Keskustelut Metsänhoito Hakkuujälki

Esillä 10 vastausta, 21 - 30 (kaikkiaan 206)
 • Hakkuujälki

  Uudessa Metsälehdessä on oivallinen kirjoitus heikosta hakkuujäljesta ensiharvennuksilla. Heikon jäljen aiheuttaa liian isot koneet. Tästä olen aiemminkin kirjoittanut ja osa täällä ymmärtänyt, osa naureskellut. No nyt jutussa asiantuntijat nostava aivan samoja ongelmakohtia esiin:

  Ajourat vievät neljänneksen pinta-alasta ja urien välistä ei voi juurikaan poistaa puita ettei mennä alarajoista läpi.

  Leveät suorat ajourat, tuulitunnelit.

  Tuleva tukki% kärsii.

  Liiallinen harvennus jotta saadaan ison koneen kuluja peittoon.

  Haaste lienee se, että kuka leikin maksaa

 • suorittava porras suorittava porras

  Pienipuiselle ja pienialaiselle leimikolle ei kannata kuljettaa erikseen isoa eikä pientä konetta. On pakko käyttää kokonaisuus huomioon ottaen konetta ,jolla kaikki onnistuu. Tämä on tilanne nyt eikä varmasti muutu tulevaisuudessa koneiden kohdalla pienempään suuntaan. Se polku on moneen kertaan kokeiltu. Muu on toiveajattelua.

  Paras tapa varautua tulevaan on hoitaa taimikot intensiivisesti alusta alkaen ,jolloin varmistetaan puuston nopea kehitys hakkuukelpoiseksi ja täystiheäksi metsäksi. Tuolloin on poistettavaa valittavaksi asti eivätkä ajourat ole ongelma nykykalustolla.

  PS. Ne huonolle harvennukselle jääneet kohdat urien välissä johtuvat enimmäkseen huonosta tai tekemättömästä ennakkoraivauksesta ja liian lyhytpuomisella hakkuukoneella tehdystä työstä. Urakin levenee joskus tarpeettomasti ,kun kolhiintuneita puita on poistettu liian kaukana olevien puiden koukkimisen jäljiltä. Kolhuja syntyy herkästi ,kun ei pysytä uralla.

   

   

  mehtäukko

  Niin lehdissä, kuin täälläkin vallitsee kummallinen realiteettien puutostila ja kyky ajatella koko puuntuonnon ketjua.

  Miksi vasta kaupallisissa harvennuksissa aletaan voivotella sitä ja tätä, kun mo:n omat laiminlyönnit ja virheet metsätaloudessa eivät kestä yhtään arvostelua? Ja ne hoitamattomien rääseiköiden kaupustelijat ovat ”parhaita” kokkeja.

  Moni mh:n panostanut taas ymmärtää faktat.Sen, että kun poistettava eh-puusto kieppuu 100:ssa litrassa, kantohinta ja kasvutilanne tuovat tilin.

  Puuki

  Mm. polttoainekulut nousee ja korkokulut myös.  Silloin muuttuu vähän myös koneiden kustannusrakenne.   Tuottavuuden alenemista/h  pienemmällä kalustolla kompensoi pienempi löpön kulutus , alhaisemmat pääomakulut  ja alemmat koneen siirtokulut.    Jos on esim. 20 ha leimikko jossa puiden keskikoko vaihtelee kuvioittain 50- 400 l välillä, niin silloin olisi hyvä olla sopiva koneketju myös niille kuvioille joilla tehdään ensiharvennusta. Jos niitä eh-kuvioita on paljon kok. pinta-alasta.     Mutta suurin ero tulee jäävään metsään usein tekijän ammattitaidon tai sen puuttumisen takia.   (Muiden olosuhdevaikutusten lisäksi).

  Yksi uusi etu (voi olla joskus haittakin) korjuussa koneyrittäjillä/ostajilla  on jk:n metsien mukaan tulossa, kun melkein mikä tahansa jälki näyttää kelpaavan  joillekin kunhan on ollut puhe jk:n korjuusta eikä ”vanhalla tyylillä” tehdystä.    Voi sanoa että noin se pitää ohjeen mukaan tehdä ja sillä sipuli. Jos ei kelpaa niin sitten näytetään  oppaasta esim. PPA ja muuta ohjetta ja kuvitellaan metsän tulevaisuus ohjekirjan mukaiseksi.

   

  Kun kasvupaikat ja -olosuhteet vaihtelevat laidasta laitaan, ei mikään esim.  100 l /puu eh:lla voi olla tavoite , jos ei ole edes edellytyksiä siihen kokoon kuin vaikkapa 60 vuoden odottelulla. Ei niitä harvennuksia tehdä pelkästään konekuskien mielen mukaisilla leimikoilla. Vaikka suurempi puiden keskikoko ym. sopivat korjuutekijät helpottaa ja alentaa kustannuksia ei se ole aina mahdollista.

  mehtäukko

  P-aine ja korkokulu on katteeton vertaus. Litran parin kulutusero 50-100 % suurempaan tuotokseen ei pitkälle pötkitytä. Samoin kestävyys ja vuosituotosten ero korkoon.

  Jk:n puillehan ne pikkuväkkärät on suositeltuja. Eikun ostamaan.

  Jätkä

  mehtäukko:”Moni mh:n panostanut taas ymmärtää faktat.Sen, että kun poistettava eh-puusto kieppuu 100:ssa litrassa, kantohinta ja kasvutilanne tuovat tilin.”

  Tuohon 100 litraiseen keskikokoon poistuvilla puilla ei päästä, jos puustoa on koko ajan kasvatettu jopa tuplatiheydessä suosituksiin verrattuna.

  Ei vaan mene jakeluun joillakin Da – miekkosilla, että kun hehtaarikasvu on vaikkapa 10 kiintoa/v , on ratkaiseva ero sillä, jaetaanko tuo lisäkasvu 1600 rungolle, vai 3200 rungolle.

  OK. Hakkuuaikana puustosta poistetaan 2000 r, jolloin kiintoja lähtee jopa 80, joista kuitupuuksi 60 kiintoa.

  Oikein hoidetussa metsässä poistuu ”vain” 700 r/ha ja rungot ovat satalitraisia, joista kuitupuuta tulee myös noin 60 kiintoa. Hakkuukone pystyy hakkaamaan kolme hehtaaria samassa ajassa kuin tuosta ”hoitamattomasta” hehtaarin?

  TÄRKEIN, eli jäävä puusto: – On paljon järeämpää ja paremmin valittua, eli metsään jää enemmän kiintoja, jotka ovat kokemassa arvokasvu-hypähdyksen parin -kolmen vuoden päästä.

  MO:n kannalta hoidetusta metsästä saa paremman tilin ja puuston arvo vain nousee hakkuun yhteydessä.

  nuori isäntä

  Suorittava oikoo. Ihan varmasti tutkimusaloihin osuu myös isoalaisia ja taimikosta asti hyvin hoidettuja leimikoita. Jos neljännespinta-alasta on ajouria isolla koneella, ei siihen taimikonhoidolla vaikuteta. On häpeällistä, että hyvä hakkuu jälki toteutuu vain 20% hakkuista. 80%:ssa on enemmän tai vähemmän korjattavaa. Väitätkö todella suorittava, että 80% leimikoista on ollut huonosti hoidettuja?

  Nyt tilanne on se, että isojen koneiden ja osaamattomien kuskien taloudelliset ja laadulliset tappiot maksaa metsänomista, ei niiden aiheuttaja.

  Puuki

  Jk-korjuuseen sopii ne isoimmat koneet parhaiten.  Niille löytyy sieltä ja päätehakkuilta sopiva  toimintaympäristö.  Esim.  kombikone joita joillain yrittäjilläkin on laskee yksikkökustannuksia melko paljon.    N. 9 tn kone on jo tarpeeksi tehokas, tuottava  ja ketterä eh-leimikoihin . Ja voi käyttää muissakin harvennuksissa.

  Varhaishoito ja th on tietenkin tärkeitä tehdä nekin ajallaan ja mo itse hyötyy siitä .  Samoin ensiharvennus kannattaa tehdä ajallaan. Mieluummin vaikka vähän liian aikasin kuin liian myöhään , eikä odotella jotain tiettyä puun kokoa samalla kasvun hidastuessa ja latvusten kutistuessa.

  sikari

  Täällä jotkut kirjoittelee,että harvennus ajankohta on kun poistuva puusto on 100 litraa. Aika pahasti ollaan kasvatuksesta pihalla jos sen mukaan metsiä hoidetaan.

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  Riippuu aivan puulajista ja aloitustiheydestä: koivulla ja kuusella 100 litraa mahdollinen, männyllä yleensä ei.

  sikari

  Lapin lakkapää männiköillä, mutta niillä ei paljon kasvu virkisty.

Esillä 10 vastausta, 21 - 30 (kaikkiaan 206)