Keskustelut Metsänomistus Hirvitulo

Esillä 10 vastausta, 91 - 100 (kaikkiaan 100)
 • Hirvitulo

  Merkitty: 

  Uusimmassa Metsälehdessä oli juttu hirvenmetsästyksestä ja sen tulojakaumasta. Ongelmana on, kuten artikkelissa todetaan, ettei maanomistaja monestikaan saa korvausta hirvenmetsästyksestä. Myöskäään kannan kokoon ei maanomistajilla ole juurikaan valtaa.

  Nykyinen 1000ha pinta-ala vaatimus on pitkälti syynä näihin ongelmiin.

  Jos hirvi vapautettaisiin kaikkien saataville, ongelmat poistuisivat. Toimiva järjestelmä olisi pyyntilupien arpominen, jossa kytkös maanomistuksen ja hirvenmetsästyksen välillä katkaistaisiin perinteisessä mielessä ja pyyntiluvan hinta nostettaisiin 1000€. Ehdotan mallia jossa hirveä saisi luvan haltija pyytää missä tahansa oman hirvitalousalueensa sisällä, toki nykyiset turvaetäisyydet asuttuihin rakennuksiin ja maanteihin tulisi säilyttää. Riittää että lupa arvonnassa onni on myötä. Se maanomistaja, jonka maalle kaato tehdään, saisi puolet lupamaksusta, loput käytettäisiin nykyistä parempaan tuhokorvausjärjestelmään ja lupahallintoon. Uudessa mallissa hirvikannan koon määrittelisi Luke, haittojen ja susitilanteen perusteella.

  Hirvi lupa olisi henkilökohtainen. Kaadon tapahduttua tulisi ruho merkata lipukkeella Kanadan malliin välittömästi. Se joka tavattaisiin merkkaamattoman ruhon luota, syytettäisiin automaattisesti salametsästyksestä. Koiran käytöön oikeus olisi ainoastaan luvan haltijalla.

  Näillä keinoin pyynti kohdistuisi alueille joissa hirviä on ja luvat pyrittäisiin varmasti käyttämään. Varsinkin jos luvan käsittelymaksuja perittäisiin 30% vaikkei saalista tulisikaan. Samalla nykyinen korvausmäärä kasvisi ja hirvikanta säilyisi järkevällä tasolla. Metsästäjiä kyllä riittää, se ei muodostu ongelmaksi.

 • Puuki

  Rehevän turvemaan uudistus kasvattamalla ensin hieskoivikko päälle on eräs vanha luontaisen uudistamisen menetelmä, jota ei ole keksinyt Valkonen eikä Jh:kaan. Pyörää yritetään keksiä uudelleen . Erona tietysti se, että kerrotaan homman olevan nyt  j.kasvatusta. Voihan sitä siihen suuntaan tietysti ohjata myöhemmässä vaiheessa. Tavallisesti syntyy alikasvoskuusikko, jota on paras kasvattaa  tasaikäisenä kuten ennenkin on tehty.

  jees h-valta

  Onhan tuo jo aika pitkä kasvatusjatkumo kun hieskoivu/kuusimetsä laitetaan kasvuun. Eiköhän tuossa helposti satakunta vuotta mene ennenkuin mitään parempaa metsätiliä tehdään. Mutta nykyinen hirvikanta ajaa vaikeisiin ja pitkiin prosesseihin metsän uudistuksessa koska ei aivan kaikkia metsiään voi alkaa aitaamaankaan. Pikkutilejä toki hankintana tuosta hieksen vähennyksestä vaiheittain saa ja ainakin pirtin lämmityspuut jos ei muuta.

  Puuki

  Kaistalehakkuulla hakattiin viimeksi n. 15 vuotta sitten eräs vanha kuusikko, jossa suurin osa on kangasmaata vain pieni osa turvemaata. Mutta periaate on sama . Hyvin muokatuille kaistaleille on tullut sekametsä, jossa suurin osa puista on hieskoivuja (mikä ei alunperin ollut tarkoitus). Ne koivut on  5-10 vuoden päästä ensiharvennuskoossa. Alikasvoksena on jo jonkin verran kuusia ja  niitä tulee lisää , kun ylispuustotaimikko on  harvennettu.   Puustoiset välialueet on vasta päätehakattu ja  istutettu kuuselle.   Ei mene 100:aa vuotta alikasvoskuustenkaan kasvamisessa tukkipuukokoon, kun koivikko hakataan ajoissa pois päältä.

  suorittava porras suorittava porras

  Jos (ja kun Jessen tapauksessa) se hieskoivikko pidetään harvennukseen asti tiheydessä 3000r/ha , saa varmasti odotella kuusettumista pitkään.

  jees h-valta

  Eipä sitä varmasti voi noissa suorittvan mainitsemissa pitää koska sinne on tulossa vielä männikön päätehakkuu jonka jälkeen on mahdollista ehkä vajaaseen tuhanteen kasvatuskelpoiseen. Sekin juuri riippuu suorittavan halusta suunnata kaatoja. Uskon tämän kuskin siihen pystyvän koska on ennenkin tehnyt minulle päätehakkuun jossa on edelleen ehjiä kuusisaarekkeita tulevan männikön seassa. Eli päätehakkuu ilman täystuhoa.

  Puuki

  Koivikkoa pitää jo taimikkovaiheessa alkaa harventaa suojuspuuasentoon. Se on jo tehtykin tuossa kaistalehakkuussa.

  Planter Planter

  Miksi tämä on toisille rikos….toisille ei. Miksi tämä on kielletty? Voisiko riistakeskus myöntää luvan kaikille joiden ikä 60+, kun lupia myönnetäään. Eikö olisi parempi ampua hyvällä osumalla autosta, kuin juosta hirven perässä ja ampua huono osuma.

  Miksei tahallinen hirvikannan kasvattaminen ole rikos, vaikka se johtaa vahinkoihin ja onnettomuuksiin, vaan vähentäminen ”väärällä” tavalla, vaikka luvat ovat kunnossa.

  https://www.iltalehti.fi/kotimaa/e8b1752a-0873-434a-93fb-97948561bd3e_u0.shtml

  https://www.aamuposti.fi/artikkeli/524088-metsastysonnettomuus-vei-kavelykyvyn-hannu-laine-ei-silti-luopunut-rakkaasta

  Goofy
  Planter Planter

  Uutinen on poimittu tekstaripalstalta, joka on aika huono tietolähde, saattaa hyvinkin olla provokaatio.

  Toisaalta jos tuollainen kysely tulisi ja olisin saanut lihaa, niin laittaisin vähennyksiin lihan kasvattamiseen kuluneet tuotantopanokset/ hirvivahingot, jolloin verottaja joutuisi maksumieheksi, kun vähennyksiä olisi moninkertaien määrä verrattuna vuokratuloon.

  https://www.lapinkansa.fi/lappi/pitaako-maanomistajan-ilmoittaa-metsastysseuralta-saamansa-hirvenlihat-verottajalle-2273979/

  Gla Gla

  Sopimuksessa ei ole mainintaa hirvenlihavuokrasta ja noin pienestä lahjasta ei veroa mene.

Esillä 10 vastausta, 91 - 100 (kaikkiaan 100)