Keskustelut Harrastukset Edut hirvien pyyntilupakäytännöstä luopumisesta?

Esillä 10 vastausta, 1 - 10 (kaikkiaan 65)
 • Edut hirvien pyyntilupakäytännöstä luopumisesta?

  VTV pitää yhtenä vaihtoehtona hirvenmetsästyksen toimivuuden parantamisessa luopumista hirvien pyyntilupakäytännöstä. Kun samalla MMM pudottaisi hirvien talvista tavoitetiheyttä metsästysseuroja sitovasti alle yhteen tuhannella hehtaarilla, voisi suuremmat hirviongelmat maanteiilä ja metsätaimikoissa jopa poistua.

  Perustuslain vastaisuudet ihmisten omaisuuden ja turvallisuuden suhteen nykyisessä hirvikannan säätelyjärjestelmässä ratkaissee Eduskunta aikanaan.

  Jos hirvien pyyntilupajärjestemästä luovuttaisiin, pitäisi muuttaa myös nykyisiä metsästyskäytäntöjä siten, että halukkaita hirvien metsästäjiä riittäisi jahteihin.

  Vapaasta hirvien metsästyksestä olisivat ehkä suurempina hyötyjinä maantieliikenne, eli autoilijat, sekä metsänomistajat.
  Hyötyä voisi tulla myös metsästäjille. Haittoja ei pitäisi syntyä kenellekkään.

  Perusteltuja ajatuksia syntyvistä hyödyistä tämän otsikon alle. Pian alkava hirvenmetsästys tarvitsee jahtitulien keskusteluihin tällaisen aiheen.

 • jees h-valta

  Mielestäni taas pitää juuri kirjoittaa kuten ajattelee. Ei siellä joku olematon kirjoitusvirhe nyt tee sitä eikä tätä.
  Kun kirjoittaa noin ajattelu muuttuukin kirjallisemmaksi. Helpottaa yhteistyötä aivokopalta näppäimistöön. Eikä tarvii muotoilla kohta ollenkaan. Minä ainakin vedän suoraan kaiken tekstiksi.

  jees h-valta

  No aivan, mutta tuota tuskin kukaan muukaan huomasi joten ei asiasisältö siitä ehkä kovin pahasti pieleen kammennut.

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  Hirvenmetsästyksen maallikkona (isävainaa oli kyllä ihan pro) kyselen, eikös hirveä ole perinteisesti metsästetty myös naakimalla eli väijymällä, ennen nykyistä lupakäytäntöjen aikaa.

  kisi

  Mehänpoika:
  ”Jos oletetaan, että hirvikanta saataisiin muutamassa vuodessa alle 20 000 hirveen tuhannella hehtaarilla, voisivat maantieliikenteen hirviturmat vähentyä siedettävälle tasolle. Liikenneturvallisuus siis paranisi tuntuvasti. ”

  Eikös tuo tavoite (alle 20 000 hirveä tuhannella hehtaarilla) ole jo saavutettu? Reilustikin.

  mehänpoika

  Jos oletetaan, että hirvikanta saataisiin muutamassa vuodessa alle 20 000 hirveen (kiitos Taneli ja kisi), voisivat maantieliikenteen hirviturmat vähentyä siedettävälle tasolle. Liikenneturvallisuus siis paranisi tuntuvasti.

  Myös metsiemme kovaa vauhtia tapahtuva kuusettumisen voisi loppua. Männylle uudistaminen lisääntyisi karummilla mailla. Viljavat maat voisi turvallisemmin istuttaa rauduskoivulle. Metsien monimuotoisuus paranisi tuntuvasti.

  Taimikoiden hirvivahinkojen vähentyessä metsätalouden kannattavuus alkaisi kohenemaan. Metsän tuotto olisi enemmän kiinni markkinoista.

  mehänpoika

  Kiitos Korpituvan Taneli ja kisi! Huomattu on ja korjattukin muutamia tunteja sitten.

  Lueskelin juuri tuoretta Metsälehteä. Sivulla 14 Mikko Riikilän kirjoitus, ”Kuusi menestyy myös puolukkaturvekankailla”, herätti ajatuksen, että metla ja sen tutkijat ovat täysin alistuneet nykyiseen hirvipolitiikkaan ja sitä myöten metsänhoito-ohjeisiin hirvien ehdoilla.

  Kirjoituksessa tunnustetaan hirvien syövän turvemailla sinne istutetut männyn taimet, mutta hirvipolitiikka hyväksyen neuvotaan puolukkatyyppiä vastaaville turvemaille jopa istuttamaan olosuhteiden pakosta kuusentaimia. Hyvin ovat hirvimiehet asiansa hoitaneet. Liekkö seuraavilla sukupolvilla kovin onnellinen elämä?

  Toinen hirviin liittyvä ongelma uudistettaessa vähän viljavampiakin turvekankaita kuuselle syntyy siitä, kun hirvet pitävät valtaosan hieskoivikosta hyvin matalana ja kuusentaimet kärsivät monia vuosia keväthalloista. Siinä ehtii vatukko ja horsmikko muun heinän lisäksi haittaamaan pahasti kuusen taimia. Ylimääräistä työtä täydennyksineen joutuu tekemään ja kuusen taimista pyrkii tulemaan monilatvaisia, kun halla vie latvasilmutkin.

  Olisi paljon helpompi hoitaa kuusentaimikko turvemailla ilman hirviä. Hieskoivuista saisi hoidettua sopivan verhopuustun hallan varalle ja tulevaisuuden energiapuuksi.

  suorittava porras suorittava porras

  Halla ei välttämättä aina ole syypää kuusten monilatvaisuuteen. Kyse on varsin usei boorin puutteesta , jonka vaikutuksia hieskoivu vain pahentaa . Kannattaa siis vähän olla kriittinen suhtautumisessa hallantorjuntaan hieskoivun avulla. Varsin monessa energialeimikossa se hies on ennttänyt raiskata kuusen taimet varsin huonon kuntoon . Energiaunelmat saavat monen maanomistajan kohdalla kovan kolauksen , kun lopputulos paljastuu. Antaa vain hirvien listiä ne koivut ja ripautetaan vähän booria kuusikon terveydeksi.

  mehänpoika

  Suorittavalle portaalle turvemaiden kuuselle uudistamisesta ja boorilannoituksesta:

  Boorilannoitus on monesti tarpeen kuusikon latvankuolemisten ja siitä johtuvien päärangan vaihdosten lopettamiseksi myös turvemailla. Aiheetta sitä ei kannata tehdä. Ensin pitää varmistaa boorin tarve. Kuitenkaan kovasti heinettyvillä mailla boorilannoitusta ei pitäisi tehdä taimien vielä ollessa hyvin pieniä, koska heinettyminen voi muodostua entistä suuremmaksi ongelmaksi.

  Kuusentainten hallavahingon näkee selvästi keväällä juhannuksen tienoilla ruskistuneista versojen kärjistä. Se ei yleensä tapa päärankaa, mutta latvasilmut, joskus kaikki, ovat lurpallaan kuin ajokoiran korvat. Boorinpuute kuivattaa latvaosan päärankaa silmuineen ja neulasineen.

  Lehvästöltään lähes sulkeentunut hieskoivuverhopuusto turvemaan kuusentaimikon alkukehityksen aikana estää liian heinettymisen ja hallavauriot sekä haaroittumisen kuusen taimissa. Tätä mahdollisuutta nykyisillä hirvikannoilla ei läheskään kaikissa kohteissa pysty käyttämään, koska hirvi tekee hieskoivuista sinne tänne jääviä puskia.

  Kuusentainten tallaamiset mutalikkoon tai kallelleen ovat toinen hirvien aiheuttama menetys. Kivennäismailla taimi katkeaa hirven sorkan alla tai saa kuoren vikuutuksesta hyvän itämisalusten kuusenjuurikäävälle.

  Mitään etua hirvien tekemästä vesakoiden syönnistä kuusentaimikoissa en parhaalla tahdollanikaan saa mieleeni. Raskaan sorkkaeläimen oleskelu ja liikkuminen kesäaikaan rikkoo kuusen pinnallista juuristoa ja aiheuttaa juurikäävän leviämistä jo nuoriin kuusikoihin. Menetykset paljastuvat vasta tulevaisuuden päätehakkuussa. Kuoren jälttämiset ovat vielä asia erikseen.

  mehänpoika

  Olen miettinyt, mitä metsästäjät keksivät jos MMM joutuisi luopumaan pyyntilupakäytännöstä. Ehkäpä he olisivat erittäin tyytyväisiä. Luulen nimittäin, että valtaosa hirvien metsästäjistä on perusteellisesti tympääntynyt MMM:n tavasta ohjata hirvien metsästystä.

  Muutokset kun pitäisi aina lähteä alhaalta ylöspäin, eli juuri päinvastoin kuin metsästyshallinto menettelee. Esimerkiksi MMM pitää kynsin hampain kiinni hirvenmetsästyksen pyyntilupakäytännöstä, vaikka sen tuloksena hirviporukat tulevat anoneiksi pyyntilupia niin vähän, että liiat hirvet aiheuttavat liikenteessä ihmisille turvallisuuden menetyksen. Metsätaimikoiden lisääntyneet hirvivahingot taas aiheuttavat metsänomistajille omaisuuden menetystä. Molemmat ovat vastoin perustuslakia.

  mehänpoika

  Harrastelijalle ”valtion lehmästä”:
  Kirjoitat, että hirvi on valtion lehmä. Kerrot, että hirvikannan säätely on valtion käsissä. Ilmeisesti tarkoitat vielä, että hirvenmetsästyksen arvostelu on turhanpäiväistä ja vailla mitään merkitystä. Näissä asioissa olet kylläkin väärässä.

  Pitää palauttaa mieliin, että nykyinen hirvikannan säätelyjärjestelmä on MMM:n metsästystä harrastavien henkilöiden kehittelemä, ja hirvien pyyntilupakäytäntö on alkuaan kehitelty pelkästään hirvien mahdollisimman suurta lihatuottoa ajatellen. Vasta myöhemmin hirvikolareiden yleistyttyä ja metsästysmaan vuokraajien havahduttua tuhoista taimikoissa ryhdyttiin hirvikantaa jopa hetkellisesti leikkaamaan hirvivahinkojen nopean kasvun pysäyttämiseksi. Hirvikannan säätely onkin jo ennakkoon myönnettävien pyyntilupien kautta täysin metsästäjien käsissä.

  Jos hirvikannan säätely olisi puolueettoman valtion elimen käsissä, ei hirvikanta missään vaiheessa olisi ollut pahemmin liikenteen tai metsänomistajien riesana. Ilmeisesti hirvenmetsästys olisi jo alkuaan säädetty vapaaksi pyyntiluvista.

  Nykyinen MMM-johtoinen hirvipolitiikka pitää kiinni nykyisestä käytännöstä. Kuitenkin se VTV:n mukaan johtaa aika-ajoin huomattavasti liian suureen hirvikantaan ja siitä johtuviin hirvikolareihin ja taimikkovahinkoihin. Tästä voi tehdä sellaisen johtopäätöksen, että vahingot ovatkin MMM:n ohjauksessa. Nyt taas kun pyyntilupia on leikattu hirvikannan kasvatusta ajatellen, voi tudeta, että MMM on syyllistynyt perustuslain rikkomiseen niin hirvikolareissa syntyvien vammautumisten kuin metsätaimikoiden hirvivahinkojenkin osalta.

Esillä 10 vastausta, 1 - 10 (kaikkiaan 65)