Keskustelut Puukauppa Harvennusohje

Esillä 10 vastausta, 1 - 10 (kaikkiaan 164)
 • Harvennusohje

  Kyseessä on toinen harvennus ja pitäisi antaa ohje harvennuksen toteuttamiseen. Miltäs kuulostaa, kun ohje kuuluu, että kasvamaan jätetään puut, joiden suhteellinen arvokasvu on suurin?  Meneeköhän jakeluun?

  Tästähän minun talouteni näkökulmasta on kysymys.

 • A.Jalkanen A.Jalkanen

  Millainen on puuston rakennejakauma tällä hetkellä? Täsmällinen ohje riippuu siitä, millainen yläharvennuksen poistuma ja millainen jäävä puusto halutaan ja pitääkö lisäksi harventaa alhaalta tiheikköjä. Jatkuva kasvattaja antaisi selkeän läpimittaan perustuvan ohjeen, esimerkiksi: poista kaikki ne, joista tulee vähintään kaksi tukkia tai kaikki yli tietyn rinnankorkeusläpimitan olevat, ja lisäksi kaikki heikkolaatuiset jos se ei aiheuta ylisuurta aukkoa. Yhden tukin puita ja sitä pienempiä ei varmaan pääsääntöisesti kannata poistaa, niissä on sitä arvokasvua.

  Jätkä

  Parempi tulee, kun harvennat itse. Ainakin palautteen voit antaa heti ja se menee perille.

  Puuki

  Ei se motomies ala laskemaan suhteellisia arvokasvuja ellei ole selkeämpää ohjetta antaa. Ja se suhteellinen arvokasvu on suurin T2 kokoisilla puilla jotka on juuri tulossa kuitupuukokoon. Ei ole varmaan tarkoitus 2 harv. tehdä ylispuuhakkuuna, jossa kaikki muut hakataan pois ja jätetään alikasvostaimikko kasvamaan.

  Paras taloudellinen tuotto tulee yleensä tuon kokoisissa harvennuksissa (jos puusto on kunnossa) ,kun hakataan yläharvennuksena, jossa poistetaan pääasiassa ylimmän latvuskerroksen valtapuita ja jätetään välipuita (virallinen nimi taisi olla lisävaltapuu) pystyyn riittävä määrä (ettei jää PPA liian pieneksi ja kasvu sakkaa liiaksi sen takia).

  Timppa

  Riippuu tietenkin lähtötilanteesta.  Siis mikä on puulaji ja tiheys.

  Itse en usko yläharvennuksen taloudellisuuteen, koska jäljelle jää heikommat yksilöt.

  Männiköissä pyrin kuitenkin jäävän puuston tasaiseen pituuteen,  Jäljelle jätetään siis keskikokoisia hyvälatvaisia puita.
  Kuusikko alaharvennetaan.

  Koivikkom harvennetaan rajusti.  Motokuskin ohje: ”Kuntu tuntuu pahalta, niin vielä puolet pois”  Siis alaharventaen.

  Gla Gla

  Johtamisen perusasioita on antaa ohjeet ja käskyt siinä muodossa, että vastaanottaja ne ymmärtää. Toisaalta vaikka sopimuskumppani suostuisi sopimusehtoihin, pitää työn teettäjän olla kriittinen sen suhteen, onnistuuko homma todella vai pyydänkö liikoja. Esimerkkinä vaikka Olkiluoto 3. Laitostoimittaja veti nimensä paperiin ilman, että joko tunnisti riskejä tai sitten vähätteli niitä. Rakennuttajan etu ei ole nykytilanne. Suomalaiset vetäytyivät aiheesta urakkaneuvotteluissa. Sama pätee metsään. Vaikka ostaja tai puun korjaaja sanoisi toteuttavansa RR:n korjuuohjeen, ehkä silti kannattaa itse määritellä asia hiukan paremmin.  Kohdetta tuntematta asia ei ole edes ollenkaan yksiselitteinen.

  Jätkä

  Jos metsä on asianmukaisesti hoidettu taimikosta lähtien, ei siellä ole juurikaan ylispuita, joiden lähtölaskenta olisi kakkosharvennuksen aikoihin.

  Itse en vielä haravoisi kahden tukin päävaltapuita, kyllä niistä pitäisi tulla kolme oikeaa tukkia, ennenkuin ne sieltä harsittaisiin – jos harsitaan.

  Jos taas kasvaushakkuut ja jopa taimikonhoito on jätetty herran haltuun, eikä herra ole hoitanut niitä, niin voisi hyvin harsia susipuut pois niin kauvan, kuin ne vielä kelpaavat tukiksi. (toivottavasti ei kelpaa pitkää aikaa).

  mehtäukko

  Jätkää ja Timppaa.Kyllä laatua ja tasajäreyttäkin pidän kaavoissa. Kasvupaikkatilanteesta ja puulajista riippuen vähänkin toipuva valtametsä menee ohi etukasvuisten susipuiden. Syystä tai toisesta huonolaatuinen kun ei muutu sellusta tukiksi.

  metsä-masa metsä-masa

  Kyllä kokeneelle ja ammattitaitoiselle motomiehelle on riittävä ohje, että jätä ne rungot kasvamaan joiden arvokasvu kasvu on suurin ( suhteellinen arvokasvu on ammattisanastoa ) ja täydennä lisävaltapuilla, kun kyseessä on hoidettu metsä.

  Päävaltapuissa on arvokasvu on jopa 3-5:n kertainen verrattuna väli- ja lisävaltapuihin. Poistettavia olisi etupäässä rikkonaiset, toispuoleiset väli- ja lisävaltapuut, ylispuut ja alispuut jos niitä kuviolla on.

   

  sitolkka

  Onhan taimikkokin energiaksi kelpaavaa joten kyllä se arvokasvu ainakin minun rätingillä on suurin kun kuitu muuttuu tukiksi.

  sitolkka

  Se on tuo harvennus helppoa kun jättää aina parhaat rungot pystyyn. Aluspuut on aina aluspuita. En oikein perusta tästä yläharvennuksesta. Siinä jätetään heikkokasvuiset ruununraakkipuut pystyyn.

Esillä 10 vastausta, 1 - 10 (kaikkiaan 164)