Keskustelut Metsänhoito Kiista hirvivahingoista

Esillä 10 vastausta, 1 - 10 (kaikkiaan 82)
 • Kiista hirvivahingoista

  Merkitty: 

  Keskustelupalstalla on käyty vuosikaudet mielipiteiden vaihtoa, välillä jopa tulikivenkatkuista kiistaa siitä ovatko hirvieläinvahingot vähentyneet vai lisääntyneet.

  Erilaiset näkemykset ovat kärjistyneet erityisesti akselilla Lounais-Suomi-Keski-Suomi.

  Yritän kuvilla selventää mistä tässä on kysymys. Vahvimmat argumentit Keski-Suomesta tulevat hirvitalousalueelta Keski-Suomi 2.  Siellä aktiivinen nimimerkki on kehoittanut tutustumaan Keuruun rhy:n lukuihin. Olen ymmärtänyt, että hän toimii pääasiassa ”yhtiöiden” metsissä jossain Keuruu-Petäjävesi-Multia suunnalla, joka tapauksessa hirvitalousalueella Keski-Suomi 2. Omat kokemukseni taas tulevat Varsinais-Suomesta.

  Keski-Suomen näkemys on, että hirvivahingot taimikoissa ovat huomattavasti vähentyneet sitten 2000-luvun alun ja hirvikanta puolittunut. Oma Varsinais-Suomalainen näkemys on, että ne ovat pahentuneet, eikä hirvimäärä ole vähentynyt oleellisesti. Kuvien lisäksi pitää huomioida, että mäntytaimikot ovat vähentyneet sitten 2000-luvun vaihteen lisäten talvista laidunnuspainetta.

  Varsinais-Suomen erityispiirre on, että maapinta-alasta on metsää vain noin 60%, joka lisää laidunnuspainetta taimikoihin, kun tehdään vertailua Keski-Suomeen. Hirvitiheys ja metsäpinta-ala huomioiden laidunnusapaine Varsinais-Suomessa voi olla jopa kolminkertainen. Kun mukaan otetaan vielä valkohäntä ja-metsäkauris, joita on paikoin yhteensä 50-100 tuhannella hehtaarilla ja kilpailevat osin samasta ravinnosta hirvien kanssa, on laidunnuspaine vieläkin suurempi.

  Jos kuvien liittäminen onnistuu, niin ne selventävät tilannetta. Toivon asiallisia kommentteja.  Hirvikarttakuva on riistakeskuksen maasto-ohjeesta hirvivahinkojen vähentämiseksi ja Multialta Urjalaiskankaalta. Lieneekö kyseessä jonkin yhtiön alue, jossa riistakeskus on kokeillut hirvien ravinnon lisäämistä?

  Kuvaajat ovat Luken tekemiä hirvitiheysaikasarjoja, niissä pitää huomioida, että loppupää 2018-2019 tule oikenemaan ylöspäin, kun seuraavina vuosina tehdään takaisinlaskenta….ainakin niin on aina ennen tapahtunut.

 • Planter Planter

  k2

  Planter Planter

  k2t

  Planter Planter

  rk

  Planter Planter

  v2t

  Planter Planter

  v3t

  Planter Planter

  v4t

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  Kiitos Planter! Hyvä aloitus. Laitatko vielä linkin sivuun josta saan kootusti hirvitalousalueittaiset hirvitiheydet, esimerkiksi juuri nuo liittämäsi kuvat. Vertaan niitä myöhemmin taimikoiden pinta-aloihin. (Jos joku haluaa jo nyt laskea,  kunnittaiset taimikkoalat löytyvät VMI-tulossivuilta.)

  Hirviä vilisevän kuvan tekstissä sanotaan, että jos vain osa metsänomistajista säästää ravintoa, se voi jopa lisätä tuhoja, lähinnä siis talviaikaan?

  Sijaitsen juuri Keski-Suomessa tosin pohjoisempana. Hirvikärpästen vähyydestä päätellen tilanne on hallinnassa.

  Planter Planter

  Sellainen suora linkki ei tunnu onnistuvan, joka avaisi suoraan hirvitiheyden aikasarjan dokumentit.

  Kun menee Luken riistahavainnot sivulle  http://riistahavainnot.fi/

  ja klikkaa sorkkaeläimet, pääsee näkymään, josta löytyy ajankohtaista. Riippuu vähän laitteesta minkälaisena näkymä tulee, mutta jostain vasemmasta yläreunasta löytyy valikko, jonka alta löytyy ”ajankohtaista”.

  Ajankohtaista uutisia kun kelaa alaspäin, löytyy tiedosto Hirvitiheyden_aikasarjat_ja_saalis_2000_2019.pdf

  Planter Planter

  Yllä oleva hirviä vilisevä kuva ja hirvien ruokintaohjeet löytyvät tästä dokumentista:

  https://riista.fi/wp-content/uploads/2019/02/maastoohjeet_hirvivahinkojen_vahentamiseen_netti.pdf

  Metsuri motokuski

  Kovin ovat erilaiset hirvieläinkannat eri puolilla valtakuntaa. Sen vuoksi yleistäminen onkin haasteellista ja vie usein ”metsään”.

Esillä 10 vastausta, 1 - 10 (kaikkiaan 82)