Keskustelut Metsänhoito Ehdotus Metsälehdelle

Esillä 10 vastausta, 1 - 10 (kaikkiaan 217)
 • Ehdotus Metsälehdelle

  Olen eri tavoin yrittänyt saada maa-ja metsätalousministeriöstä vastauksia mieltä painaviin kysymyksiin. Tuntuu olevan kovin vaikeaa. Jos sitä yrittää ”oman” kansanedustajan kautta, niin asiaa ei välttämättä ymmärretä oikein, se suodattuu matkalla, jos vastaus tulee se on ”yleinen standardivastaus”, joka löytyy valmiina eikä anna vastausta tehtyyn kysymykseen. Toisaalta on ehkä ymmärrettävää ettei yhden ihmisen vuoksi ministeriö vaivaudu vastaamaan.

  Tuli mieleen. Mitäpä jos Metsälehti lisäsi lehteen muutaman kerran vuodessa ”Lukijat kysyvät ja ministeri(ö) vastaa” palstan?

  Metsänomistajat ja muutkin Metsälehteä lukevat alan toimijat saisivat suoran linjan ministeröön. Metsälehti keräisi ja valikoisi lukijoilta eniten kiinnostusta herättävät ajankohtaiset, asialliset maa-ja metsätalousminiteriön toimialaan kuuluvat kysymykset. Metsälehti toimittaisi kysymykset ministeriöön ja julkaisi saadut vastaukset ministeri(ö) vastaa palstalla.

  Luulisi ministeriönkin vastaavan, kun kysyjinä on suuri joukko alan toimijoita ja vastaukset menevät 180 000:lle ammatilehden lukijalle. Jos ei vastaa kysymykseen, sekin on arvokas tieto.

  Lukijat olisivat varmaan innostuneita ja kiinnostuneita tällaisesta mahdollisuudesta saada äänensä kuuluviin, jonka seurauksena Metsälehden tilaajamäärät räjähtäisivät nousuun.

  Tässä malliksi ensimmäinen mieltä painava kysymys ministeriölle:

  ”Lounais-Suomen kuusikot ovat laajasti juurikäävän saastuttamia. Pakkasjaksot ovat vähentyneet ja kuusikoiden hakkuut joudutaan tekemään lähes kokonaan sulan maan aikana, mikä lisää ongelmaa. Ongelmaa lisää entisestään se, että lähes kaikki päätehakatut kuusikot uudistetaan kuuselle, koska suuren hirvieläinkannan vuoksi puulajin vaihtoa ei voida tehdä. Tämä on suuri ongelma myös ilmastonmuutoksen varautumisessa. Kuusen ongelmat on nähty jo etelä-ruotsissa asti.

  Vastuullinen ministeri on useaan otteeseen ilmoittanut, että hirvitiheys ei saa ylittää 3,5 yksilöä tuhannella hehtaarilla. Samoin maa-ja metsätalousministeriön laatimassa hirvikannan hoitosuunnitelmassa todetaan, että yli 4 hirven tiheydet johtavat kestämättömiin ongelmiin. Täällä kuitenkin alueellinen riistaneuvosto on asettanut VS2 hirvitalousalueelle tavoitteeksi 5,5 ja VS3 hirvitalousalueelle 4,7 yksilöä tuhannelle hehtaarille. Maa-ja metsätalousministeriö valvoo riistakeskuksen toimintaa ja alueelliset riistaneuvostot kuuluvat riistakeskukseen. Onko maa-ja metsätalousministeriö ollut tietoinen tästä vastuusta ja onko asia tarkoitus korjata.”

 • ollikolli

  Hyvä idea, kannatan lämpimästi

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  Jatkoon!

  Gla Gla

  Samaa mieltä. Muutenkin ministeriöstä ja poliitikoilta voisi kysellä artikkeleissa näkemyksiä asioiden linjauksista. Ehkä jopa mielummin kuin tuntemattomien metsänomistajien näkemyksiä omien metsien hoidosta, joista on joka lehdessä iso juttu.

  Eliisa Kallioniemi Eliisa Kallioniemi

  Kiitos ideasta! Selvitämme asiaa, ja mielellämme otamme vastaan myös uusia kysymyksiä. Niitä voi lähettää osoitteeseen eliisa.kallioniemi@metsalehti.fi.

  Taviokuurna

  Planterin kysymyksen ongelma on paha myös Uudellamaalla ja Hämeessä, varmaan laajemminkin. Kiitos Metsälehdelle MMM:n riistaherran haastattelusta; hän kertoi LUKEn kartoittavan hirven haittoja ja hyötyjä laajalti. Kaikki mainitut tutkimuksen aiheet on koluttu ja löytyvät arkistoista. Minun mielestäni olisi jonkun perustuslain osaavan juristin asia kartoittaa, kuinka metsänomistajan omaisuuden suoja ja elinkeinon harjoittamisen mahdollisuudet nykyisin turvataan. Toivon Eliisa tästä näkökulmasta haastattelua lehteen.

  jees h-valta

  Satakunnankin puolesta erittäin kannatettava ajatus. Miksi paikallispäällikkö Riistakeskuksessa vähentää hirvilupien määrää kun ei vielä olla tavoitetiheyttä saavutettu? Eikö mikään virkavastuu paina enää noissa piireissä mitään!

  suorittava porras suorittava porras

  suorittava porras suorittava porras

  suorittava porras suorittava porras

  suorittava porras suorittava porras

Esillä 10 vastausta, 1 - 10 (kaikkiaan 217)