Mainokset saavat paremmin huomiota Metsälehdessä

Metsälehti osallistui huhtikuun numerollaan (7/2021) lukijatutkimukseen, johon vastasi 628 henkilöä. Tutkimuksessa tutkittiin muun muassa vastanneiden suhtautumista lehteen sekä lehdessä olleisiin mainoksiin.

Tutkimuksessa selvisi, että Metsälehden lukijakunta on lehdelle uskollinen. Yli puolet vastanneista on seurannut lehteä yli 5 vuotta. Metsälehti on myös herättänyt mielenkiintoa myös uusissa lukijoissa, sillä puolesta vuodesta kahteen vuoteen tilanneita oli tutkimuksessa yhteensä yli 20 prosenttia. 91 prosenttia vastanneista pitää Metsälehteä melko tai erittäin tärkeänä alan tietolähteenä.

Metsälehden yhtä numeroa luetaan keskimäärin 2,5 kertaa. Lukijat kiinnittävätkin huomionsa myös lehden mainoksiin. Huhtikuun parhaimman huomioarvon saanut mainos kutkutti lehden lukijoita niin paljon, että 42 prosenttia tutkimukseen vastanneista harkitsi tuotteen hankkimista. Kaiken kaikkiaan Metsälehdessä julkaistut mainokset saivat 3 prosenttia enemmän keskihuomioarvoa kuin vertailulehdissä.

ADAM-lukijatutkimuksen toteutti JHelske Research. Tutkimus toteutettiin nettikyselynä huhtikuussa 2021. Vastaajia oli 628.