Keskustelut Harrastukset Mikä on Riistakeskus?

Esillä 10 vastausta, 21 - 30 (kaikkiaan 38)
 • Mikä on Riistakeskus?

  Merkitty: 

  Riistakeskuksen oma määritelmä:

  ”Suomen Riistakeskus on itsenäinen julkisoikeudellinen laitos, joka aloitti toimintansa 1.3.2011. Riistakeskukseen yhdistettiin Metsästäjäin Keskusjärjestö ja riistanhoitopiirit.”

  Riistakeskus on, tai siis pitäisi olla, jonkilainen viranomainen? Vai mikä se on?

  Wikipedia:
  ”Euroopan unionin direktiivi määrittelee julkisoikeudelliseksi laitokseksi laitoksen, joka täyttää seuraavat kriteerit:

  1. On perustettu tyydyttämään yleisen edun mukaisia tarpeita eikä harjoita teollista tai kaupallista toimintaa.

  2. On oikeushenkilö.

  3. Rahoituksesta suurin osa on peräisin valtiolta, alueellisilta tai paikallisilta viranomaisilta taikka muilta julkisoikeudellisilta laitoksilta tai jonka johto on näiden laitosten valvonnan alainen taikka jonka hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenistä valtio, alueellinen tai paikallinen viranomainen taikka muu julkisoikeudellinen laitos nimittää enemmän kuin puolet.”

  Riistakeskus ei näyttäisi täyttävän yllä olevaa olevaa julkisoikeudellisen laitoksen määritelmää. Viranomaistehtäviä hoitavan laitoksen pitäisi olla perustettu tyydyttämään yleisen edun mukaisia tarpeita, riippumaton ja siksi pääosin julkisesti rahoitettu. Riistakeskuksen toiminta on kuitenkin rahoitettu lähes kokonaan metsästäjiltä kerätyistä riistahoitomaksuista (n 10 milj. vuodessa) ja näkyy toimivan rahoittajiensa toiveiden mukaisesti.

  Onko tässä käynyt niin, että on näennäisesti synnytetty ”julkioikeudellinen laitos”, jolla on viranomaistehtäviä, onkin jatkanut siihen liitetyn Metsästäjäin Keskusjärjestön toimintaa. Onko tämä viranomainen toiminnaltaan lähinnä metsästäjien etujärjestöä?

  Etujärjestöltä se ainakin näyttää, sillä virasto on jättänyt kokonaan pois sille kuuluvan tehtävän pitää vahingot kohtuullisella tasolla. Tehtäväksi näkyy ymmärretyn pelkästään riistakantojen maksimointi, vaikka vahinkojen kohtuullisuuden kipuraja on ylittynyt monin paikoin.

  Eräitä Riistakeskuksen unohdettuja tehtäviä:

  Metsästyslaki 2 §
  Pyyntiluvan myöntäminen

  Pyyntilupaa myönnettäessä on otettava huomioon, että kyseisen riistaeläinlajin aiheuttamat vahingot pysyvät alueella kohtuullisella tasolla.

  Metsästyslaki 26§:
  ”Liikenne-, maatalous- ja metsävahinkojen huomioon ottamiseksi Suomen riistakeskuksen tulee vuosittain kuulla alueellisia sidosryhmiä”

  Riistakeskukseen kuuluva VS-alueellinen riistaneuvosto on kuutena toimintavuotenaan asettanut hirvitalousalueille hirvitiheystavoitteita, joilla on maa-ja metsätalousministeriön mukaan sanatarkasti:

  ”toistuvasti törmätty laajamittaisiin yhteiskunnan sietokyvyn ylittäviin metsä-ja viljelysvahinkoihin sekä lisääntyneisiin hirvionnettomuuksiin.”

  Riistahallintolaki 2 §
  Suomen riistakeskuksen muut tehtävät
  5) riistaeläinten aiheuttamien vahinkojen ehkäisemisen edistäminen

 • Rukopiikki

  Ei todellakaan ole ollut yllätys. Jotkut tuntuvat vain aina leikkivän viran puolesta yllättynyttä.

  suorittava porras suorittava porras

  Ovat olleet pelkästään metsästäjien antaman loppuarvion varassa jäävästä kannasta. Päivittäisiä/metsästyspäivä havaintoja on alettu kerätä vasta pari vuotta sitten.

  Gla Gla

  Jollain on silti saatu piirrettyä taivasta kohti osoittava käyrä jo 10 vuoden ajan. Sitä edeltävän 20 vuoden ajan on piirretty selkeän nousujohteinen käyrä. Kolatitilastoista on saatu vahvistusta. Kaiken tämän keskellä on iloittu riistanhoidon menestystarinasta. Miten tämä kaikki on mahdollista, jos tietoa ei ole ollut?

  Olen joskus esittänyt toiveen, että ympäristökeskustelussa ei puuntuottajat laukoisi aivan pöljiä juttuja. Muuten luontoväki saa todisteita siitä, että puuntuottajien väitteet on aivan pöljiä ja luontoväen uskottavuus kasvaa. Tosin nyt on ollut esillä käänteinen ajatus eli antaa luontoväen riemastua niin, että nolaavat itsensä. Suorittavan jutuissa ollaan jo tuolla tasolla metsästyksen suhteen. Eikö se vaivaa suorittavaa?

  suorittava porras suorittava porras

  Vuosien 2010-12 vaiheella se käppyrä notkahti alaspäin ja samaan aikaan hirvikantakin oli saatu pudotettua puoleen 2000-luvun alun tilanteesta. Veikkaan että inhimillinen pelko molempien lajien vähenemisestä liikaa johti säästeliääseen metsästykseen nähdyin seurauksin.

  Käppyrät piirretään aina jälkikäteen ja valkohäntäpeurojen kohdalla systemaattista kannan seurantaa aloiteltiin vasta 2017 vaiheilla. Paineita oli tullut ,kun elukkamäärä vain kasvoi. Vuonna 2012 arvioitu kanta oli laskenut 50 000:sta 45000:een. Vuonna 2017 pelkkä saalimäärä oli kavunnut 40000:n ja usko oli kova ,että kasvu on taitettu. Se kirottu käppyrä kyllä kertoo jälkiviisaille ,että ei ollut. Tulevalla pyyntikaudella hätyytellään jo 100000:n rajaa kaatomäärissä.

  Kovasti koetetaan saada riistaviranomaisten toimia kyseenalaiseksi ,mutta olisiko muilla keinoilla pystytty parempaan nykyisissä olosuhteissa? Enemmän vaikuttaa veneen keikuttelulta koko arvostelijoiden toiminta. Se ,että metsästysalan aviiseissa on luettavissa innokkaiden harrastajien mielipiteitä , ei pitäisi heittää varjoa riistahallinnon suuntaan. Mielipiteitä jakavia kannanottoja löytyy joka harrastuksen piiristä.

  Planter Planter

  käyrä

  Planter Planter

  2014 uutisoitiin näin:

  ”Yhden pukin ja neljän naaraan laumasta on kasvanut parhaimmillaan 50 -60 000 eläimen kanta. Viime metsästyskaudella saalis oli runsaat 21 000 eläintä.”

  ”Valkohäntäpeura eli valkohäntäkauris saattaa runsastua Suomessa huomattavasti lähivuosien aikana. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tutkija Kaarlo Nygrén arvioi, että levittäytymisvaiheen jälkeen alkaa kannan selvä kasvu.”

  ”– Luonnolle ei ole pystytty osoittamaan mitään haittaa.”

  https://yle.fi/uutiset/3-7281721

  Oliko 2014 alkanut selvä kasvu Riistakeskukselle yllätys?

  suorittava porras suorittava porras

  Ehkä ei riistakeskukselle ,mutta sitä vastoin metsästäjille mitä ilmeisemmin. Riistakeskus ei voi myöntää enempää lupia ,mitä anotaan . Metsästäjien ilmoittama jäävän kannan määrä ratkaisee. Samaan malliin karkasi hirvimääräkin 1990-luvun viimeisinä vuosina. Todellisuus kävi ilmi vasta myöhemmistä tilastoista. Muistan siltä ajalta pitäjän suurimpiin metsätilallisiin kuuluvan isännän kommentin,kun lupia suositeltiin haettavan reilusti edellisvuosia enemmän. Oli lujasti sitä mieltä ,että viimeisiä viedään. Tosiasiassa homma oli vasta alussa ja lupamäärät tuplaantuivat ko hetkestä.

  Suurin osa metsästäjistä noudattaa varovaisuuden periaatetta saaliin suhteen. Pitää olla vankkaa faktaa tukena ,että liipasinta puristetaan ahkerammin.

  Rukopiikki

  Vai että ”luonnolle ei ole pystytty osoittamaan mitään haittaa”!

  urbo urbo

  Peurat kuuluu luontoon, eipä niistä keski-suomessa ainakaan ole haittaa ollut

  Rukopiikki

  Valkohäntäpeura ei kuulu Suomen luontoon! Se kuuluu luontoon tuolla Atlantin toisella puolella.

Esillä 10 vastausta, 21 - 30 (kaikkiaan 38)