Keskustelut Metsänhoito Kirjanpainaja tappaa kuusikon nopeasti

Esillä 10 vastausta, 11 - 20 (kaikkiaan 95)
 • Kirjanpainaja tappaa kuusikon nopeasti

  Merkitty: 

  Viimein maaseudun tulevaisuudessa (11.07.2022) asiaakin: ”Kirjanpainajat ovat tuholaisina nousseet HIRVEN rinnalle”, toteaa metsätuhovalmiuspäällikkö Yrjö Niskanen metsäkeskuksesta.

  ”…Kirjanpainajien isku voi tuhota kokonaisia kuusikoita muutamassa viikossa.

  Männyllä vastaavaa tuholaista ei Suomessa ole…”

  VMI 20 kertoo hirvieläintuhoja olleen eteläsuomessa viisisataaviisikymmentäkaksituhattaneljäsataa (552400) hehtaaria ja pohjoissuomessa neljäsataakuusikymmentäneljätuhattaneljäsataa (464400) hehtaaria.

  Metsätieteen aikakauskirja (2/2007): ”…Suurin osa hirven aiheuttamista taimituhoista syntyy talvilaidunalueilla…  …Kovien pakkasten ja syvän lumen aikaan hirvi suosii ravintonaan mäntyä, koska männynversot sulavat hyvin ja niiden ravintopitoisuus on suuri tilavuuspainoon nähden…  …Vuonna 2005 istutuspinta-alasta uudistettiin 66% kuuselle, 30% männylle ja vain 3% rauduskoivulle. Koivun viljely on käytännössä lamaantunut Etelä-Suomessa hirven vuoksi…  …Nyt ollaan kuitenkin tilanteessa, jossa korkea hirvikanta ohjaa metsänuudistamisessa puulajivalintoja yksipuolisesti kuusen hyväksi. Hirvikannan säätelyjärjestelmän pitäisi ohjata hirvikannan kokoa, ei metsätalouden uudistamispäätöksiä ja pitkällä tähtäyksellä metsätalouden kannattavuutta tai ilmastonmuutokseen sopeutumista…  …Valtiontalouden tarkastusviraston raportin mukaan säätelyjärjestelmän ongelmat johtuvat maa- ja metsätalousministeriön tulosohjauksen väljyydestä, joustamattomasta lupajärjestelmästä…

  Noin viisitoista (15) vuotta sitten. Nyt alkaa olla viimeiset hetket poistaa sorkkaeläimet puuntuotantoalueelta (kaksikymmentämiljoonaa hehtaaria). Puuntuottajille vapaa tuholaistenpoisto-oikeus.

 • Optimus Prime

  Hirvillä on välillisesti yhteys myös kirjanpainajaongelmaan.
  Kuusettuminen on kiistatta ongelma kuivilla maapohjilla, hirvikannan ohjatessa liikaa puulajivalintaa.

  Ote aamulehdestä: Pirkanmaalle myönnettyjen hirvilupien määrä putosi viime vuodesta :

  ”Ainakaan tätä alemmaksi kannan ei pitäisi METSÄSTÄJIEN mielestä mennä. Metsästettävää on sopivasti, ei tarvitse tyhjiä metsiä haravoida.”

  Metsästäjät haluavat ylläpitää hirvieläinkantaa, jotta saalista piisaa ja metsästys sujuu – ilman jalkatyötä. Päätökset kannasta tekevät metsästäjät, eivät metsänomistajat.
  Voi siis kysyä, tekevätkö metsästäjät myös puulajivalinnan puolestasi ?

  https://www.aamulehti.fi/pirkanmaa/art-2000008950555.html

   

  mehänpoika

  Jo useita vuosikymmeniä jatkunut metsiemme kuusettuminen on heikentänyt myös hirvien ruokamaita. Kuusikoiden varjossa ei kasva enemmälti heinää eikä hirville muutakaan ruokaa, esim. mustikan kasvustoa tai haavanvesaa. Siksi uudistusaloilla eivät luontaiset koivun- tai männyntaimet ole monestikaan säästyneet hirviltä. Tämä jo tapahtunut kehitys olisi pitänyt ottaa huomioon hirvien ohjetiheyttä selkeästi pienentämällä. Näin ei ole kuitenkaan tapahtunut.

  Nyt ollaan tilanteessa, että Antonin esittämä vaatimus sorkkaeläinten poistamiseksi puuntuotantoalueelta on metsien kuusettumisen sekä seurannaistuhojen, monimuotoisuuden heikkenemisen ja ilmastomuutokseen sopeutumisen vuoksi enemmän kuin perusteltua.

  Omatunto

  ”Päätökset kannasta tekevät metsästäjät, eivät metsänomistajat.”

  Vai olikohan kuitenkin niin, että suurin osa metsästäjistä on myös metsänomistajia? Mitenhän se nyt oli…

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  Hirvikannan säätelyjärjestelmässä voisi korjata alueellisen riistaneuvoston toimintaa: metsästäjien pitäisi tehdä esitys alueellisesta hirvikannan tavoitteesta ja sidosryhmien pitäisi voida hyväksyä esitys tai muuttaa sitä.

  Per Ä Reikäs

  Kirjanpainjista/stoorinpainjista minkään tiedä kyllä yhtään mitääm

  Sen sijaan, joskopa vaikka jonkin hirsirakenne firman mökki työlaamaalla parru kerran hallitttomasti heilailisi osuen johonkin, niin tulisiko siitäkin  uhrista latta naama Lahrov mikä lie  CP

  Anton Chigurh Anton Chigurh

  Metsänomistajia on 640000 (kuusisataaneljäkymmentätuhatta), hirvenmetsästyksenharrastajia 100000 (satatuhatta). Vaikka kaikki hirvenmetsästyksenharrastajat olisivat myös metsänomistajia, niin olisivat sittenkin pieni vähemmistö (15,6 prosenttia, todellinen osuus on luokkaa 8 prosenttia metsänomistajista). Minä metsänomistajana hävittäisin kaikki hirvet, mutta persaukiset maattomat mafiosot enemmistönsä turvin estävät sen.

  Tässä ei tarvita mitään sidosryhmiä, valta kuuluu metsänomistajalle. Tuo rosvojoukko (hirvenmetsästyksenharrastajat) on lahjattomuuden tiivistymän (suomalaiset lainlaatijat) erityisessä suojeluksessa.

  Per Ä Reikäs

  Minä myös lopullisen ratkaisun, eli hirvien poiston suomesta suorittaisin.

  (Haitallinen tulokas laji Venäjältä)

  Sen sijaan minun  maiden&kotipihan lemmikki jäniksiä, kettuja, oravia saa muut metsästää, suojeluksessani ovat.

  Apli
  urbo urbo

  Eikö perä reikästä ole otettu paikalliseen metsästysseuraan kun kivi tuntuu hiertävän kengässä ja kieltoja antelee…

  Tuskin parin sadan neliön tontilla merkitystä olekaan

  Per Ä Reikäs

  Urbo jo nimestään tunnetaan tästä!

  Herra Pärre omistaa lukuisia hehtaareita, monissa kunnissa, kyllä varaa on suojella.

  Mun mailla EI Urbot asein kuljeskele.

Esillä 10 vastausta, 11 - 20 (kaikkiaan 95)