Keskustelut Metsänhoito Luonnonläheisempi metsänhoito

Esillä 10 vastausta, 1 - 10 (kaikkiaan 21)
 • Luonnonläheisempi metsänhoito

  Merkitty: 

  https://efi.int/sites/default/files/files/publication-bank/2022/EFI_fstp_12_2022.pdf

  7 periaatetta

  1. Säästöpuut, tärkeät elinympäristöt ja lahopuu

  2. Kotoperäiset puulajit ja sopeutuneet ulkomaiset puulajit

  3. Luontainen uudistaminen

  4. Osittaishakkuut ja metsän rakenteen vaihtelu

  5. Sekametsät ja geneettinen vaihtelu

  6. Voimakkaiden hoitotoimien välttäminen

  7. Maisematason vaihtelun ja ekosysteemin toiminnan edistäminen

  *

  The 7 principles of Closer-to-Nature Forest Management are:

  1. Retention of habitat trees, special habitats, and dead wood
  2. Promoting native tree species as well as site adapted non-native species
  3. Promoting natural tree regeneration
  4. Partial harvests and promotion of stand structural heterogeneity
  5. Promoting tree species mixtures and genetic diversity
  6. Avoidance of intensive management operations
  7. Supporting landscape heterogeneity and functioning
 • A.Jalkanen A.Jalkanen

  Tein uuden ketjun koska tämä aihe liittyy moneen: metsänhoitosuosituksiin, EU-metsäpolitiikkaan, monimuotoisuuteen ja jatkuvapeitteiseen kasvatukseen. Itse olisin tehnyt erilaisen jaottelun mutta itse asia on aika kattavasti esitetty. Noita periaatteita noudattamalla maailma pelastuu pieneltä osin?

  Luontaisen uudistamisen edistäminen ei tarkoita metsänviljelystä luopumista vaan ennemminkin kannattaa harkita sekastrategiaa, jossa varsinkin tuottoisilla kasvupaikoilla osa taimista tulee jalostetusta ja osa taimista luontaisesta taimiaineksesta.

  Mitä tarkoittaa voimaperäisistä hoitotoimista luopuminen? Yksi aika selkeä tapaus on auraus maanmuokkausmenetelmänä. Toinen voisi olla laajat avohakkuualueet, mutta laajan määrittely on kiistanalainen asia kun se tarkoittaa eri ihmisille eri asioita. Kolmas voisi olla kunnostusojitus: sitä tehtäisiin vain jos jatkuvapeitteinen malli ei onnistu.

  Rane

  Mihinkäs ne hiilinielut jäi?

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  Tässä keskitytään monimuotoisuuden edistämiseen, mutta olet Rane oikeassa että ei metsien kasvuakaan saa liikaa tainnuttaa tai kaltoin käy. Jos noita 7 periaatetta sovelletaan järkevästi, kasvu ei kovin paljon alene. Enemmän sitä varmaan alentaa suojelualueiden laajentaminen eli metsätalouden käytöstä poistuva pinta-ala joka tulee kohdistumaan Etelä-Suomen tuottoisimpiin metsämaihin.

  Rane

  ”kasvu ei kovin paljon alene”

  Niinpä.Olisiko liian paljon vaadittu että nämä EU:n idea/direktiivipajat päättäisivät mikä on se ongelma mihin haetaan ratkaisua?Tähän asti EU on kaikessa toitottanut ilmastonmuutoksen ratkaisemista ja tässä se sysätään sivuun?

  Rane

  ”Mitä tarkoittaa voimaperäisistä hoitotoimista luopuminen?”

  Maaperän muokkaamisesta luopuminen?Vaikutus?

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  Ei EU ole keskittynyt vain ilmastonmuutokseen: on olemassa myös biodiversiteettitrategia ja EU:n metsästrategia. Taksonomian monimuotoisuuskriteereissä on ilmeisesti ehdotettu että maanmuokkauksessa saisi paljastua vain max 10 % pinta-alasta. Tämä voisi vaikeuttaa äestystä mutta tuo taksonomia on periaatteessa vapaaehtoinen joten ei huolestuta siitä vielä.

  Puuki

  Taksonomia ei haittaa ainakaan toistaiseksi, kun tekee metsälle ja sen kasvun turvaamiselle tarpeelliset kiireellisimmät hoitotoimet ”etukenossa”.  Luonnonmukaisesti tottakai, se on nykyaikasta ja hyvä niin.  Äestyksen voi vaihtaa laikutukseen mikä on yhtä tehokas maankäsittelymuoto sopivilla kasvupaikoilla taimien kasvun kannalta  mutta kalliimpi toteuttaa.  Hintojen kohoamiseen voinee hakea korvausta jostain EU:n hiilipörssikassasta kuten muihinkin luonnonmukaisuuden lisäämisen lisäkuluihin – sehän olisi vähintään kohtuullista vastaantuloa , kun hoidetaan muidenkin päästötasetta kuntoon urakalla.

  p.s. kaivinkoneen kuokkaan voi asentaa siemenkylvölaitteen tarvittaessa.

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  Äestyksen yhteydessä on tehty paljon konekylvöä joten siitä ei ihan heti kannata luopua ellei ole pakko.

  Metsäkupsa Metsäkupsa

  Noudatan jatkossakin omanlaistani tehokasta metsänhoitoa, niin kauan kuin kykenen ,sitten jos sakkotuomioita tai linnaa tarjoavat on harkittava metsänomistamista uudestaan. Alun seisemän kohdan lista ei ole minun metsänhoitoon sopiva, uuden ajan viherhömppää paremminkin.

  mehtäukko

  Metsäkupsan linjoilla. Teen enimmillään itsellisesti  ilman ulkopuolisten keikaroimilla säännöillä. Voipa joskus lakiraja vinkua tiukalla…

Esillä 10 vastausta, 1 - 10 (kaikkiaan 21)