Keskustelut Metsänomistus Maantien varren ainespuun hakkaaminen

Esillä 9 vastausta, 1 - 9 (kaikkiaan 9)
 • Maantien varren ainespuun hakkaaminen

  Tienvieressä (yleinen) noin kolmen metrin päässä reunasta on jäänyt puuta, jonka voisi tehdä itselle. Saako tiealueelta kaataa ainespuuta? Tarvitaanko lupa ELY-keskukselta? Onko tiealueeseen vain maapohja lunastettu, mutta ei siinä kasvavia puita?

  Kenelle tiealueen puut kuuluvat?

 • arto arto

  Kannataa kysyä elyltä. Raivsin sähkölijaa tienvarteen silloin ne puut kului ely keskukselle. Samoin jos tienvressa hakkuita. Jättävät hakkamatta kyseisen kaistan

  Pihkakintas

  Eikä kannata. Jos ne on ollut talon puita ennenkin, on ne nytkin. Kaiken maailman elyjä tulee ja menee, mutta talonpoika pysyy. Mitä enemmän tommosilta kysyy, hakee tai niille ilmoittaa, sitä enemmän ne keksii uusia ”sääntöjä”. Eivätkä sitten noudata itsekään omia sopimuksiaan, Suomen laista puhumattakaan.

   

  oksapuu

  Aikojen kuluessa tiet on leventyneet, ”tievaltio” sitten nykyisin teettää tietoimituksia ja lunastaa tienalle jääneitä maita itselleen. Korvaussumma on luonnollisesti naurettava…

  Peltoviljelyssä viljelyä voi kuitenkin harjoittaa kuten ennenkin, itse olen noita penkkoja raivannut ja hakannut sen kummemmin kyselemättä…

  Eivät ainakaan vielä ole kehdanneet korvausvaatimusta esittää…

  Visakallo Visakallo

  Tienvarsien lunastuksissa maapohja siirtyy tiealueeksi, mutta puut jäävät edelleen alkuperäiselle maanomistajalle, eli ne voi kasvattaa ja korjata sitten pois. Uusia puita ei toki kannata enää lunastetulle alueelle istuttaa.

  Metsäkupsa Metsäkupsa

  Elyn puita,mutta ainakin täällä ovat hyvillään,jos hakkaa tiealueelta pois haittointa.Äskettäin lunastetuilta alemman tieverkon tiealueila ,joilla kasvoi kuitu/ tukkipuuta  lunastetaessasa, toivoivat maanomistajan  hakkuun yhteydessä poistavan puut .Itse aikoinaan kysyin asiaa ja niillä puheilla olen vuosien saatossa hakannut omien maiden kohdalta puut ominani.

  Kalle Kehveli

  Maanomistajan puita, voit huoletta kaataa ja ottaa pois ne.

  Visakallo Visakallo

  Näin se menee, koska lunastustoimitus koskee vain maapohjaa, ei puita. Näin se ainakin täälläpäin lunastustekstissä sanotaan.

  Planter Planter

  Kuten annetuista vastauksista näkyy, niin asia ei ole ihan selvä.

  ELY-keskuksella on oikeus ja velvollisuus raivata pois tienvarren puusto, jos se haittaa liikenneturvallisuutta tai tienpitoa. Yleensä siitä on kuitenkin ELY:lle vain kustannuksia ja lienevät tyytyväisiä, kun joku tekee sen heidän puolestaan.

  Se miten pitkälle tiestä ELY:n oikeudet yltävät ei ole sekään kovin selvää. Ikivanhassa laissa yleisistä teistä pykälän 40 paikkeilla on jotenkin haarukoitu asiaa. Itse vetäisin sahan käytiin ja kaataisin pois.

  https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/metsa/elykeskuksen-outo-savotta-tiealueella-kasvatetaan-puita-jotta-rahat-riitt%C3%A4v%C3%A4t-puuston-raivaukseen-1.154388

  https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1954/19540243

  Korpituvan Taneli Korpituvan Taneli

  Asiaa sivuten.

  Täällä tekevät kolminumeroisen maantien peruskorjausta. Tiealue levenee ja osin muutenkin muuttuu oikaisuissa. Maantietoimituskokouksessa otettiin tiealue haltuun. Sanottiin että maanomistaja voi korjata puut pois, jos haluaa. Sitten kun työ alkoi, otettiin hommaan metsäkoneurakoitsija, joka kaatoi puuston, ellei isäntä ollut kaatanut. Puut myytiin yhteismyyntinä ja maanomistaja sai hankintapuun hinnan puistaan. Koneurakoinnin kulut ja kaupantekokulut maksoi valtio. En tosin tiedä oliko kulujen välittömänä maksaja tien kokonaisurakoitsija, niinkuin joku sanoi sen olevan. Jos niin oli, niin sitten se oli laskettu mukaan hänen urakkahintaansa.

  Terveisin Korpituvan Taneli

Esillä 9 vastausta, 1 - 9 (kaikkiaan 9)