Keskustelut Metsänhoito ”Lisää tiheyttä – — pitempi kierto-aika”

Esillä 10 vastausta, 21 - 30 (kaikkiaan 72)
 • ”Lisää tiheyttä – — pitempi kierto-aika”

  Merkitty: 

  Uutiset -osiossa on tuollainen ”keksintö” hiilensidonnan tehostamiseen,  jolle maksajakin on heti tiedossa. Oikein isoilla pinta-aloilla voisi kierron suhteen jotenkin pelata,vaikka takkiin tulee sittenkin.

 • mehtäukko

  ” Metsässä tehdään töitä tuleville sukupolville…” pitää paikkansa, mutta kohtuuttomuuksien esittely edes leikillään edustaa jo sosialisoinnin kannibalismia.

  puutuomas

  Paremminkin: Ajoissa tehdyt alaharvennukset–pitempi kiertoaika, mutta tuloksena markkinoille ylijäreää puuta. Sitä ylijäreän puun jalostamista pitäisi eu.n tukea niin paljon että markkinat kannustaisivat mo.a kasvattamaan puitansa pitempään ja sitäkautta paksummiksi hiilisäiliöiksi, jos kerran sitä haluavat. Valtio metsineen voisi kyllä näyttää kansalaisilleen mallia tästä tyylistä, sillähän olisi jo markkinoita ohjaava vaikutus sinänsä.

  mehänpoika

  Jatkuvalle kasvatukselle on myös professoritasoisia tukijoita. Siinä kiertoaika on teoriassa ikuinen. Yleensä jk-metsissä puuston tiheys on alhaisempi kuin alaharvennetuissa.

  Siinä on aika iso ristiriita hiilensidontaa ajatellen. Tosin taimikkovaihe jää osittain pois, mutta tuhoaltis kuusi saa lisäämään alaa. Hirvi kun syö muut varjoon syntyneet taimet.

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  Professori Pukkala väittää jossain kirjoituksessaan, että optimaalinen puuston pohjapinta-ala eli vaihteluväli jossa liikutaan on molemmissa metsänkasvatusmalleissa samaa luokkaa.

  Visakallo Visakallo

  Pukkalan väittämä on yksi esimerkki teorian ja käytännön eroavaisuudesta. On suuri ero elää puhumalla metsätaloudesta kuin elää metsätaloudesta, koska niissä raha tulee aivan eri osoitteista.

  mehtäukko

  ”…optimaalinen puuston pohjapinta-ala eli vaihteluväli jossa liikutaan on molemmissa metsänkasvatusmalleissa samaa luokkaa..”

  Kuinka tuo on ymmärrettävissä? Uudistuksen taimivaiheessa jk:n muutama yli-ikäinen tatti verrattuna jaksollisen pari tuhatta+ luonnon taimet !

  Vaihe ennen uudistusta, jossa jk:ssa ppa 10:n jätehatelikkoa verrataan 300-500 motin jaksollisen tukkimetsään !

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  Tarkoittaa että puuston kasvu on siinä ppa:n keskivälillä suurimmillaan. Pienissä luvuissa ollaan taimikossa ja oikein suurissa luvuissa joko vanhassa tai ylitiheässä metsässä.

  Puuki

  Metsän ylitiheys johtaa puuston itseharvenemiseen.  Esim. 80 vuotiaassa harventamattomassa tuoreen kankaan kuusikossa (Keskinen-Suomi) on puustosta jo 1/3-osa lahonnut tai kuivunut pystyyn.   Olisiko sittenkin parempi kasvattaa metsät suunnilleen norm. harvennusmallien mukaan,  ja ottaa talteen käyttöpuut korvaamaan  muovituotteita pakkausteollisuudessa  jalostamalla puuta mm. kartongiksi. (ohjeita soveltaen mm. kasvupaikan puunkasvukyvyn mukaan).

  Arvokasvu% on metsässä suurimmillaan, kun taimet kasvaa kuitupuukokoon.    Vain prosentteihin (tai vain NNA:n maksimointiin) katsomalla ei kuitenkaan päästä esim. ha-tuloksen kannalta ”max. tasolle” , jos siihen joku vielä  nykyään –  syystä tai toisesta –  haluaa metsänkasvatuksessa pyrkiä.

  Pukkalan malli  lienee nykyään pääpiirteissään ;  ”kaikille jotain ,( avohakkuu tarvittaessa korjaa virheet ) ”  sopii nykyelämän menoon metsissä melko hyvin.  Lisää hiilinieluja/-varastoja saadaan yleensä  viiveellä , kun päästään kokeilujen jälkeen metsän uudistamiseen asti. (Vaikka yleistää ei ehkä kuitenkaan kannata ihan  joka tapaukseen. Pääsääntösesti mennee noin kuitenkin).

  mehtäukko

  Vaihteluväli  ppa:ssa on mitä nyt ymmärtää…

  Sahat ja sorvit on viritetty tietyn paksuisille maksimipuille. No, sellupino kyllä turpoaa.

  Puuki

  Metsät  väljemmiksi ajoissa – säästyy parhaiten ötökkätuhoilta.     MLU : ” 7-9 m :t kuusen taimikot tiheyteen 1200-1400 kpl/ha – 1 harvennus – päätehakkuu lopuksi.”

  Ylitiheys ei lisää välttämättä kiertoaikaa vaan käy päin vastoin.

  Ei ole kummonen etu ensin kasvattaa kalliita taimia 2000 kpl/ha ja sitten hakata niistä 1/2-osa pois n. 30 v:n päästä 1 – 1,3 €:n kantohintaan kpl.      Miksi ei suosituksissa ole mo:lle ”nopeaa tukkipuun-  kasvatusmallia” ?

  Kun alkup. artikkelin mukaan (Hynynen)  30 v:n kiertoajan (70 –> 100v.) jatkaminen ei muuta keskimääräistä vuoden kasvua/ha , niin tarkoittanee sitä, että kasvu vähenee 70 – 100  vuosivälillä mutta keskikasvu/kiertoaika ei koska taimikot kasvaa suht. hitaasti ennen ka:n parasta vuosikasvuaikaa.    Laskennallisesti toki tuotto heikkenee  .    Ja niinhän se tekee ihan käytännössäkin.

Esillä 10 vastausta, 21 - 30 (kaikkiaan 72)