Keskustelut Metsänomistus Kantelu oikeusasiamiehelle

 • Tämä aihe sisältää 86 vastausta, 16 ääntä, ja päivitettiin viimeksi 7 vuotta sitten PlanterPlanter toimesta.
Esillä 10 vastausta, 1 - 10 (kaikkiaan 86)
 • Kantelu oikeusasiamiehelle

  Jokainen tietää, että ainoa tehokas ja kattava tapa hirvieläinten aiheuttaminen metsävahinkojen ja kolarien ehkäisyyn on pyyntilupapolitiikka. On käynyt aika selväksi, että siihen metsänomistajilla / puuntuottajilla ei ole mitään vaikutusvaltaa. Tuntuu, että lupaviranomaiset tekevät päätökset täysin kuulematta sidosryhmiä. Poliitikoilta on turha pyytää apua, kun pitää kumartaa kaikkiin suuntiin pyllistämättä mihinkään suuntaan.

  Nähdäkseni paras tapa mittauttaa oikeusturvamme, olisi tehdä kanteluja oikeusasiamiehelle Suomen Riistakeskuksen toiminnasta ja vedota esimerkiksi riistahallintolakiin, lakipykäliä löytyy edempää viestiketjusta.

  Jokainen joka tuntee, ettei riistahallinto toimi ko. lain kohdan mukaisesti, voisi tehdä kantelun ja perustella miksi omalla ”reviirillään” vahinkojen ehkäisy  ei toimi. Tulisi maantieteelistä kattavuutta ja uskottavuutta asialle. Näin tämä tulisi asiallisesti tutkittua ja voisimme jäädä tauolle loputtomasta asian veivaamisesta keskustelupalstalla.

  Kantelun teko verkossa on hyvin helppoa, linkki tekstin jälkeen.

  Oikeusasiamies valvoo, että tuomioistuimet ja muut viranomaiset ja virkamiehet noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa. Lisäksi hänen valvontaansa kuuluvat muutkin, jotka hoitavat julkista tehtävää.
  Oikeusasiamies seuraa erityisesti, että hyvä hallinto sekä perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat.

  Suomen riistakeskus on riistatalouteen keskittyvä itsenäinen julkisoikeudellinen laitos, joka toimii maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla. Suomen riistakeskus on osa julkista riistakonsernia.

  Metsästyslain 26 §:n mukaan Suomen riistakeskus voi myöntää pyyntiluvan kuusipeuran, saksanhirven,  japaninpeuran, hirven, valkohäntäpeuran ja metsäpeuran metsästykseen.

  Riistahallintolaki
  2 §
  Suomen riistakeskuksen tehtävät
  5) riistaeläinten aiheuttamien vahinkojen ehkäisemisen edistäminen

  ****************************************************************

  Kantelu oikeusasiamiehelle Eduskunnan oikeusasiamiehen puoleen voi kääntyä, kun epäilee, että viranomainen tai virkamies ei ole noudattanut lakia tai täyttänyt velvollisuuksiaan tai jos kantelija epäilee, että perus- ja ihmisoikeudet eivät ole toteutuneet asianmukaisesti.
  Oikeusasiamiehelle voi kannella kuka hyvänsä. Kantelun voi tehdä itseään koskevasta asiasta, mutta kannella voi myös toisen puolesta tai yhdessä muiden kanssa. Tällöin on syytä liittää mukaan valtakirja.
  Oikeusasiamies tutkii kantelun, jos sen perusteella on aihetta epäillä, että viranomainen on toiminut lainvastaisesti tai jos oikeusasiamies muusta syystä katsoo siihen olevan aihetta. Kantelun tutkinta on maksutonta. Kantelun käsittelyaika on keskimäärin kuusi kuukautta.
  Oikeusasiamies ei yleensä tutki kanteluita, jotka koskevat kahta vuotta vanhempia asioita.

  http://www.oikeusasiamies.fi/Resource.phx/eoa/kantelu/kantelu.htx

  http://www.oikeusasiamies.fi/Resource.phx/eoa/index.htx?locale=fi_FI

  http://riista.fi/riistahallinto/

  http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110158

 • Metsuri motokuski

  Miksette tee yhteiskantelua. Täällähän on paljon samanhenkisiä joten porukalla vaan kantelu pystyyn. Olisi mielenkiintoista miten oikeusasiamies vastaa siihen että onko virkamiehet rikkoneet lakia. Kanteluhan tehdään siinä tapauksessa että on syytä epäillä että jokin virkamies tai virkamiehet ovat syyllistyneet lain rikkomiseen. Oikeusasiamies tutkii vain lain rikkomisen ei sitä että onko jokin hirvimäärä oikea vai väärä. Toki sen se myös selvittää onko jokin virkamies toimillaan syyllistynyt tuottamukselliseen rikokseen.

  Minusta tehtiin joskus tällainen kantelu joka todettiin aiheettomaksi. Minulla oli silloin mahdollisuus hakea myös oikeusteitse vahingonkorvausta aiheettomasta valituksesta, jota en kuitenkaan hakenut kun valittajan taloudellisen tilanteen sekä henkisen tilan tiedostin. Annoin asian olla, mutta olihan tuo mielenkiintoinen prosessi.

  suorittava porras suorittava porras

  No mitenkäs sitten suu pannan , jos oikeusasiamies ei nää aihetta jatkotoimille? Loppuuko purinat siihen , vai valitetaanko vielä jonnekin , jos oikeusasiamiehellä sattuu olemaan metsästyskortti ja kuuluu hirviporukkaan?

  Että ei muuta , kun onnea matkaan ja kantelua väsäämään !

  suorittava porras suorittava porras

  Lukaisin äsken jutun metsästäjien ja metsänomistajan välisestä yhteistyöstä. Tarinan päähenkilö on metsätalousyrittäjä , joka omistaa lähes 2 000ha metsää. Samainen henkilö (upseeri , josta tuli metsätalousyrittäjä) oli haastateltavana myös tammikuun Makasiinissa .

  Hän oli huomannut yllättäin , että neljäsosalla hänen omistamistaan maista ei ollut voimassa olevaa metsästysvuokrasopimusta . Toimen miehenä hän otti itse yhteyttä seuroihin ja niiden kanssa yhteistyössä laittoi vuokra-asiat kuntoon . Samalla alueet päivitettiin toimiviksi kokonaisuuksiksi. Seurueiden välillä tehdyillä maiden vaihdoilla päästiin eroon käyttökelvottomista sirpalealueista .

  Isännällä ei itsellään ole aikaa metsästää , mutta hän pitää huolen siitä , että hirvijahti sujuu ja hirviä kaatuu . Hän totesi myös , että on turha kitistä hirvivahingoista , jos jokaista hehtaaria ei ole vuokrattu metsästyskäyttöön .

  Tähän kommenttiin on helppo omallakin kohdalla yhtyä. Alueemme sisällä on lähes 500 hehtaaria eri syistä metsästystoiminnan olkopuolelle jäävää maata . Sinne mahtuu isompikin hirvitokka .

  Mikä lienee oikeussiamiehen kanta näihin tapauksiin ? Vastaavia löytyy jokaisen seuran alueelta enemmän ja vähemmän . Riistaviranomaiset ovat tämän ongelman edessä yhtä voimattomia , kuin metsästäjätkin . Tuskin oikeusasiamieskään asialle mitään voi .

  jees h-valta

  Metsästysalueista ei tämän ajan yletön hirvitilanne ole kiinni. Mitään radikaalia joukkopakoa seuroille vuokraamisesta ei ihme kyllä ole vielä tullut vaikka melkoista simmuun kusetusta maanomistajia kohtaan niissä harrastetaankin. Olen valmis kanteeseen aivan yksin tahi joukolla, miten vain sovitaaan. Satakunnan alueelta on todella aihetta kyllä kyseenalaistaa Riistakeskuksen/metsästysseurojen toiminnan laatu.

  Planter Planter

  Metsuri Motomies olikin virkamies, koska hänestä on  kanneltu oikeusasiamiehelle.

  Suorittavalle portaalle: Metsälehti Makasiinissa puuntuottaja ex-upseeri, jota siteeraat yllä kertoo näin: ” Hirvet saavat näkemään punaista samaan tapaan kuin monet muutkin puuntuottajat. Hän vaatii hirvikantojen rankkaa harventamista. Tavoitteeksi pitäisi asettaa 15 000 hirven talvehtiva kanta, joka olisi noin kuudesosa nykyisestä”

  Noin sanasta sanaan, jokainen voi tarkistaa.

  Anton Chigurh Anton Chigurh

  suolistettu porsas: …Isännällä ei ole aikaa itse metsästää , mutta hän pitää huolen siitä , että hirvijahti sujuu ja hirviä kaatuu…

   Mitäs siihen Metsälehti Makasiiniin onkaan kirjoitettu: …Hirvet saavat Saariston näkemään punaista samaan tapaan kuin monen muunkin puuntuottajan. Hän vaatii hirvikannan rankkaa harventamista. Tavoitteeksi pitäisi asettaa 15000 hirven talvehtiva kanta, joka olisi noin kuudesosa nykyisestä…

  Tuo kanta saa sijaita kokonaan puuntuotantoalueen (20 miljoonaa hehtaaria) ulkopuolella. Hirville ja susille jää silti vielä 13 miljoonaa hehtaaria. Aivan riittävästi.

  Planter Planter

  Jokainen voi päättää jättääkö kantelun vai ei. Asiaan voi tutustua aloituksen linkeistä. Samoin jokainen voi ihan itse päättää, kuka nimimerkeistä yrittää tehdä parhaansa, auttaakseen tässä asiassa ja kenellä on se ketunhäntä kainalossa.

  Asia on tavattoman monisyinen, jokainen voi tehdä kantelun omalta näkökannaltaan.  Lakipykälät löytyvät kyllä googlettamalla. Tässä tulee mieleen, että joku kantelijoista voisi vedota jopa perustuslain omaisuudensuojapykälään. Tässähän on se tilanne, että metsänomistajalla ei ole käytännössä mitään tapaa estää omaisuutensa tuhoamista. Sellainen kulissi on luotu, että korvataan ja autetaan, mutta siitä on täyttä faktaa massiivinen paketti, että näin ei käytännössä tapahdu.

  Valkohäntäpeura-asia olisi syytä tuoda esiin kantelun kautta. Riistaorganisation olisi pitänyt estää kannan räjähdys. Nyt ollaan todellisissa ongelmissa.

  Villisika näkyy olevan jonossa, siitä saataisiin  vielä yksi lisä tähän kaaokseen. Sikaruttopelko saattaa hetkeksi hidastaa prosessia, mutta suhtautuminen on positiivista.

  Riistan vuoksi julkaisu, Suomen riistakeskus huhtikuu 2016

  otsikoi näin:

  VILLISIKAKANTA KUKOISTAA

  ja toteaa mm:
  On kiistatonta, että villisikakanta on
  kasvanut kevään 2015 lukemista.

   

   

   

  Planter Planter

  Aiemmin aloitin viestiketjun ”Ovatko puuntuottajat lainsuojattomia” Aloituksesta löytyy näitä lakipykäliä. Jossain taisi vilahtaa, pitäisikö tehdä valitus Jonkalle, mutta oikea osoite on siis oikeusasiamies ei oikeuskansleri.

  Suomen perustuslaki  15 §
  Omaisuuden suoja
  Jokaisen omaisuus on turvattu.

  Riistavahinkolaki 3 §
  Hirvieläinvahingot
  Metsävahinkona korvataan metsälle ja metsänviljelyaineistolle aiheutunut vahinko.

  19 §
  Taimikon ja sitä varttuneemman puuston korvaaminen.
  Taimikon tai sitä varttuneemman puuston arvon katsotaan alentuneen merkittävästi, jos vahinkoalueella on yksi tai useampi vähintään 0,1 hehtaarin suuruinen yhtenäinen hirvieläimen vahingoittamien puiden alue.

  Metsästyslaki, 26 §
  Hirvieläimen pyyntilupa
  Myönnettäessä pyyntilupia on huolehdittava siitä, että hirvieläinten aiheuttamat  vahingot pysyvät kohtuullisella tasolla.

  Riistahallintolaki, 2 §
  Suomen riistakeskuksen muut tehtävät ovat:
  5) riistaeläinten aiheuttamien vahinkojen ehkäisemisen edistäminen

  reservuaari-indeksi reservuaari-indeksi

  No nyt on tekemisen meininkiä, hienoa. Hanke on kannatettava ja toivon sille menestymistä!

  Voisi sitä selvittää vielä ihan rikosoikeudellisenkin prosessin mahdollisuuden, vaikka rinnalla oikeusasiamiehelle kantelun kanssa. Näissä voi mennä kaksilla rattailla.

  Muistaakseni palstan ehdottomaan eliittiin kuuluva nimim. Suden jälki teki jo samasta aiheesta kantelun EU-komissiolle. Aikaa siitä on vierähtänyt jo kymmenisen vuotta eikä vielä lehtien otsikoissa ole näkynyt. No, se selittyy tietenkin sillä että Eu:n byrokratia on kovin hidas käsittelyissään. Kohta sieltä varmaan jotain kuuluu…kärsivällinen pitää olla.

  Reima Ranta

  Kantelu oikeusasiamiehelle on helppo tehdä kenen hyvänsä eikä se maksa mitään. Käsittely kestää, mutta on erittäin asiallista ja eittämättä vaikuttavaa. Asian täytyy kuitenkin kuulua oikeusasiamiehen toimialaan.

  Aikanaan tein kantelun ministeriön päätöksestä, jolla metsätaloutta yksityiskohtaisesti säänneltiin. Uuden perustuslain mukaan tällainen sääntely oli pitänyt jo lähes kymmenen vuotta säätää lain tasolla, eli eduskunnan säätämänä, eikä ministeriön päätöksellä. Ministeriön vitkasteltua asiassa, oikeusasiamies antoi lopuksi määräajan.

  Metsästysasioissa määräysvalta on karannut hyvin oudolla tavalla metsästysoikeuden todellisen omistajan ulottumattomiin. Ryhtiliike olisi paikallan. Mitään ei tapahdu, ellei joku nosta oikeasti kisaa pöydälle.

Esillä 10 vastausta, 1 - 10 (kaikkiaan 86)