Keskustelut Metsänhoito A. Jalkanen Tiedätkö? kysymys harvennushakkuista

 • Tämä aihe sisältää 13 vastausta, 8 ääntä, ja päivitettiin viimeksi , sitten Avatarmehtäukko toimesta.
Esillä 10 vastausta, 1 - 10 (kaikkiaan 12)
 • A. Jalkanen Tiedätkö? kysymys harvennushakkuista

  Merkitty: 

  Mielenkiintoista olisi  tietää millainen rooli tälläisiin tuloksiin on yhteiskunnan tuella ensiharvennuksiin, joita markkinoidaan energiapuuhakkuina. Mikä rooli ja merkitys metsänhoitoyhdistyksillä?  Joutuukohan metsänomistaja  tai metsänhakannut organisaatio maksumieheksi jos yhteiskunta alkaakin periä avustuksiaan takaisin?

 • A.Jalkanen A.Jalkanen

  En osaa Tomperi vastata hyvään kysymykseesi tyhjentävästi, mutta kyllä esillä on ollut sen suuntaista mielipidettä, että kemera on kannustanut tekemään taimikonhoitoa ja nuoren metsän hoitoa liian myöhään. Uudessa kemerassa näitä ongelmia on koetettu poistaa. Sitä en jaksa uskoa, että voimassa olevien sääntöjen mukaan myönnettyjä tukia alettaisiin periä takaisin.

  mehtäukko

  Jos voi AJ:n vastaukseen lisätä, niin ei tuollaisia. Mutta esim. tienteon ja ojitusten hoidon laiminlyönti voi perityttää kemerat takaisin.

  Tomperi

  En ehdi nyt katsoa missä ketjussa kerroitkaan siitä että 22 vuotiaassa kuusikossa on 200 kiintoa puuta, hyvin hoidetussa.  Voisitko pyytää mittauksen tulokset, joko pelkät mittauksen tulokset tai sitten mediaanit pituudesta ja läpimitasta sekä keski arvot. Viljelytiheys ja nykyinen runkoluku.

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  Se oli Yli-Talonen YLE:n jutussa joka kertoi kasvuesimerkin jossa hoidettu metsikkö kasvoi 100 % enemmän kuin hoitamaton. Voit siis olla mittauksista yhteydessä Päijät-Hämeen metsänhoitoyhdistykseen.

  Kasvatusmetsien harventamatta jättäminen ei alenna puuston kasvua, mutta käyttöpuun tuotos alenee kiertoajan kuluessa 25-35 prosenttia. … Taimikoissa hoidon puute sen sijaan voi alentaa kasvua, kun heikkokasvuinen lehtipuusto valtaa kasvutilan. (Mikko Riikilä Metsälehti 22 s. 4).

  isaskar keturi

  Tämäpä olikin mielenkiintoinen kysymys! Periaatteessa voi ja pitäisikin Kemera-lain mukaan periä tuet takaisin. Oikeastaan niitä ei olisi lainkaan saanut maksaa, vaikka rahoitushakemus on hyväksytty. Kemera-laissa todetaan (2§ 2.mom) ”Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että kohde, joka voi olla jakautunut usealle alueelle, täyttää vähimmäispinta-alaa koskevan vaatimuksen ja käsittelyn jälkeiset puuston tiheyttä, poistumaa, keskipituutta tai rinnankorkeusläpimittaa koskevat vaatimukset ja että kohteelle ei käsittelyn jälkeen jää välitöntä hoidon tarvetta.”

  suorittava porras suorittava porras

  Eipähän ole jäänyt liikaa puuta eikä välitöntä tarvetta toimenpiteisiin. Yleensä tuki evätään ,jos toitoimenpide on liian lievä.

  Tomperi

  Noh enpä viiti kysyä koska todennäköisesti mitattu puuttellisesti jonkinmoinen arvio vetästy hatusta, se siitä.  On ns propagandaa.

  Kyllähän se kasvu on suurinta taimikossa jossa lehtipuu valtaa alan.  Istutettujen puiden kasvu  taantuu senhän ymmärtää ”erkkikin” vaikkei se paljoa ymmärrä

   

  leku

  Kyllä 200/22v on hyvin mahdollista, itse mittaillut omista 218/21 relaskooppi aloilta, siinäkin perkuu myöhästyi..enskassa 100 pois ja reilu 100 jäi… Viidenvuoden päästä taas kone….

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  On minullakin rehevän maan koivikko kasvanut tuon 200 m3/20 vuotta. Taimikonhoito tehty 2 kertaa joten ei ollut hoitamaton.

  Tomperi

  Relaskooppi ei ole mittausväline, arviointiväline.  En mie eppäile etteikö niin vois olla.  Relaskooppiantaa tarkkuuden plus miinus 20 .. 30 % ?

  Metsäkonemittaus eikös siinä tarkkuus ole luokkaa 2 viiva kolme prosenttia.

  Miksi ei oltu mitattu sitä ns vähempiarvoisen puuston määrää?

   

Esillä 10 vastausta, 1 - 10 (kaikkiaan 12)