Keskustelut Metsänhoito Joutoalueiden metsitystuki

Esillä 10 vastausta, 1 - 10 (kaikkiaan 222)
 • Joutoalueiden metsitystuki

  Merkitty: 

  Mitä mielipiteitä? Itse ajattelen että tuki on varsin hyvää tasoa. Tosin tuo on mielestäni hiukan tulkinnanvarainen. Esim. pykälä 9§. Onko koko pykälässä mainittu metsittämisketju suoritettava?

 • Jalmari Kolu

  Suora lainaus He 150/2020
  <h5 id=”idp447335088″>9 §</h5>
  <h5 class=”ot”>Metsityksen toteuttaminen</h5>

  Metsitys on toteutettava turvepohjaisilla alueilla istuttamalla ja kivennäismailla sekä entisillä turvetuotantoalueilla istuttamalla tai kylvämällä. Puulajin on oltava kasvupaikalle soveltuva. Metsityksessä käytettävän metsänviljelyaineiston on oltava alkuperältään kasvupaikalle soveltuvaa. Istutustiheyden on oltava puulajista riippuen 1 600–2 500 tainta hehtaarille. Ennen metsityksen toteuttamista tarvittaessa maanpinta on käsiteltävä, tehtävä metsityslannoitus ja pintakasvillisuuden torjunta sekä lievästi vesoittuneilla aluilla vesojen raivaaminen.

  Edellä 1 momentissa tarkoitetut metsityksen perustamistoimenpiteet on saatettava loppuun 14 §:ssä tarkoitetun tukipäätöksen antamista seuraavan toisen kalenterivuoden loppuun mennessä.

  Taimikon kasvun varmistamiseksi on tehtävä tarvittava heinäntorjunta. Tarvittaessa on huolehdittava taimikon täydennysistutuksesta tai -kylvöstä ja muusta taimikon jälkihoidosta.

  Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä käytettävistä puulajeista, taimi- ja siemenmääristä erilaisilla kasvupaikoilla, metsänviljelyaineiston alkuperästä, ennen metsityksen toteuttamista tehtävistä toimenpiteistä, taimikon jälkihoidosta ja muista metsityksen toimenpiteistä”.

  En löytänyt asetusta. Löytääkö joku?

   

  Panu Panu

  Mikä ketju? Eihän siinä sanota juuri muuta kuin, että pitää kylvää tai istuttaa. Vai ajattelitko ottaa tuet ja luottaa luontaiseen uudistumiseen?

  Jalmari Kolu

  No en.

  ennen metsityksen toteuttamista tarvittaessa maanpinta on käsiteltävä, tehtävä metsityslannoitus ja pintakasvillisuuden torjunta sekä lievästi vesoittuneilla aluilla vesojen raivaaminen.

  Tuosta tarpeesta voi vanhalla peltoheitolla olla montakin mieltä. Eli tuijotan sanaa tarvittaessa.

  Jean S

  Paikassa X on tällä hetkellä myynnissä entistä turvetuotantoaluetta noin 1000-1500 eur / ha. Olen miettinyt, pitäisikö ostaa. Tuki kuulostaa hyvin anteliaalta. Oletteko keksineet jotain potentiaalisia ongelmakohtia, joita sen saamiseen voisi liittyä?

  Panu Panu

  Eikai tuossa ole kyse muusta kuin siitä, että siihen pitää saada se taimikko aikaiseksi. Jos taimikko syntyy niin kukaan ei tule kyselemään mitä siellä on tehty.

  Metsityslannoitus  on mulle uusi termi.

   

  Jalmari Kolu

  No riskejä hommassa on. Joskus menee ihan ilman maanmuokkausta ja heinimistä. Usein ei mene. Tuolla metsityslannoituksella tarkoittaneen boori ja kalitasapainon hoitamista tietyillä kohteilla. Esim. Pohjois-Savossa kuusikoiden boorinpuute on ongelma, joka ei välttämättä näy edes ensimmäisinä kolmena kuusen kasvuvuotena ollenkaan. Vaikka viljavuustutkimus näyttäisi vihreää kuusen juurruttua kunnolla boorin tarve kasvaa jos liukoisen typen määrä on edelleen korkealla.

  Jean S

  No sanotaan nyt että tuolla tukieurojen määrällä saa suunnilleen ostettua hyvää kasvatusmetsää monesta paikasta Suomen puolenvälin yläpuolelta. Eli potentiaalinen ongelma on ennemminkin se, jos tukea ei jostain syystä saa sitä määrää, minkä kuvittelee saavansa.

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  Vanha turvesuon pohja voi olla myös kelpaamaton metsänkasvatukseen eli pohjamaan puolesta liian karu.

  Jean S

  Toki, mutta mistä metsänomistaja tai Metsäkeskus sen saavat selville`?

  tamperelainen tamperelainen

  Mikähän se turvemailla sijaitsevan metsän arvo/ha mahtanee olla tulevaisuudessa? Moni palstanostaja välttelee turvemaita.jatkossa korkeintaan harvennuksia saa tehdä.

Esillä 10 vastausta, 1 - 10 (kaikkiaan 222)