Keskustelut Metsänhoito Kantojen nostaminen vähentää ravinteita pohjavesissä

Esillä 10 vastausta, 1 - 10 (kaikkiaan 49)
 • Kantojen nostaminen vähentää ravinteita pohjavesissä

  Kuusen kantojen nostaminen hakkuuaukoilta energiapuuksi on yleistynyt vähitellen. Nykyään kantojen nostoala on 20 000 hehtaaria, mikä tarkoittaa noin miljoonaa kuutiometriä kantoja.

  Metsäntutkimuslaitos (Metla) ja metsäyhtiö UPM ovat tutkineet pohjaveden ravinnehuuhtoutumia viiden vuoden ajan. Paltamon, Längelmäen ja Anjalankosken koealueelta otetaan vuosittain 700 näytettä. Kantojen noston vaikutusta pohjavesiin ei ole selvitetty koskaan aikaisemmin.

  – Kun biomassaa kerätään pois, kuten hakkuutähteet ja kannot, niin ne eivät ole siellä kasvupaikalla hajoamassa, ja näin ollen se vaikuttaa huuhtoutumista pienentävästi. Tavallaan ympäristö ei kuormitu niin paljon kuin perinteisessä avohakkuussa, tällaiseen johtopäätökseen olemme tulleet, kertoo Metlan erikoistutkija Eero Kubin.

  YLE Kainuu

 • Puun takaa

  Meillä on kantoja nostettu ja hakkuutähteet kerätty jo kymmenen vuoden ajan, ja olemme olleet hyvin tyytyväisiä taimikoiden kehitykseen. Kannonnostoaluille on perustettu kuusen-, koivun- ja männyntaimikoita, eikä varhaisperkausta ja taimikonhoitoa ole ollut enempää kuin muillakaan alueilla. Liikkuminen on huomattavasti helpompaa kun hakkuutähteet ja kannot on kerätty pois.

  paskolammi paskolammi

  Meillä noin tehdään seuraavan hakkuun yhteydessä. Ensimmäistä kertaa.

  Pähkäilijä

  A Jalkaselle,

  ”KVG”

  Tuosta Puun takaisen viestistä kun testimielessä kopion tekstinpätkän

  #metsäyhtiö UPM ovat tutkineet pohjaveden ravinnehuuhtoutumia viiden vuoden ajan#

  ja tein sillä Google haun löytyi samantien 0.1 sekunnin jälkeen tämä

  http://yle.fi/uutiset/kantojen_nostaminen_vahentaa_ravinteita_pohjavesissa/6283267

  tekniikkaahan meillä on ympärillä, taito hyödyntää sitä usein puuttuu.

  Edit

  kotitehtävänä, kokeile hakua #erikoistutkija Eero Kubin# ja löydät itsesi Metlan sivuilta hankkeesta 3475

  paskolammi paskolammi

  A. Jalkanen. Oikein toimittu. Olen Epäilevä Tuomas tuollaisten tutkimusten suhteen!

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  Kävin juuri Maaseudun Tulevaisuuden nettisivulla ja Metlan nettisivuilla. Ja laitoin palautetta asiasta Metlaan. Toivomuslistalla olisi hankkeiden sivuille laajempi kuvaus hankkeiden koejärjestelyistä ja tuloksista, ellei julkaisua vielä ole olemassa.

  Ja se yksityiskohta jota kaipasin, on tietysti tieto siitä, oliko hakkaamattoman kontrollialueen lisäksi näytteitä sellaiselta alueelta, josta poistetaan vain muut hakkutähteet mutta ei kantoja. Näin saadaan kantojen osuus huuhtoumasta selville.

  Visakallo Visakallo

  Ongelma ei monestikaan ole tehtyjen tutkimusten luetettavuudessa, vaan ihmisten ennakkoasenteissa. Jos tutkimustulokset eivät vastaa näitä ennakkoasenteita, pidetään tutkimuksia epäluotettavina.

  hemputtaja

  ##Ongelma ei monestikaan ole tehtyjen tutkimusten luetettavuudessa, vaan ihmisten ennakkoasenteissa. Jos tutkimustulokset eivät vastaa näitä ennakkoasenteita, pidetään tutkimuksia epäluotettavina.
  Lähetetty: 11 min sitten
  kirjoittaja: Visakallo##

  Olet ihan oikeassa ja Pekka K:n teksti tuossa – juttuasi seuraavana – todistaa asian

  Unohdit kuitenkin tiedotusvälineet. Niiden tulkinta on sitten asia sotkun lisäksi ja valitettavan moni ottaa niiden tekstit täytenä totuutena. Hesari on malliesimerkki lehdestä, jonka tulkintoihin tutkimuksista ei voi luottaa ollenkaan.

  Ylipäänsä tutkimukseen on syytä tutustua itse ja arvioida onko se luotettava. Tutkijatkin ovat ihmisiä ja joskus sattuu vipaus esim. tutkimuksen järjästelyissä.

  Se on niin, että äkkiä ajatellen kantojen poisto voi jopa lisätä pohjavesien ravinteita. Tulee humukseton tratti maanpinnalle.

  Jalkanen on ihan oikeassa. Tuon kanto- ja oksaravinnehomman tutkiminen ei ole mikään yksinkertainen tehtävä. Ennen täyttä varmuutta kurkistaisin alkuperäistä tekstiä minäkin. Kubin:kaan ei ole välttämättä sanonut siten kuin uutinen väittää. En ole kylläkään uutista nähnyt.

  kisi

  Uutinen alkaa ponnekkaasti sanoilla:

  ”2000-luvulla yleistyneen kantojen noston vaikutuksista on nyt tiedossa ensimmäisiä tutkimustuloksia.”

  On tiedossa? Missä? Kenen tiedossa? Eero Kubinin kai ainakin…

  A.Jalkanen on itsenäisesti ajatteleva ihminen, joka ei ole niin vain jokaisen ”uutisen” harhautettavissa. On täysin selvää, että tieteellisesti suoritetusta tutkimuksesta uutisoitavat tiedot pitää voida tarkastaa alkuperäisestä lähteestä. Siis missä ja milloin näitä pohjavesi-kannonnosto -tutkimuksia on julkaistu?

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  Tämmöinen uutisointi on turhauttavaa. Ylen selostus asiasta on muuten asiallinen ja johtopäätökset esillä, MUTTA mistään ei löydy linkkiä alkuperäiseen tutkimukseen, että voisi arvioida tuloksen uskottavuutta. Ei edes Metlan nettisivuilta.

  Tulos on yllättävä. Olisi ollut ennakoitavissa, että oksien ja neulasten poisvienti olisi vähentänyt ravinnehuuhtoumaa, mutta kantojen poisviennillä ei pitäisi olla vaikutusta, koska ne hajoavat erittäin hitaasti, ja lahottajasienet voivat jopa sitoa ravinteita alkuvaiheessa.

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  En ole itse tutkinut, mutta tiedän kyllä ketkä ovat tässä maassa tutkineet kantoja. Löysinkin sen seminaarin. Kun vertaa eri koealojen nitraattitypen huuhtoumia, hakkaamaton kontrolli poikkeaa kovasti hakatuista alueista, kuten voi odottaa. Jatkuva kasvatus asettuisi varmaan hakkaamattoman ja avohakatun väliin.

  Kuvassa kolmen koealan joukosta yhdessä, Längelmäellä, näyttää olevankin huuhtoumat pienemmät siellä, missä kannotkin oli nostettu. Mutta ero niihin koealoihin joilla kantoja ei oltu nostettu, oli melko pieni.

  Esityksen johtopäätökset-osassa todetaankin varovasti: Kantojen noston yksiselitteistä muita suurempaa vesistövaikutusta ei toistaiseksi voitu osoittaa. Tutkimusta pitää jatkaa luotettavuuden selvittämiseksi. Kuitenkin näyttää siltä että biomassan tarkempi talteenotto, ml. kannot, pienentää vesistövaikutusta.

  Summa summarum. Kantojen nosto saattaa siis pienentää vesistövaikutusta hieman, tai ei ainakaan lisää sitä. Ero siihen, että hakkuutähteitä ei poisteta, on kuitenkin melko pieni. Suurin vaikutus on avohakkuulla, joka aiheuttaa pitkäkestoisen huuhtouman lisääntymisen.

Esillä 10 vastausta, 1 - 10 (kaikkiaan 49)