Keskustelut Puukauppa Metsän hakkuusopimuksen ehdot

Esillä 10 vastausta, 31 - 40 (kaikkiaan 57)
 • Metsän hakkuusopimuksen ehdot

  On ylispuun korjuuta ja siemenpuiden poistoa ja talvikorjuu varmistaa, että pieniä taimia suojaa lumi.

  Myhistyksen Huttunen: ”Tavallisesti korjuuaika on kaksi vuotta, mutta epävarmojen talvien yleistyessä kolmen vuoden korjuuta tarjotaan. Karsastaisin niitä..” ”Lähtökohtana on, että yhtiöllä on oikeus hakata,mutta velvollisuus maksaa puut.(!!) Myyjä on vahvoilla jos korjuuaika on menossa umpeen. Vastikkeetta ei pidä korjuuaikaa jatkaa”.

  Toisaalla samassa lehdessä: ”… Harvennukset päätetään tehdä kuivan kesäkelin aikaan. Juuristoa suojaavasta roudasta ja lumipeitteestä ei nimittäin nykyään ole talvella takeita..”

  Ihmiset istuvat näissä asioissa eripuolilla pöytää sopimassa, mutta miksi asioista on juonittu noin epäloogisia?

 • Rane

  No mikä firma on vailla 4 vuoden korjuuaikaa?

  mehtäukko

  AJ ,eihän se nyt noin mene,- tämä oli tässä. Klusterihan maksaa ne kalikat pystyyn, jos on oikein v- mäinen mo. Ja tämä myhistyksen Huttunenkin yllyttää…”Vastikkeetta ei pidä korjuu-aikaa jatkaa..” !!

  Ei tässä Rane kukaan ole vääntänyt 4:stä tai mistään vuodesta. Järjen käytön vähyydestä.

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  Missä kohtaa hakkuusopimusta se lukee että kalikat pitää maksaa? Myönnän että olen vähän pihalla nykyään kun hakkuita on vähän ja harvoin.

  mehtäukko

  Kaivele esiin Makasiisi 6/2020 s.20. Siinä sanoo myhistys Pohjois-Savon m y y n t i j  o h t a j a Juha Huttunen:” Lähtökohta on, että yhtiöllä on oikeus hakata, mutta velvollisuus maksaa puut. Myyjä on vahvoilla,jos korjuuaika menee umpeen.Vastikkeetta ei pidä korjuuaikaa jatkaa…”

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  Ok. Jokin vastike ehkä, mutta vastike ei ole välttämättä puiden koko hinta vaan se voisi olla esimerkiksi viivästyskorko tai jokin muu sovittava määrä. Toisaalta myyjä haluaa ehkä tehdä kauppaa myöhemminkin saman ostajan kanssa; tätä tavoitetta ei edistä riitely.

  mehtäukko

  ”…velvollisuus maksaa puut..” ei kyllä ole mikään vastikeella kuitattava.

  Riitely joo. Kun myhistyksen ukko neuvvoo neuvvojana tekemään ja toimimaan noin, voidaan kysyä niin päin kuka haluaa rakentaa tai hajottaa? Tuo aloituksen teksti kannattaisi ajatuksella kerrata, mistä olikaan kysymys…

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  Metsänhakkuusopimus (kursivoinnit minun)

  ”4. Hakkuun ja puiden kuljetuksen viivästyminen. Mikäli hakkuuta ei poikkeuksellisen vaikeiden keliolosuhteiden tai muun ylivoimaisen esteen johdosta voida suorittaa sovitussa ajassa, ostajan tulee ilmoittaa asiasta viipymättä myyjälle. Mikäli ostaja osoittaa edellä mainitun ylivoimaisen esteen olemassaolon, jatkuu tämän hakkuusopimuksen voimassaolo yhdellä vuodella. Ostaja on kuitenkin velvollinen maksamaan kauppahintaerät alkuperäisen sopimuksen mukaisesti.

  Tehdasmittausta käytettäessä myyjä on oikeutettu välitilitykseen kuukausittain mitattujen puumäärien perusteella kaupan päättymistä vastaavin maksuehdoin, mikäli puuerät kuljetetaan ja mitataan useassa erässä.

  Mikäli hakkuualueella olevaa kaadettua puutavaraa ei poikkeuksellisista keliolosuhteista tai muusta ylivoimaisesta esteestä johtuen voida kohtuullisin kustannuksin kuljettaa pois sovittuna aikana, saadaan puutavaraa kuljettaa pois määräajan jälkeenkin, kuitenkin viimeistään sopimusajan päättymistä seuraavan toukokuun loppuun mennessä.

  5. Korjaamatta jääneet puut. Ostajan on maksettava sovittu kauppahinta myös metsään jääneistä, tämän sopimuksen piiriin kuuluvista mitta- ja laatuvaatimukset täyttävistä puista. Kauppahinta on maksettava myös, mikäli ostaja ilman hyväksyttävää syytä jättää hakkuun kokonaan tai osittain suorittamatta, eikä sopimuksesta poikkeamisesta muuta sovita.

  Jos hakkuusopimukseen kuuluvia puita on viranomaisen määräyksestä jätettävä hakkaamatta, ostaja vapautuu niiden maksamisesta.”

  No niin. Sitten tulkintaa. Ovatko ylivoimaisen vaikeat keliolosuhteet tuollainen hyväksyttävä syy, jonka perusteella voi jättää puut hakkaamatta ja kauppahinnan maksamatta jos aika loppuu kokonaan kesken, niin että ei riitä edes sopimustekstissä mainittu vuoden lisäaika plus kuljetusmahdollisuus vielä seuraavan vuoden toukokuun loppuun.

  Jos nyt sitten myyjä olisi asettanut tiukat ehdot korjuukeleille tai kaukokuljetusolosuhteille ja tällaisia olosuhteita ei sopimusajalle osu lainkaan, olisiko hakkaamatta jättäminen hyväksyttävää?

  Rane

  ”tai mistään vuodesta.”

  Hyvä,kyllä kolmessa vuodessa sen verran ilmoja pitää että puut saa korjattua jos yleensä on tarvetta.Ja mehtäukko tietää hyvin että nimenomaan yhtiöt kirjoittavat puukauppasopimusten ehdot ja heillä on niistä parempi kokemus kuin keskimäärin metsänomistajalla.Mehtäukon on turha valvoa öitään huolehtien siitä miten yhtiöt voisivat luistella tekemistään sopimuksista.

  mehtäukko

  Myhistyksen rooli tässä on tapetilla ,pysy nyt kerrankin aloituksen aiheessa.

  mehtäukko

  AJ. Sivun 2, 16:45 Upm:n ”selvyyden vuoksi…” lopettaa tietysti nuo myhistyksen julmistelut.

  On kaksi naamaista edun ajamista moinen aikamääreillä vahtailu. En aja mitään klusterin piikkiin, mutta oikeustaju ei ymmärrä kyllä myhistyksenkään kompurointia.

   

Esillä 10 vastausta, 31 - 40 (kaikkiaan 57)