Keskustelut Metsänhoito Metsänhoitomahdollisuudet Natura-alueella?

Esillä 2 vastausta, 1 - 2 (kaikkiaan 2)
 • Metsänhoitomahdollisuudet Natura-alueella?

  Ystäväni on hankkinut muutaman hehtaarin metsäpalstan jokisuistoalueelta reilut 10 vuotta sitten. Tarkennettuna palsta sijaitsee ravinteikkaassa pienehkössä saaressa, joka liitettiin Natura-alueeseen muutama vuosi kaupanteon jälkeen. Koko saari liitettiin Natura-alueeseen siksi, että kyseisen joen suistoalueella rantaliejussa kasvaa harvinaiseksi käynyt lietetatar.

  Palsta kasvaa valtapituudeltaan 25 – 35 metristä ”julmaa” metsää”, jossa hieman kuusivaltaisen puuston seassa kasvaa mahtavan kokoisia monen tukin mäntyjä. Palstaa ei ole käsittääkseni koskaan hoitohakattu ja puusto kasvaakin aivan liian tiheänä ja vähintään harvennushakkuu olisi välttämätöntä (päätehakkuulupa Natura-alueelle taitaa olla lujassa).

  Kesällä ammattilaisella palstalle teetettiin metsänhoitosuunnitelma ja jo samassa yhteydessä suunniteltiin palstalle harvennushakkuu ensi talveksi. Kuulin nyt, että palstan mahdollisia metsänhoitotöitä varten Ely-keskukselta on ensin hankittava lausunto – siis saadanko hakkuulupaa vai ei ja jos saadaan, millaisilla ehdoilla.

  Onko palstalaisilla kokemusta metsähoitotöistä Natura-alueella? Jos lupa hakkuutyöille saadaan, rajataanko sitä jollain tavalla Naturaan vedoten.

  Mistä löytyisi parhaiten tietoa Natura-alueen metsänhoitomahdollisuuksista?

 • A.Jalkanen A.Jalkanen

  Mahdollisuudet riippuvat siitä mikä on Naturan peruste, metsälaki vai joku muu. Oma palstani on maa-aines- ja rakennuslailla suojeltu eli kallioperä ja kalliokasvillisuus oli peruste. Tällä alueella on jonkin verran neuvoteltu hakkuista ja luvattu käyttää mahdollisimman lieviä maanmuokkausmenetelmiä. Muita rajoituksia ei ole tullut toistaiseksi.

  Timppa

  Sama kokemus kuin A:J:lla.

  Meilläkin kielletty maa-aines ja rakennuslakien mukainen toiminta. Aukkoja voi tehdä. Metsäkeskus laati aikoinaan suunnitelman, jossa todettiin tällaiset mahdollisuudet.

  Jos sitten kysessä joku muu suojeluperuste, niin tilanne on toinen. Kannattaa ensiksi ottaa yhteys Ely-keskukseen tilanteen selvittämiseksi. Ainakin meikäläisen kokemuksen perusteella heidän palvelu on nykyään täysin asiallista.

Esillä 2 vastausta, 1 - 2 (kaikkiaan 2)