Keskustelut Harrastukset Mikä on Riistakeskus?

Esillä 10 vastausta, 11 - 20 (kaikkiaan 38)
 • Mikä on Riistakeskus?

  Merkitty: 

  Riistakeskuksen oma määritelmä:

  ”Suomen Riistakeskus on itsenäinen julkisoikeudellinen laitos, joka aloitti toimintansa 1.3.2011. Riistakeskukseen yhdistettiin Metsästäjäin Keskusjärjestö ja riistanhoitopiirit.”

  Riistakeskus on, tai siis pitäisi olla, jonkilainen viranomainen? Vai mikä se on?

  Wikipedia:
  ”Euroopan unionin direktiivi määrittelee julkisoikeudelliseksi laitokseksi laitoksen, joka täyttää seuraavat kriteerit:

  1. On perustettu tyydyttämään yleisen edun mukaisia tarpeita eikä harjoita teollista tai kaupallista toimintaa.

  2. On oikeushenkilö.

  3. Rahoituksesta suurin osa on peräisin valtiolta, alueellisilta tai paikallisilta viranomaisilta taikka muilta julkisoikeudellisilta laitoksilta tai jonka johto on näiden laitosten valvonnan alainen taikka jonka hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenistä valtio, alueellinen tai paikallinen viranomainen taikka muu julkisoikeudellinen laitos nimittää enemmän kuin puolet.”

  Riistakeskus ei näyttäisi täyttävän yllä olevaa olevaa julkisoikeudellisen laitoksen määritelmää. Viranomaistehtäviä hoitavan laitoksen pitäisi olla perustettu tyydyttämään yleisen edun mukaisia tarpeita, riippumaton ja siksi pääosin julkisesti rahoitettu. Riistakeskuksen toiminta on kuitenkin rahoitettu lähes kokonaan metsästäjiltä kerätyistä riistahoitomaksuista (n 10 milj. vuodessa) ja näkyy toimivan rahoittajiensa toiveiden mukaisesti.

  Onko tässä käynyt niin, että on näennäisesti synnytetty ”julkioikeudellinen laitos”, jolla on viranomaistehtäviä, onkin jatkanut siihen liitetyn Metsästäjäin Keskusjärjestön toimintaa. Onko tämä viranomainen toiminnaltaan lähinnä metsästäjien etujärjestöä?

  Etujärjestöltä se ainakin näyttää, sillä virasto on jättänyt kokonaan pois sille kuuluvan tehtävän pitää vahingot kohtuullisella tasolla. Tehtäväksi näkyy ymmärretyn pelkästään riistakantojen maksimointi, vaikka vahinkojen kohtuullisuuden kipuraja on ylittynyt monin paikoin.

  Eräitä Riistakeskuksen unohdettuja tehtäviä:

  Metsästyslaki 2 §
  Pyyntiluvan myöntäminen

  Pyyntilupaa myönnettäessä on otettava huomioon, että kyseisen riistaeläinlajin aiheuttamat vahingot pysyvät alueella kohtuullisella tasolla.

  Metsästyslaki 26§:
  ”Liikenne-, maatalous- ja metsävahinkojen huomioon ottamiseksi Suomen riistakeskuksen tulee vuosittain kuulla alueellisia sidosryhmiä”

  Riistakeskukseen kuuluva VS-alueellinen riistaneuvosto on kuutena toimintavuotenaan asettanut hirvitalousalueille hirvitiheystavoitteita, joilla on maa-ja metsätalousministeriön mukaan sanatarkasti:

  ”toistuvasti törmätty laajamittaisiin yhteiskunnan sietokyvyn ylittäviin metsä-ja viljelysvahinkoihin sekä lisääntyneisiin hirvionnettomuuksiin.”

  Riistahallintolaki 2 §
  Suomen riistakeskuksen muut tehtävät
  5) riistaeläinten aiheuttamien vahinkojen ehkäisemisen edistäminen

 • suorittava porras suorittava porras

  Joopa jooo. Mitäs tilalle?

  Rukopiikki

  Se että Metsästäjäin Keskusjärjestö on liitetty mukaan on iso ongelma yleisen edun valvonnan vaatiman puolueettomuuden kannalta.

  suorittava porras suorittava porras

  Parempaan suuntaan on menty ajoista ,jolloin oltiin erillään.Vuosien 1995-2000-ajanjakson tapahtumat ovat tainneet monilta unohtua.

  Rukopiikki

  Meidän asiamme ei ole suunnitella mitä tilalle, mutta se täytyy kyllä selvittää onko homma direktiivin mukainen.

  suorittava porras suorittava porras

  Nykyisellä järjestelmällä on saatu hirvikannan vaihtelut paremmin hallintaan ja sama suunta on valkohäntienkin kohdalla ,kun saavat suunnitelmat valmiiksi. Mitä lisäarvoa joku direktiivien kanssa näpertely toisi tullessaan . Tähän asti on menty ojasta allikkoon sillä suunnalla. Pikkuisen vielä erimielisyyttä kentälle ,niin homma ei ole kenenkään hallinnassa.  Tästä on ihan riittävästi kokemusta yli 40 vuoden ajanjaksolta omalla kohdallanikin.

  Tarkennan vielä ,että oma motiivini metsästää on ollut suurimman osan ajasta hirvieläinten määrän pitäminen kohtuullisella tasolla. Nyt mahdollisuudet siihen ovat oikeasti olemassa. Pari vuosikymmentä sitten ei. Kehitys on tuonut mukanaan paljon uusia mahdollisuuksia. Valitettavasti jotkut nimimerkit vääntävät näitäkin väkisin uhkaksi.

  Kannattaa googlettaa se”riistakeskus” ja lukea huolella koko paketti. Pitäisi lukutaitoisille aueta ,mitä siellä touhutaan .

  Rukopiikki

  Riistakeskuksen näytöt yleisenedunvalvojana on nähty kun viljelijät ei pysty enää heinänsiementäkään kylvämään.

  Planter Planter

  Ollaan ihmetelty Riistakeskuksen toimintaa ja siksi nostin asian esille, mitä se on syönyt sisälleen. Esimerkiksi täältä lounaasta on lähtenyt vuodesta 2012 alkaen valtava kasa kansanedustajien kautta eduskunta-aloitteita, kirjallisia kysymyksiä ym ja  suoria kontakteja valkohäntäpeurakannan kasvun hillitsemiseksi.

  Prosessi toimii niin, että maa-ja metsätalousministeriö välittää kysymyksen riistakeskukseen, joka laatii vastauksen vastaavalle ministerille ja/tai maa-ja metsätalousvaliokunnalle.

  Riistakeskus peesaa vastauksissaan suorittavaa porrasta. Tehdään mitä tahansa muutoksia, niin tilanne muuttuu pahemmaksi. Nyt on hyvin ja vielä paremmin,  kunhan viisi vuotta sitten luvattu valkohäntäpeurakannan hoitossuunnitelma valmistuu muutaman vuoden kuluttua.

  On esitetty kirjallisia kysymyksiä, mitä hallitus aikoo tehdä asian korjaamiseksi, eli saavat itse miettiä ratkaisuja, sekä valmiita lakialoitteita.

  Nytkin niitä on prosessissa…

  Esimerkiksi kirjallinen kysymys keinotekoisten valonlähteiden ja yöammuntaa varten tarkoitettujen tähtäyslaitteiden hyödyntämisestä poikkeusluvilla valkohäntäpeuran kannansäätelyn tehostamiseksi.

  Pinta-alarajoitusten poistaminen

  https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lakialoite/Sivut/LA_5+2020.aspx

  Ehdotukset ja huolet kannan hallinnan parantamiseksi on heitetty roskakoriin kymmenen vuoden ajan. Tulokset alkavat pian näkyä.

  Supikoiran metsästystä on vapautettu kaikin mahdollisin keinoin, jotta kantaa saataisiin alas.  Kaikki eivät ymmärrä, että valkohäntäpeuran kohdalla samat menetelmät johtaisivat kannan kasvuun. Siksi joillain on tullut mieleen, että toimiiko Riistakeskus objektiivisesti, niin kuin pitäisi.

  suorittava porras suorittava porras

  Riistakeskuksella ei ole poliisin valtuuksia. Se voi ainoastaan tehdä suunnitelmat saamiensa tietojen pohjalta ja suositella metästäjiä niitä noudattamaan. Suosituksia on noudatettu vaihtelevalla menestyksellä osin johtuen siitäkin ,että esimerkiksi valkohäntien määrää ei ole tähän mennessä kukaan pystynyt arvaamaan.

  Jos pyyntilupien määrä tulevalle kaudelle on 100 000 ,ei ainakaan yrityksen puutteesta ole kyse. 2000-luvun alkupuoli kaadettiin noin 20 000 yksilöä vuodessa ja kanta vaikutti vakaalta eikä tarkempiin arvioihin katsottu olevan tarvetta. Saman yllätyksen tarjosi hirvikin 1990-luvun lopulla. Kymmenen vuoden talkoolla kanta puolitettiin. Ilman riistaviranomaisten paimennusta homma ei olisi lähtenyt edes alkuun.

  suorittava porras suorittava porras

  Planterille totean ,että  juuri EU direktiivit estävät valon käyttämisen tiettyjen eläinten metsästämiseen. Kun kyseessä on riistaeläin ,ei valoa saa käyttää. Jos ei oltaisi eu:ssa , voitaisiin käyttää tervettä harkintaa.

  Planter Planter

  Riistakeskuksen Laanikarikin taisi jo myöntää ettei EU estä keinovalon käyttöä. Kotimaisella päätöksellä, että vhp on haitallinen vieraslaji valon käyttö on myös sallittua.

  Meille tämä vhp-tilanne ei ole yllätys. Kontaktihenkilöni riistanhoitoyhdistyksessä sanoi jo kymmenen vuotta sitten, että tässä käy huonosti ja kehotti aktivoitumaan ajoissa. Kaikki on kuitenkin kilpistynyt Riistakeskukseen, se on täyttä teflonia.  2017 vielä pyyntiluvat rajoittivat kolmea rhy:stä lukunottamatta metsästystä ja käyrän kulmakertoimesta näkyy tulos. Vai yllätys?

Esillä 10 vastausta, 11 - 20 (kaikkiaan 38)