Keskustelut Metsänhoito Hakkuut liian voimakkaita

Esillä 10 vastausta, 1 - 10 (kaikkiaan 121)
 • Hakkuut liian voimakkaita

  mikäli uskomme tutkijoita ja miksemme uskoisi;
  ”Mehtätalon ja Pukkalan mukaan kasvun hyytymiseen vaikuttavat myös aikaistuneet päätehakkuut ja voimaperäisemmät harvennushakkuut. Mehtätalon arvion mukaan harvennuksissa metsästä poistuu nyt noin kolmannes puista, kun aikaisemmin se oli jopa puolta vähemmän. Väistämättä, kun päätehakkuita aikaistetaan ja voimistetaan harvennuksia, kasvu pienenee, hän sanoo.”
  Metsälehden asiantuntijat ovat toista mieltä.  Kasvu vain paranee heidän mukaansa jos harvennetaan voimakkaasti. Ja usein.

  niin tämä viite on ylen artikkelista mutta sehän  ei pidä paikkaansa tietenkään, vai mitä ?

 • Puuki

  Väärinymmärrystä havaittavissa ylellä tai ennemminkin sen tulkitsijalla .

  Harvennusrästien lisääntyminen kertoo jotain sen ohella, että toisaalla harvennetaaan liian harvaksi.  Mietipä sitäkin.     Eikä kait kukaan luule tosissaan, että metsän liika harvuus lisää puun kasvua ?  Usein harvennus ja lievästi lisää puun kasvua. Samoin harvennukset lisää tukkipuun kasvua  ja saantoa / kiertoaika.

  Kolmannes pois/ha  harvennuksessa mottimäärästä on aina ollut ihan tavallinen kertymän määrä.       JK:ssa se määrä ylittyy yleensä reilusti joten siitä voi tulla ongelmia jatkossa kasvun hyytymisen kanssa ja muutenkin.

  mehtäukko

  MH:n osalta syy on valtioneuvoston asettamissa tuottovaatimuksissa. Myös monen metsäfirman koroilla laskelmointi tekee saman,- puusto laitetaan nurin laskemien osoittamana. Puuston laadun takia se kylläkin on ok. ”Liian” voimakkaat harvennukset on ehkä pienempi paha kuin harventamattomuus ?

  Apli

  Metsähallituksen metsissä näin tapahtuu muualla ei niinkään, toki aina on niitä joilla on ns rahantarvetta ja puustoa kaadetaan surutta vaikka se parhaassa kasvuiässä.. Harvennuksissa on nyt riski että harvennetaan liian harvaksi yhtiöiden kuitupuukiimassa jotenka sen suhteen hyvä olla hereillä jos on harvennuksia tulossa omiin metsiin..

  Puuki

  Min. PPA kauppasopimuksen liitteeseen kuten  joskus aiemminkin on joutunut tekemään…

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  Missä kohtaa keskusteluissa ollaan sanottu että pitää harventaa voimakkaasti ja usein?

  Tapion metsänhoitosuosituksissa on tutkimuksiin perustuvat harvennusmallit, joita on hyvä noudattaa, ellei ole omaa eriävää näkemystä.

  Sitä ollaan kyllä ehdotettu että metsän aloitustiheyttä voitaisiin alentaa ja että taimikonhoidot on syitä tehdä säntillisesti, jotta saadaan jo ensiharvennukseen riittävä rungon koko.

  Mitä enemmän hehtaarilla on lehtivihreää, sitä enemmän kasvua. Periaatteessa harvennushakkuilla pyritään siis välttämään itseharveneminen ja varmistamaan että mahdollisimman suuri osa kasvusta saadaan kehittymään myytävän puun kokoon. Ollaan kiinnostuneita euroista eikä kuutioista. Jos tavoitellaan vain biomassan maksimikasvua, voidaan tehdä lieviä vain ylitiheyden estäviä usein toistuvia harvennuksia.

  Mitä enemmän metsäalueella on keski-ikäistä metsää, sitä enemmän kasvaa. YLE:n jutussa puhuttiin kasvusta koko maan tasolla, mutta kehitysluokkien tavoitejakauma on ajatteluna ollut käytössä myös tilakohtaisessa metsäsuunnittelussa. Jos ja kun halutaan lisää kasvua, lisätään kasvavia metsiä eli uudistetaan vanhat metsät. Käytännössä kaikki ala ei voi olla yhtä aikaa keski-ikäistä, joten voidaan soveltaa haluttaessa myös normaalimetsäajattelua jossa jokaista ikäluokkaa on sama pinta-ala ja kasvu saadaan pysymään vakiona.

  Mikä se kysymys olikaan? Jos joku yleistää hakkuut ja metsän kasvun yhteydet, niin kannattaa kysyä tarkentavia kysymyksiä: millä aikavälillä, millaista metsää hakkaat ja mikä on hakkuun tarkoitus.

  Jätkä

  ”Metsälehden asiantuntijat ovat toista mieltä. Kasvu vain paranee heidän mukaansa jos harvennetaan voimakkaasti. Ja usein.”

  Tuohan ei pidä paikkaansa muulta osin, kuin että metsälehden asiantuntijat noin väittävät. Näin sekin harha paljastuu.

  Jos kasvattaa ja harventaa puustoaan Tapion harvennusmallien mukaan ja tajuaa niiden reunaehdot, on taloudellinen tulos kiertoaikana paras mahdollinen.

  Jos hyvällä pohjalla kasvattelee esim 3000 r/ha , niin 70 vuoden aikana ne ovat kasvaneet 700 kuutiota /ha.  Luonnollista poistumaa on kuitnkin ainkin sata kuutiota, eli elossa on 600 kuutiota.  Tuo 3000 runkoa on siis kasvanut keskijäreydeksi 200 litraa. Tukkiprosentti ei liene kovin huima.

  Toistuvin hoitohakkuin käsiteltynäkin kokonaiskasvu lienee tuon 700 kuutiota, mutta siitä esim kolmesataa kuutiota on poistettu kasvatushakkuin, ja siitä määrästä puolet on tukkia. Rahat on saatu jo ensiharvennuksesta lähtien, jopa energiapuuta on hakattu. Päätehakkuussa 400 kuutiota josta tukkiprosentti on yli 90.

  Ei pitäisi olla epäselvää Metsälehden / YLE:n asiantuntijoillekaan, kumpi menetelmä antaa enemmän rahaa.

  Jos harvennetaan voimakkaasti – ja usein, ei ehkä kannata enää kahden harvennuksen jälkeen paljoa odotella jääneestä puustosta.

   

  mehtäukko

  ”…Kasvu vain paranee heidän mukaansa jos harvennetaan voimakkaasti. Ja usein…”

  Kun taimikon perustaminen tehdään onnistuneesti, taimikon hoidot ja -harvennus säntillisesti, eh ja toinen harvennus laatutietoisesti ja oikea-aikaisesti Tapion ohjeita myötäillen, mihin ja milloin tulee ne ”useat” harvennukset?

  suorittava porras suorittava porras

  Usein unohtuu ,että tiheyssuositukset toimivat vain hoidetuissa metsissä. Ei kannata syyttää liian voimakkaista harvennuksista ,jos taimikot ovat jääneet hoitamatta ja kasvatyskelpoista riittävän latvuksen omaavaa puustoa ei ole tarpeeksi. Innolla viedään motoa palstalle , vaikka raivaussaha olisi riittänyt. Tästä kymmenen vuotta ja sitten vasta moto.

  mehtäukko

  Ainakaan Tornator ei jää Pekkaa paremmaksi kisassa 3-kl metsiä listittäessä. Yhden tukin metsää menee surutta kenttään.

  Puuki

  Ajankohtaisissa aavistushakkuissa voi joutua venymään vähän  liian aikaiseen puunkorjuuseenkin jossain tapauksessa.    Isoilla toimijoilla voi olla sama syy ainakin joskus mutta ei voi yleistää koska on jatkunut jo pitkään ainakin MH:lla.

Esillä 10 vastausta, 1 - 10 (kaikkiaan 121)