Puuki

  N. kymmenys 40.stä/ vuosi oli tietysti tarkoituskin. Ei joka vuosi 40 milj. mottia lisää.  Siinä 10 vuodessa ehtisi kyllä taas lisätä puun kasvatustakin  koko maassakin,  jos tahtoa siihen löytyisi.

  Aurinkovoima on  edullisempaa kuin tuulivoima , jos otetaan huomioon myös mm. metsän kasvualan vähentäminen , fossiilisen energian kulutus rakennusvaiheessa ym.   Muut haitat lisää tuulivoiman huonompaa ”statusta”.  paras paikka tuulivoimapuistoille on tutkimuksen mukaankin ”kauempana.”

  Nostokoukku

  Tuulivoiman rakentaminen ja sähköautoihin siirtyminen lisäävät hiilidioksidipäästöjä voimakkaasti seuraavat 20-30 vuotta.  Niiden vihreys on suurta bluffia. Lisäksi muu luonnon saastuminen ja haitat. Puun jalostaminen ”tikkuviinaksi” ja edelleen korvaavaksi polttoaineeksi olisi parempi vaihtoehto.

  hemputtaja

  En tiedä miten paljon puuta nykyisin poltetaan. Vielä 90 -luvulla taisi pyöriä siinä 6 –  8 milj.m3 tienoilla. Tuo on siis mitä muut kuin metsäteollisuus käräyttää ja sitten mm. saunassa istuu.

  Piiseissä poltettu puu on lähinnä joutopuuta. Veikkaan, että jos kaikki joutopuu kerättäisiin (saakelin kallista) saataisiin kokoon ehkä kaikkiaan n. 15 milj.m3. Jossain mielessä nuo tuulimyllyt ovatkin vaihtoehto risujen keräilylle.

  Enempi poltto vaatisi jo ns. kunnon ainespuun käyttöä ja se olisi pois teollisuudelta. Helppohan se kyllä olisi joku sellutehdas lopettaa ja siirtyä aikaa myöten takaisin turvemajoihin.

  Timppa

  Tietysti systeemin käyttöajaksi pitäisi laskea vähintään 30 vuotta.  Puutahan saataisiin harventamalla, jolloin harvennusreaktia lisäisi puun kasvua.  Huoleti voitaisiin hakata muutama vuosi yli kasvun.  Sehän vain parantaisi tulevaa kasvua ja metsien laatua.  Parempi kontrolli pitäisi olla taimikoiden hoidossa.

  Ennenkin on hakattu välillä reilusti yli kasvun eivätkä meidän metsät ole siitä kärsinneet.  Parantuneet vaan.

  Tarkoitus ei ole lopettaa sellutehtaita.  Puuhan voidaan kierrättää myös niiden kautta.  Saada sähköä niistä ja lämpöä kuoresta ym kuiduksi kelpaamattomasta.

  Kurki

  En tiedä miten paljon puuta nykyisin poltetaan.

  Eiköhän se tuossa kerrota.

  https://www.luke.fi/fi/uutiset/hakkuiden-kokonaismaara-painui-alle-70-miljoonan-kuutiometrin-vuonna-2020

  Nostokoukku

  Yksi tuulimylly vaatii huoltoteineen, johtoalueineen, rakenteineen ja suojaalueineen 4-6 ha metsää. Jos sähköistämisen tavoite vuoteen 2050 toteutetaan maatuulivoimalla, se vaatii 30 000 tuulimyllyn rakentamista. Metsäkato tulee olemaan melkoinen……

  hemputtaja

  Nimimerkki Kurki antoi osoitteen ja nyt melkein tiedän paljonko enrgiapuuta käytettiin/v. Lainaus/kopion pätkä Luke:n sivulta: ”Markkinahakkuissa korjattiin energiapuuta lämpö- ja voimalaitosten tarpeeseen 6,2 miljoonaa kuutiometriä. Edelliseen vuoteen verrattuna määrä kasvoi viidenneksen eli 1,1 miljoonaa kuutiometriä. Lisäys kohdistui pääasiassa karsittuun rankaan ja kokopuuhun, joita hakattiin yhteensä 3,8 miljoonaa kuutiometriä. Suurimmat energiapuumäärät korjattiin Pirkanmaan, Keski-Suomen, Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakuntien alueilta, mistä tuli yhteensä lähes 40 prosenttia markkinahakkuiden energiapuusta.

  Kannattaa huomata, että tuo 6,2 milj/m3 on koottu markkinahakkuista.eli omatoiminen polttopuun keräily puuttuu ja veikkaan sen olevan toinen mokoma lisää.

  Melkein huvikseni mainitsin sellutehtaiden lopetuksen, mutta niin siinä käy, jos menee polttoon liikaa ainespuuta. Jätteillään tehtaat tuottavat energiaa jo nyt, että siinäkään ei ole kovin lisävaraa.

  Mutta mitä suotta. Meillä riittää turvetta. Ei tarvitse metsiä kokonaan tärvätä pannarien paistoon. Soilla on varaa vielä melkoisesti.

  Nostokoukku

  Pientalojen Polttopuu 6,5 milj km.

  Kurki

  eli omatoiminen polttopuun keräily puuttuu

  En sanoisi, että Luke olisi tuon unohtanut. Kun katsoo sitä kuvaa, jossa poistuma on jaettu osiin, niin siinä on maininta kotitarvepuu 0,3 milj.m3.

Esillä 10 vastausta, 1 - 10 (kaikkiaan 21)