Keskustelut Metsänomistus Metsän tulevaisuuden näkymät

Esillä 6 vastausta, 1 - 6 (kaikkiaan 6)
 • Metsän tulevaisuuden näkymät

  Karjalainen 17.1.2013:
  Sivu 3: ”Metsän ja puun moninaisia mahdollisuuksia ei osata edes kuvitella, Metlan ylijohtaja Hannu Raitio sanoo.”

  Sivu 4, Kotimaa: ”Puutuotteita kiihtyvällä vauhdilla
  Metsä: Metsäntutkimuslaitoksen ylijohtaja Hannu Raitio kuvailee puun tulevaisuudennäkymiä huikeiksi.

  Metsäntutkimuslaitoksen keskeisin haaste tulee siitä, että niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa ollaan siirtymässä nopealla aikataululla metsäpohjaiseen biotalouteen. Näin sanoo Metsäntutkimuslaitoksen ylijohtaja Hannu Raitio, jonka mukaan kukaan ei osaa vielä nähdä sitä kaikkea, mitä metsä ja puu tulevaisuudessa ihmiskunnalle ja taloudelle tarjoavat.
  – Se tiedetään, että mahdollisuudet ovat huikeita, mutta mitä kaikkea tulevaisuus tuo tullessaan, on vielä arvoitus.
  – Joka tapauksessa tulevaisuudessa uutta kehitetään entistä tiiviimmässä yhteistyössä asiakkaiden kanssa, Raitio uskoo.

  Puun tulevaisuuden mahdollisuudet liittyvät yhtä lailla energiaan kuin uusiin tuotteisiin ja palveluihin.

  – Metlan, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen sekä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen yhdistäminen laajentaa osaamispohjaa, ja se antaa uusia mahdollisuuksia edetä nopeammin metsän ja puun hyödyntämisessä, Raitio uskoo.

  Uusi luonnonvarakeskus, jonka osaksi Metlakin sulautuu, tulee Raition mukaan olemaan…”

  – Onkohan viisasta jo tässä vaiheessa tehdä ratkaisuja oman metsän ”huikeiden” tulevaisuuden näkymien pohjalta?
  Metsän mahdolliset uudet tuotteet ja palvelut kun eivät tässä vaiheessa paljon ispiroi. (poistettu ”Metsäpohjainen biotalous tai”)

  Mielestäni myös metsäntutkimuksen olisi ollut viisasta pysytellä enemmän perinteisessä metsien hoidon ja käytön tutkimuksessa.

 • Metsäkupsa Metsäkupsa

  Visioita vuosien varrella tulevaisuuden mahdollisuuksista ollut runsaasti,mutta hyvin vähän toteutunut.Mehänpojan kanssa samaa mieltä pitäytymisessä perinteisessä metsänhoidosta ja tutkimuksesta etiäpäin,uutta innovaatiota etsien.

  6tukki

  Olemme aika monelta taholta saaneet viestejä, ettei perinteisillä jalosteilla sahatavara, sellu, paperi jne. olisi maailman markkinoiden tasolla enää kasvuedellytyksiä johtuen kysynnän tasaantumisesta. Siksi erityisesti tutkimustoimintaa on jo viimeistään nyt voimallisesti suunnattava kohti uusia jalosteinnovaatioita. Tutkimuksen pitäminen pelkästään perinteisessä metsän hoidon ja käytön tutkimuksessa vain jarruttaa noiden uusien innovaatioiden aikaansaannoksia.

  Kirjoitinkin joskus aiemmin palstalle, että tutkimustoiminnassa jokin taho voisi lähteä hieman helpommasta päästä eli tutkia asioita ja aineita, joiden käyttötarkoituksen kansa on tuntenut jo satojen vuosien ajan. Tarkoitin tervan monipuolisia käyttömahdollisuuksia ja pihkan parantavia, antibioottisia ominaisuuksia. Tiedämme jo myös mäntyöljyn hyvät puunsuojausominaisuudet (joita ei vielä hyödynnetä).
  Vaikka tuota öljyä näyttää vielä riittävän lähes tämän vuosisadan ajan, odotan kovasti biodiesel-laitosta myös tänne Pohjois-Suomeenkin. Tällaisten uusien jalostekehitelmien varaan meidän on laskettava metsiemme paranevan tuoton tulevaisuus. Pitäytymällä pelkästään perinteisessä metsäteollisuudessa, poljemme vain paikallaan tai pahimillaan jopa taannumme.

  Mäntymaita

  6tukki otti esille mäntyöljyn.

  Mäntyöljyä kyllä jo käytetään kyllästysaineena. Kajaanissa on tuotantolaitos, jossa kyllästetään puuta mäntyöljyllä.

  Erikoista tuossa menetelmässä on, että prosessissa voi kyllästää myös tuoretta puuta ja metsänomistajien kannalta on mielenkiintoista, että prosessissa menee myös pienpuu. Itseasiassa suurin osa tällä hetkellä kyllästettävästä materiaalista on pieniläpimittaista mäntyä ja osin kuusta.

  Siinä mielessä hienoa, että tämä keskustelu lähti liikkeelle metsäpolitiikan osastolla. Voisin jossakin vaiheessa valottaa lisää mahdollisuuksia pienpuun käytölle sekä tietenkin kertoa myös haasteista, joita uudenlaisella puunjalostuksella on.

  Yksi ydinkysymys pienpuun käytön lisäämisessä on, että tehdäänkö yhteistyötä metsänomistajien ehdoilla vaiko puunjalostajien ehdoilla. Kumpaako ryhmää kiinnostaa enemmän puunjalostuken säilyminen Suomessa? Kumpiko ryhmä olisi halukas panostamaan puunjalostuksen lisäämiseen Suomessa?

  Mikä taho olisi halukas panostamaan pienpuun käytön lisäämiseen?

  Korpituvan Taneli Korpituvan Taneli

  Mehänpoika:
  ”Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen yhdistäminen laajentaa osaamispohjaa, ja se antaa uusia mahdollisuuksia edetä nopeammin metsän ja puun hyödyntämisessä, Raitio uskoo.”

  Onkohan tuossa yhdistämisessä muitakin yhtymäkohtia kuin hirvi?

  Kumpaankohan suuntaan Yhdistäminen sitten vaikuttaisi.
  Jokohan sitten metlaltakin tulisi oikein kunnon nootti, että metsät eivät mokomaa elukkaa kestä nykyisiä määriä.
  Vai pystyvätkö RKTL:n miehet kaappaamaan koko tutkimuksen ja hirvi todetaan metsän kasvulle välttämättömäksi.

  Terveisin: Korpituvan Taneli

  Pähkäilijä

  Puusta tehtävävien biopolttoaineiden perään haaveilu on tällä hetkellä turhaa kun nykymenollakaan ei metsämme riittäsi korvaamaan edes kivihiilen, maakaasun ja lämmitysöljyn käyttöä maassamme. Edellämainitut tuotteet on kuitenkin paljon helpompi korvata pienemmän jalostusasteen puutuotteilla (hake, murske,klapi [turvetta unohtamatta]).

  Jotenkin ei mahdu pienen ihmisen jakeluun miksi puusta jalostaa biodieseliä ja samaan aikaan tuoda naapuritontille kivihiiltä polttoon…

  Mutta tuotekehittelyyn on perinteiset puuteollisuuden yritykset käyttäneet prosentin verran silloin kun Nokia käytti 10%… Hyvä jos nyt panostavat enemmän.

  mehänpoika

  Korpituvan Tanelille:
  Ilmeisesti luonnonvarakeskuksesta käsin olisi helpompaa saada yleisesti hyväksytyksi teoria mahdollisista metsän uusista tuotteista ja palveluista ”huikeina” mahdollisuuksina.

  Ehkä tutkimusten rahoittaja, MMM, ajattelee näin. Onhan metlan Raition nyt uutisoimia tutkimusaiheita pohjustettu jo vuosia muuallakin kuin omassa laitoksessa. Sitra, TEM, YM ja PTT ainakin ovat olleet asialla hyvin aktiivisesti.

  Kaikki tämä perustuu metsänomistajille suunnattuun kyselytutkimukseen, jonka mukaan metsänomistajien arvot ja tavoitteet omien metsiensä käytössä olisivat kovasti mukamas muuttuneet. Puuntuotanto on menettänyt suosiotaan…

Esillä 6 vastausta, 1 - 6 (kaikkiaan 6)