Suurin osa metsänomistajista tuntee Metsälehden

Valtaosalle metsänomistajista ja metsänhoitoyhdistysten jäsenistä Metsälehti on tuttu lehti.

Metsänomistajat tuntevat Metsälehden hyvin. Heistä 82 prosenttia tietää lehden vähintään nimeltä. Metsänhoitoyhdistysten jäsenten keskuudessa Metsälehti on vielä tutumpi. Tässä joukossa 91 prosenttia tuntee lehden. Kaikista suomalaisista 37 prosenttia tuntee Metsälehden ainakin nimeltä.

Metsälehti rakentaa pitkäjänteisesti tunnettuutta mediamainonnalla. Vuonna 2022 tärkeimmät mediakanavat tähän työhön ovat olleet aikakausmediat (Seura, Apu, Suomen Kuvalehti), YouTube ja some (IG ja FB). Lisäksi tunnettuutta parannetaan lähettämällä porrastetusti lähes 200 000 metsänomistajalle Metsälehden näytenumero.

Tulokset perustuvat maaliskuussa 2022 tehtyyn kyselyyn, jossa haastateltiin tuhat 18-75-vuotiasta suomalaista. Kyselyn toteutti Kuulas Helsinki.