Keskustelut Harrastukset Mikä on Riistakeskus?

Esillä 8 vastausta, 31 - 38 (kaikkiaan 38)
 • Mikä on Riistakeskus?

  Merkitty: 

  Riistakeskuksen oma määritelmä:

  ”Suomen Riistakeskus on itsenäinen julkisoikeudellinen laitos, joka aloitti toimintansa 1.3.2011. Riistakeskukseen yhdistettiin Metsästäjäin Keskusjärjestö ja riistanhoitopiirit.”

  Riistakeskus on, tai siis pitäisi olla, jonkilainen viranomainen? Vai mikä se on?

  Wikipedia:
  ”Euroopan unionin direktiivi määrittelee julkisoikeudelliseksi laitokseksi laitoksen, joka täyttää seuraavat kriteerit:

  1. On perustettu tyydyttämään yleisen edun mukaisia tarpeita eikä harjoita teollista tai kaupallista toimintaa.

  2. On oikeushenkilö.

  3. Rahoituksesta suurin osa on peräisin valtiolta, alueellisilta tai paikallisilta viranomaisilta taikka muilta julkisoikeudellisilta laitoksilta tai jonka johto on näiden laitosten valvonnan alainen taikka jonka hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenistä valtio, alueellinen tai paikallinen viranomainen taikka muu julkisoikeudellinen laitos nimittää enemmän kuin puolet.”

  Riistakeskus ei näyttäisi täyttävän yllä olevaa olevaa julkisoikeudellisen laitoksen määritelmää. Viranomaistehtäviä hoitavan laitoksen pitäisi olla perustettu tyydyttämään yleisen edun mukaisia tarpeita, riippumaton ja siksi pääosin julkisesti rahoitettu. Riistakeskuksen toiminta on kuitenkin rahoitettu lähes kokonaan metsästäjiltä kerätyistä riistahoitomaksuista (n 10 milj. vuodessa) ja näkyy toimivan rahoittajiensa toiveiden mukaisesti.

  Onko tässä käynyt niin, että on näennäisesti synnytetty ”julkioikeudellinen laitos”, jolla on viranomaistehtäviä, onkin jatkanut siihen liitetyn Metsästäjäin Keskusjärjestön toimintaa. Onko tämä viranomainen toiminnaltaan lähinnä metsästäjien etujärjestöä?

  Etujärjestöltä se ainakin näyttää, sillä virasto on jättänyt kokonaan pois sille kuuluvan tehtävän pitää vahingot kohtuullisella tasolla. Tehtäväksi näkyy ymmärretyn pelkästään riistakantojen maksimointi, vaikka vahinkojen kohtuullisuuden kipuraja on ylittynyt monin paikoin.

  Eräitä Riistakeskuksen unohdettuja tehtäviä:

  Metsästyslaki 2 §
  Pyyntiluvan myöntäminen

  Pyyntilupaa myönnettäessä on otettava huomioon, että kyseisen riistaeläinlajin aiheuttamat vahingot pysyvät alueella kohtuullisella tasolla.

  Metsästyslaki 26§:
  ”Liikenne-, maatalous- ja metsävahinkojen huomioon ottamiseksi Suomen riistakeskuksen tulee vuosittain kuulla alueellisia sidosryhmiä”

  Riistakeskukseen kuuluva VS-alueellinen riistaneuvosto on kuutena toimintavuotenaan asettanut hirvitalousalueille hirvitiheystavoitteita, joilla on maa-ja metsätalousministeriön mukaan sanatarkasti:

  ”toistuvasti törmätty laajamittaisiin yhteiskunnan sietokyvyn ylittäviin metsä-ja viljelysvahinkoihin sekä lisääntyneisiin hirvionnettomuuksiin.”

  Riistahallintolaki 2 §
  Suomen riistakeskuksen muut tehtävät
  5) riistaeläinten aiheuttamien vahinkojen ehkäisemisen edistäminen

 • Rukopiikki

  Kun kanta kasvaa noin eksponentiaalisesti niin levittäytyminen pohjoista kohti on varmasti tihentymiltä suurta. Nämä peurat jotka harhailevat jo eteläistä Lappia myöten jäävät helposti kokonaan pois luvusta vaikka niitäkin on jo lukematon määrä.

  Rukopiikki

  Amerikassa valkohäntäpeuroja elää hyvinkin karuissa oloissa paksulumisilla alueilla, joten kyllä ne pohjoisessakin toimeen tulevat.

  Planter Planter

  Se on kyllä totta, että siellä missä valkohäntäpeuroja ei juurikaan ole, niistä ei ole haittaa. Hyvä huomio!

  Selittäjä myönsi, että Riistakeskus oli sittenkin tietoinen kannan määrästä ja kasvunäkymistä. Hän käänsi sitten selityksen niin päin, että metsästäjät eivät olleet tietoisia, eivätkä anoneet lupia. Riistakeskuksen arviot perustuvat kuitenkin metsästäjiltä kerättyyn tietoon. Tuntuu erikoiselta, etteivät metsästäjät tienneet tietoja, jotka olivat itse keränneet.  Sellaista kuitenkin sattuu.

  Oleellista olisi kuitenkin historian muistelun sijaan katsoa eteenpäin. On avattu Riistakeskusta varten työkalupakki, jossa on paljon työkaluja asian ratkaisemiseksi. Osa niistä on todella helppoja, ei tarvitse tehdä mitään:

  ei ruokita massivisesti, ei ammuta ilveksiä, ei ammuta kettuja.

  Toinen puoli helpottaa tekemistä: keinovalo/pimeänäkölaitteet ja kaikki mahdollinen tekniikka käyttöön. Annetaan repullinen lupia niille isännille, joiden mailla kukaan muu ei pysty, halua tai suostu pitämään kantaa kurissa. Hoitakoot itse homman, kun valittavat. Jos eivät pysty niin väliäkö sillä, loppuu ainakin valitus.

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  Kaikki edelliset erittäin hyviä neuvoja. Etenkin tuo viimeinen ”repullinen lupia valittajalle” oli hyvä innovatiivinen uudistus!

  arto arto

  Tulisiko siitä mitään. Muistuu talvinen juttu kettujen ampumisesta. Muutama metsästys vihaaja veti herneitä nenuun. Onko heistä sorkkaeläimen ampujaksi. Jotkut jopa toivoivat ampumista suolilta läpi ja jättämään kitumaan metsään. Metsästyksen tarkoitus Älä aiheuta elämille tarpeetonta kärsimystä.

  Planter Planter

  Valittaja aikoo antaa luparepun maattomien poliisien metsästysseuralle. Heillä on säännölliset ampumaharjoitukset, eivät ammu suolille.

  Rukopiikki

  Parempi jos peuroja ei olisi Suomessa ollenkaan. Ei tulisi enää yhtään haavakkoakaan eikä kärsimyksiä eläimille. Kyllä meille pitäisi riittää ihan meidän luonnonvaraiset lajimme, joiden kannat pitäisimme metsästyksellä kurissa. Se ei saa olla itsetarkoitus, että ihan ruokkimalla tarhataan lisää ammuttavaa.

  Planter Planter

  Suorittava porras hirvistä valkohäntäpeura ketjussa:

  ”Tavoitetasoon on päästy suurimmassa osassa mastamme ,paitsi VS-2:lla ,jossa arn:kaan asettamiin tavoitteisiinkaan ei näytetä pääsevän. Muualla mennään reilusti ohikin, joten lupapolitiikkaa on turha syytellä. Asia on paikallisista toimijoista kiinni.”

  Tunnen aika hyvin VS2 tilanteen ja minulla on riistakeskuksen paikallistason verotussuositus 2020-2021 metsästyskaudelle, siinä lukee näin:

  VS2
  ”Asetettu hirvitiheystavoite sekä Luonnonvarakeskuksen arvio jäävän hirvikannan tiheydestä kevättalvella 2020.

  Tiheystavoite 5,0-5,5.

  Jäävän kannan tiheys 5,51

  Riistahallinnon paikallistason suositus: Suositellaan urosvoittoista kaatoa ja matalaa vasaprosenttia.”

  Planter: Tavoite onnistui, tiheyskin nousi yli 6:n, kuitenkin aika lähellä tavoitetta:

   

  VS

  Valkohäntäpeura suositus:

  ”Metsästyskaudelle 2020-2021 ei ole tarvetta pyyntilupiin laitettaville urosehdoille.Tehokkaan metsästyksen ja suuren saalismäärän varmistamiseksi ei ole syytä ylikorostaa naarasosuuden merkitystä.Tavoitteena tuleekin pyrkiä aikuisten saaliissa 50/50 suhteeseen.”

Esillä 8 vastausta, 31 - 38 (kaikkiaan 38)